Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 25

Ha et godt forhold til alle «disse små»

Ha et godt forhold til alle «disse små»

«Pass på at dere ikke ser ned på en av disse små.» – MATT 18:10.

SANG 113 Den freden vi har

INTRODUKSJON *

1. Hva har Jehova gjort for hver og en av oss?

JEHOVA har dratt hver og en av oss til seg. (Joh 6:44) Tenk over hva det betyr. Jehova gransker hjertet til milliarder av mennesker, og på et tidspunkt så han noe verdifullt hos deg – et oppriktig hjerte som kunne bli glad i ham. (1. Krøn 28:9) Jehova kjenner deg, forstår deg og elsker deg. Så oppmuntrende det er å tenke på det!

2. Hvilken illustrasjon brukte Jesus for å vise at Jehova bryr seg om hver og en av oss?

2 Jehova er veldig glad i deg og også i alle dine åndelige brødre og søstre. For å hjelpe oss til å forstå dette sammenlignet Jesus Jehova med en gjeter. Hvis en gjeter har 100 sauer og én av dem går seg vill, hva vil han da gjøre? Han lar «de 99 andre være igjen i fjellet og begynner å lete etter den som har gått seg vill». Når gjeteren finner sauen, er han ikke sint på den. Han blir glad. Poenget? Hver eneste sau er viktig for Jehova. Jesus sa: «På lignende måte ønsker ikke min Far i himmelen at én av disse små skal miste livet.» – Matt 18:12–14.

3. Hva skal vi drøfte i denne artikkelen?

3 Vi ønsker selvfølgelig ikke å gjøre våre brødre og søstre lei seg. Hvordan kan vi unngå det? Og hva kan vi gjøre hvis noen sårer oss? Det skal vi få svar på i denne artikkelen. Men la oss først se nærmere på hvem Jesus tenkte på da han snakket om «disse små» i Matteus, kapittel 18.

 HVEM ER «DISSE SMÅ»?

4. Hvem er «disse små»?

4 «Disse små» er Jesu disipler i alle aldere. Uansett hvor gamle de er, er de «som små barn» på den måten at de er villige til å lære av Jesus. (Matt 18:3) De har forskjellig bakgrunn og kultur og forskjellige meninger og personligheter, men de har det til felles at de tror på Jesus. Og han er veldig glad i dem. – Matt 18:6; Joh 1:12.

5. Hva føler Jehova når en av hans tjenere blir dårlig behandlet?

5 Jehova har sterke følelser for alle «disse små». Noe som kan hjelpe oss til å forstå det, er å tenke over hva vi føler for barn. Vi har sterke følelser for dem. Vi ønsker å beskytte dem fordi de ikke er like sterke, erfarne og kloke som voksne. Vi liker ikke å se at noen blir dårlig behandlet, men vi blir spesielt opprørt – til og med sinte – når noen er slemme mot et barn. På samme måte ønsker Jehova å beskytte oss. Han blir opprørt – til og med sint – når noen sårer en av hans tjenere eller får en av dem til å snuble. – Jes 63:9; Mark 9:42.

6. Hvordan ser verden på Jesu disipler, ifølge 1. Korinter 1:26–29?

6 På hvilken annen måte er Jesu disipler «små»? Tenk over hvem verden ser på som viktige. Det er de som er rike, berømte og mektige. Jesu disipler er vanligvis ikke det. De er små og ubetydelige i verdens øyne. (Les 1. Korinter 1:26–29.) Men Jehova ser ikke slik på dem.

7. Hva vil Jehova at vi skal føle for våre brødre og søstre?

7 Jehova elsker alle sine tjenere, både de som har tjent ham i mange år, og de som er nye i sannheten. Alle våre brødre og søstre er viktige for Jehova, så det må de være for oss også. Vi ønsker å elske «hele samfunnet av brødre», ikke bare noen av dem. (1. Pet 2:17) Vi må gjøre det vi kan for at alle skal føle seg verdsatt. Hvis det går opp for oss at vi har såret eller fornærmet noen, kan vi ikke late som ingenting og tenke at det er den andre som er altfor nærtagende og bare må komme over det. Hva kan være grunnen til at noen blir fornærmet? Noen brødre og søstre har kanskje veldig lave tanker om seg selv på grunn av bakgrunnen sin. Andre er nye i sannheten og har ennå ikke lært seg å takle andres feil og ufullkommenheter. Uansett må vi gjøre alt vi kan for å få et godt forhold til den andre igjen. På den annen side må en som lett blir fornærmet, innse at dette er et negativt personlighetstrekk som han må jobbe med. Det må han gjøre både for å få det bedre med seg selv og for at de rundt ham skal ha det bra.

SETT ANDRE HØYERE ENN DEG SELV

8. Hvilken holdning var Jesu disipler påvirket av?

8 Hva var det som fikk Jesus til å snakke om «disse små»? Disiplene hans hadde spurt ham: «Hvem er egentlig størst i himmelens rike?» (Matt 18:1) For mange jøder på den tiden var status og posisjon veldig viktig. En bibelkommentator sier: «Mennesker gjorde hva som helst for å få ære, anseelse, berømmelse, anerkjennelse og respekt.»

9. Hva måtte Jesu disipler gjøre?

9 Jesus visste at mange jøder mente at det var viktig å være bedre enn andre, og at disiplene hans derfor virkelig måtte  jobbe med seg selv for å forandre holdning. Han sa til dem: «Den største blant dere [skal] bli som den yngste, og den som tar ledelsen, skal bli som den som tjener.» (Luk 22:26) Vi oppfører oss som «den yngste» når vi setter ‘andre høyere enn oss selv’. (Fil 2:3) Jo flinkere vi er til å gjøre det, jo mindre sannsynlig er det at vi sårer andre.

10. Hva minner Paulus oss om?

10 Alle våre brødre og søstre er flinkere enn oss på et eller annet område. Det er ikke vanskelig å se hvis vi fokuserer på deres gode egenskaper. Vi bør huske det Paulus skrev til korinterne: «Hva gjør deg annerledes enn en annen? Ja, hva har du som du ikke har fått? Og når du har fått det, hvorfor skryter du da, som om du ikke hadde fått det?» (1. Kor 4:7) Vi må stå imot fristelsen til å rette oppmerksomheten mot oss selv eller tenke at vi er bedre enn andre. Hvis en bror holder veldig gode taler eller en søster er flink til å starte bibelstudier, må han eller hun alltid gi æren til Jehova for det de får til.

TILGI «AV HJERTET»

11. Hva ville Jesus lære oss med illustrasjonen om en konge og slaven hans?

11 Kort tid etter at Jesus hadde advart disiplene mot å få andre til å snuble, fortalte han en illustrasjon om en konge og slaven hans. Kongen etterga slaven en stor gjeld som han aldri kunne ha betalt tilbake. Senere nektet denne slaven å ettergi en annen slave en mye mindre gjeld. Det endte med at kongen kastet den onde slaven i fengsel. Hva lærer vi? Jesus sa: «Min himmelske Far vil behandle dere på samme måte hvis ikke hver enkelt av dere tilgir sin bror av hjertet.» – Matt 18:21–35.

12. Hvordan går det ut over andre hvis vi nekter å tilgi?

12 Slaven ødela ikke bare for seg selv ved det han gjorde, men det gikk også ut over andre. For det første behandlet han medslaven sin dårlig. Han «fikk kastet ham i fengsel. Der skulle han være til han kunne betale tilbake det han skyldte». For det andre var det vondt for de andre slavene å se hvordan han oppførte seg. «Da de andre slavene så det som skjedde, ble de opprørt.» Dette lærer oss at det vi gjør, påvirker dem vi har rundt oss. Hva kan skje hvis noen fornærmer oss og vi nekter å tilgi? For det første sårer vi ham fordi vi ikke vil tilgi ham, og kanskje også fordi vi ignorerer ham og ikke viser ham kjærlighet. For det andre er det ubehagelig for de andre i menigheten å merke at vi ikke har et fredelig forhold til vår bror eller søster.

Vil du fortsette å være irritert, eller vil du tilgi av hjertet? (Se avsnittene 13 og 14) *

13. Hva lærer du av det en pionersøster opplevde?

13 Det er bra både for oss selv og for andre at vi tilgir våre brødre og søstre. Det opplevde en pionersøster som vi kan kalle Crystal. Hun ble såret av en søster i menigheten. Crystal forteller: «Noen ganger sa hun ting som var så uvennlige at det føltes som knivstikk. Når vi skulle på feltet, hadde jeg ikke lyst til å bli plassert i samme bil som henne. Jeg begynte å miste iveren og gleden i tjenesten.» Crystal syntes at hun hadde god grunn til å være opprørt. Men hun skjønte at hun ikke kunne fortsette å være sint på søsteren og synes synd på seg selv. Hun var ydmyk og fulgte den bibelske veiledningen i artikkelen «Tilgi av hjertet» i  Vakttårnet for 15. oktober 1999. Hun tilga sin søster. Crystal sier: «Det har gått opp for meg at vi alle gjør vårt beste for å ta på den nye personlighet, og at Jehova tilgir oss villig hver eneste dag. Jeg føler det som om jeg har blitt mange kilo lettere. Jeg har fått tilbake gleden.»

14. Hva syntes kanskje Peter var vanskelig, ifølge Matteus 18:21, 22, og hva lærer vi av det Jesus svarte?

14 Vi vet at vi bør tilgi andre – det er det som er det rette å gjøre. Likevel synes vi noen ganger det er vanskelig. Apostelen Peter kan ha følt det slik. (Les Matteus 18:21, 22.) Hva kan hjelpe oss? For det første: Tenk over hvor mye Jehova har tilgitt deg. (Matt 18:32, 33) Han behandler oss ikke slik vi fortjener på grunn av våre urette handlinger, men tilgir oss villig. (Sal 103:8–10) Vi må også huske at vi er «forpliktet til å elske hverandre». Så det er ikke valgfritt å tilgi. Vi skylder våre brødre og søstre å tilgi dem. (1. Joh 4:11) For det andre: Tenk over hva som skjer når vi tilgir. Vi hjelper den som har såret oss, vi bidrar til enheten i menigheten, vi tar vare på vennskapet med Jehova, og vi kan føle stor lettelse. (2. Kor 2:7; Kol 3:14) For det tredje: Be til ham som sier at vi skal tilgi. Ikke la Satan få ødelegge det fredelige forholdet mellom deg og dine brødre og søstre. (Ef 4:26, 27) Vi trenger Jehovas hjelp for å ha fred i menigheten.

IKKE LA NOE FÅ DEG TIL Å SNUBLE

15. Hva bør vi gjøre hvis en bror eller søster har såret oss, ifølge Kolosserne 3:13?

15 Hva om en bror eller søster har gjort noe som går veldig inn på deg? Hva bør du gjøre? Gjør alt du kan for å bevare freden. Be til Jehova og fortell ham hvordan du føler det. Be ham om å velsigne den som har såret deg, og om å  hjelpe deg til å se hans gode egenskaper – de egenskapene som Jehova elsker ham for. (Luk 6:28) Hvis du ikke klarer å glemme det din bror har gjort, så tenk over hvordan du skal ta det opp med ham. Det er alltid best å gå ut fra at din bror ikke har såret deg med vilje. (Matt 5:23, 24; 1. Kor 13:7) Tenk det beste om ham. Hva om han ikke vil gjøre noe for at det skal bli et bedre forhold mellom dere? «Fortsett å bære over med» ham. Vær tålmodig med din bror. (Les Kolosserne 3:13.) Det er veldig viktig at du ikke blir bitter, for det kunne skade ditt vennskap med Jehova. Ikke la noe få deg til å snuble. Vis på den måten at du elsker Jehova mer enn noe annet. – Sal 119:165.

16. Hva har vi alle et ansvar for?

16 Vi er takknemlige for at vi får lov til å tjene Jehova sammen med våre brødre og søstre som «én hjord» under «én hyrde». (Joh 10:16) Boken Organisert for å gjøre Jehovas vilje sier på side 165: «Fordi du nyter godt av denne enheten, har du også et ansvar for å bidra til å bevare den.» Vi må derfor lære oss å betrakte våre brødre og søstre slik Jehova gjør. Jehova ser på alle oss som tjener ham, som dyrebare. Er det slik du ser på dine brødre og søstre? Jehova ser og gleder seg over alt du gjør for å hjelpe og støtte dem. – Matt 10:42.

17. Hva er vi fast bestemt på?

17 Vi elsker trosfellene våre. Vi har derfor bestemt oss for at vi «ikke skal legge en snublestein eller en hindring i veien for en bror». (Rom 14:13) Vi setter våre brødre og søstre høyere enn oss selv, og vi ønsker å tilgi dem av hjertet. Vi vil passe på at vi ikke snubler på grunn av det andre sier eller gjør. «La oss da jage etter det som skaper fred, og det som gjør at vi kan bygge hverandre opp.» – Rom 14:19.

SANG 130 Tilgi hverandre

^ avsn. 5 Fordi vi er ufullkomne, hender det at vi gjør eller sier noe som sårer våre brødre og søstre. Hva gjør vi da? Gjør vi vårt beste for å reparere forholdet til den vi har såret? Er vi raske til å be om unnskyldning? Eller tenker vi at det er deres problem hvis de ble såret, ikke vårt? Eller hva om det er vi som ofte blir fornærmet på grunn av det andre sier eller gjør? Tenker vi at det bare er slik vi er, og det kan vi ikke gjøre noe med? Eller skjønner vi at vi har en svakhet som vi trenger å jobbe med?

^ avsn. 53 BILDEBESKRIVELSE: En søster er sur på en annen søster i menigheten. De snakker ut om saken på tomannshånd, legger den bak seg og har det hyggelig sammen på feltet.