Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 24

Du kan unngå Satans feller

Du kan unngå Satans feller

‘Redd deg ut av Djevelens felle.’ – 2. TIM 2:26.

SANG 36 Vi må beskytte hjertet vårt

INTRODUKSJON *

1. Hvorfor kan Satan sammenlignes med en jeger?

EN JEGER har ett mål – å fange eller drepe byttet sitt. Han kan bruke forskjellige typer feller, slik en av Jobs falske venner nevnte. (Job 18:8–10) Hva gjør en jeger for å få et dyr til å gå i fellen hans? Han studerer dyret. Hvor holder det til? Hva liker det? Hvordan kan han lure det? Satan er som en slik jeger. Han studerer oss. Han merker seg hvor vi holder til, hva vi liker å gjøre, og hva vi er interessert i. Så setter han opp en felle som han håper han kan lure oss til å gå i. Men Bibelen forsikrer oss om at vi kan klare å redde oss ut av fellen hvis vi skulle gå i den. Den lærer oss også hvordan vi kan unngå fellen i det hele tatt.

Stolthet og grådighet har vist seg å være to av Satans mest effektive feller (Se avsnitt 2) *

2. Hva er to av Satans mest effektive feller?

2 To av Satans mest effektive feller er stolthet og grådighet. * Han har brukt dem med stort hell i tusenvis av år. Han er som en fuglefanger som lurer byttet sitt i en felle eller fanger det i et nett. (Sal 91:3) Men vi trenger ikke å gå i Satans feller. Hvorfor ikke? Fordi Jehova har fortalt oss hvilke taktikker Satan bruker. – 2. Kor 2:11.

Vi kan lære av advarende eksempler og dermed unngå Djevelens feller eller redde oss ut av dem (Se avsnitt 3) *

3. Hvorfor har Jehova tatt med advarende eksempler i Bibelen?

3 Jehova lærer oss hvor farlig stolthet og grådighet er, ved å fortelle oss om hva som skjedde med noen av hans  tjenere, og det kan hjelpe oss til å ikke gjøre de samme feilene. De eksemplene vi skal se på, viser at Satan har klart å få selv åndelig modne tjenere for Jehova til å gå i en av fellene hans. Betyr det at vi er dømt til å mislykkes? Nei! Jehova har sørget for at disse beretningene er tatt med i Bibelen «som advarende eksempler for oss». (1. Kor 10:11) Han vet at vi kan lære av dette og dermed klare å unngå Satans feller eller redde oss ut av dem.

STOLTHET

Se avsnitt 4

4. Hva fører stolthet til?

4 Satan vil at vi skal bli stolte. Han vet at hvis det skjer, blir vi som ham og mister muligheten til å få evig liv. (Ordsp 16:18) Apostelen Paulus advarte derfor om at man kan «bli oppblåst av stolthet og komme under samme dom som Djevelen». (1. Tim 3:6, 7) Det kan skje med hvem som helst av oss, enten vi er nye i sannheten eller har tjent Jehova i mange år.

5. Hvordan er stolte mennesker, ifølge Forkynneren 7:16, 20?

5 Stolte mennesker er selvopptatte. Satan prøver å få oss til å være mer opptatt av oss selv enn av Jehova, særlig når vi har problemer. Har du for eksempel opplevd å bli anklaget for noe du ikke har gjort? Eller har du blitt urettferdig behandlet? Satan ville blitt veldig glad hvis du skyldte på Jehova eller på brødrene og søstrene. Og han vil at du skal tro at den eneste måten å løse problemet på er å gjøre ting på din egen måte i stedet for å følge den veiledningen Jehova gir gjennom Bibelen. – Les Forkynneren 7:16, 20.

6. Hva lærer du av det en søster i Nederland opplevde?

6 En søster i Nederland irriterte seg veldig over andres feil og ufullkommenheter. Hun syntes det ble et så stort problem at hun ikke lenger orket å være sammen med dem hun irriterte seg over. «Jeg følte meg veldig alene og klarte ikke å  se forbi feilene deres», sier hun. «Jeg sa til mannen min at vi måtte bytte menighet.» Men så fikk hun se JW Broadcasting®-programmet for mars 2016. Dette månedsprogrammet inneholdt noen forslag til hva man kan gjøre hvis man irriterer seg over andre. Søsteren sier: «Jeg forsto at jeg måtte være ærlig og ydmyk og tenke på mine egne feil i stedet for å prøve å forandre brødrene og søstrene i menigheten. Programmet hjalp meg til å fokusere på Jehova og på hans rett til å bestemme hvordan vi skal oppføre oss.» Ser du poenget? Fokuser på Jehova når du har problemer. Be ham om hjelp til å se på andre slik han ser på dem. Din himmelske Far ser feilene deres, men tilgir dem villig. Han vil at du skal gjøre det samme. – 1. Joh 4:20.

Se avsnitt 7

7. Hva skjedde med kong Ussia?

7 Stolthet fikk Juda-kongen Ussia til å ignorere veiledning og gjøre noe han ikke hadde rett til å gjøre. Ussia var dyktig til mange ting. Han vant mange kriger, gjennomførte store byggeprosjekter og drev omfattende jordbruk. «Den sanne Gud [ga] ham framgang.» (2. Krøn 26:3–7, 10) «Men da han var blitt mektig, ble hans hjerte hovmodig, og det førte til hans fall», sier Bibelen. Tidligere hadde Jehova sagt at det bare var prestene som hadde lov til å brenne røkelse i templet. Men kong Ussia gikk likevel inn i templet for å brenne røkelse. Jehova likte ikke dette, og han straffet Ussia med spedalskhet. Han var spedalsk resten av livet. – 2. Krøn 26:16–21.

8. Hvordan hjelper 1. Korinter 4:6, 7 oss til å ikke bli stolte?

8 Kan stolthet få oss til å gå i en felle, slik Ussia gjorde? Tenk på det som skjedde med José. Han var en vellykket forretningsmann og en respektert eldste i menigheten. Han holdt taler på stevnene, og kretstilsynsmenn pleide å spørre ham om råd. «Men jeg stolte på mine egne evner og på min egen erfaring», innrømmer han. «Jehova hadde blitt fjern for meg. Jeg trodde at jeg var sterk, så jeg hørte ikke på advarslene og veiledningen fra Jehova.» José begikk en alvorlig synd og ble ekskludert. Det er flere år siden han ble gjenopptatt. Han sier nå: «Jehova  har lært meg at det som er viktig, ikke er å ha en tittel, men å gjøre det han ber oss om.» Vi må huske at de evnene vi har, og de privilegiene vi har fått i menigheten, kommer fra Jehova. (Les 1. Korinter 4:6, 7.) Hvis vi er stolte, vil ikke Jehova bruke oss.

GRÅDIGHET

Se avsnitt 9

9. Hva gjorde Satan og Eva fordi de var grådige?

9 Når vi hører om grådighet, er det lett å tenke på Satan Djevelen. Som en av Jehovas engler må Satan ha hatt mange privilegier. Men han ville ha mer. Han ville ha den tilbedelsen som bare Jehova har rett til å få. Satan ønsker at vi skal bli som ham, så han prøver å få oss til å føle at det vi har, ikke er nok. Den første gangen han brukte denne taktikken, var da han snakket med Eva. Jehova hadde gavmildt gitt Eva og mannen hennes en overflod av god mat. De kunne spise «av alle trærne i hagen», bortsett fra ett. (1. Mos 2:16) Likevel klarte Satan å lure Eva til å tro at hun burde spise av det ene treet som var forbudt. Eva var ikke fornøyd med det hun hadde – hun ville ha mer. Vi vet hva det førte til. Eva syndet, og med tiden døde hun. – 1. Mos 3:6, 19.

Se avsnitt 10

10. Hvordan ble grådighet en felle for kong David?

10 Grådighet fikk kong David til å miste takknemligheten for det Jehova hadde gitt ham. Noe av det han hadde fått, var rikdom, stillingen som konge og seire over mange fiender. David hadde tidligere sagt om gavene fra Gud at de var ‘mer enn han kunne regne opp’. (Sal 40:5) Men på et tidspunkt ble David grådig og ville ha mer enn det han allerede hadde. Selv om David hadde flere koner, begynte han å ønske seg en kvinne som var gift med en annen mann. Kvinnen var Batseba, og mannen hennes var hetitten Uria. David lå med Batseba, og hun ble gravid. Som om det ikke var ille nok at David var utro, sørget han også for at Uria ble drept. (2. Sam 11:2–15) Hvordan kunne David få seg til å gjøre dette? Innbilte han seg at Jehova ikke så det som skjedde? Han som hadde vært så trofast mot Jehova, ble egoistisk og grådig og måtte leve med konsekvensene av det i lang tid. Heldigvis innrømmet David senere sin synd og angret. Så takknemlig  han var for at Jehova tilga ham! – 2. Sam 12:7–13.

11. Hva kan hjelpe oss til å kjempe imot grådighet, ifølge Efeserne 5:3, 4?

11 Hva lærer vi av det som skjedde med David? Vi lærer at vi kan kjempe imot grådighet ved å være takknemlige for alt det Jehova har gitt oss. (Les Efeserne 5:3, 4.) Vi må være fornøyde med det vi har. Når vi begynner å studere Bibelen med noen, kan vi oppmuntre dem til å tenke på noe i livet sitt som de er glade for, og takke Jehova for det i bønn. Hvis den nye gjør det hver dag i en uke, vil han eller hun ha takket Jehova for sju forskjellige ting. (1. Tess 5:18) Gjør du selv noe lignende? Hvis du tenker over alt det Jehova har gjort for deg, blir du mer takknemlig. Og når du er takknemlig, blir du fornøyd med det du har. Når du er fornøyd, mister grådigheten taket på deg.

Se avsnitt 12

12. Hva fikk grådighet Judas Iskariot til å gjøre?

12 Grådighet fikk Judas Iskariot til å synke så dypt at han forrådte Jesus. Men han hadde ikke alltid vært et dårlig menneske. (Luk 6:13, 16) Jesus hadde valgt ham som apostel. Judas må ha vært dyktig og pålitelig, for Jesus ga ham ansvaret for pengekassen. Jesus og apostlene brukte pengene i denne kassen for å dekke de utgiftene de hadde i forbindelse med forkynnelsesarbeidet. Pengene var på en måte som de bidragene som blir gitt til det verdensomfattende arbeidet i dag. Men på et tidspunkt begynte Judas å stjele, selv om han hadde hørt Jesus advare mot grådighet flere ganger. (Mark 7:22, 23; Luk 11:39; 12:15) Judas brydde seg ikke om advarslene.

13. Når ble det tydelig at Judas hadde blitt grådig?

13 Det ble tydelig at Judas hadde blitt grådig, i forbindelse med noe som skjedde ikke lenge før Jesus døde. Jesus og disiplene hans, deriblant Maria og søsteren hennes, Marta, var gjester hos Simon den spedalske. Under måltidet reiste Maria seg og helte «svært kostbar velluktende olje» over Jesu hode. Judas og de andre disiplene ble opprørt. De andre disiplene mente kanskje at det hadde vært bedre å bruke pengene i tjenesten. Men det var ikke derfor Judas reagerte som han gjorde. Han «var en tyv» og ville stjele fra pengekassen. Senere fikk grådighet Judas til å forråde Jesus for prisen av en slave. – Joh 12:2–6; Matt 26:6–16; Luk 22:3–6.

14. Hvordan fulgte et ektepar prinsippet i Lukas 16:13?

14 Jesus minnet disiplene sine om denne grunnleggende sannheten: «Dere kan ikke være slaver for både Gud og Rikdom.» (Les Lukas 16:13.) Dette gjelder fortsatt. Tenk på den avgjørelsen et ektepar i Romania tok på grunn av det Jesus sa. De fikk tilbud om en midlertidig jobb i et mer velstående land. «Vi hadde et stort banklån å betale ned på, så først tenkte vi at denne jobben var en velsignelse fra Jehova», innrømmer de. Men jobben var forbundet med et problem. Den ville gå ut over tjenesten for Jehova. Etter å ha lest artikkelen «Bevar din lojalitet med et forent hjerte» i Vakttårnet for 15. august 2008 bestemte de seg. De forteller: «Hvis vi flyttet til et annet land for å tjene mer penger, ville det gjøre det vanskeligere for oss å tjene Jehova. Det ville i så fall bety at vårt forhold til Jehova ikke lenger var det viktigste for oss. Vi forsto at det kom til å bli farlig for åndeligheten vår.» Så de takket nei til jobben. Hvordan  gikk det? Ektemannen fikk en jobb i hjemlandet som ga dem den inntekten de trengte. Kona sier: «Jehova vil alltid sørge for at hans tjenere får det de trenger.» Dette ekteparet er glade for at de valgte Jehova som sin Herre i stedet for penger.

UNNGÅ SATANS FELLER

15. Hvordan vet vi at vi kan redde oss ut av Satans feller?

15 Hva om vi oppdager at vi har blitt stolte eller grådige? Vi kan forandre oss. Paulus sa at de som har blitt «fanget levende av» Djevelen, kan redde seg ut av fellen. (2. Tim 2:26) Det var det David gjorde. Han hørte på irettesettelsen fra Natan, angret det han hadde gjort, og reparerte vennskapet med Jehova. Glem aldri at Jehova er sterkere enn Satan. Hvis vi tar imot Jehovas hjelp, kan vi derfor redde oss ut av en hvilken som helst felle som Djevelen har satt opp.

16. Hva vil hjelpe oss til å unngå Satans feller?

16 Det er selvfølgelig bedre at vi lar være å gå i Satans feller, enn at vi må redde oss ut av dem. Det klarer vi bare med Jehovas hjelp. Vi må altså ikke bli for selvsikre. Selv noen som har tjent Jehova i lang tid, har blitt stolte eller grådige. Så be Jehova hver dag om hjelp til å oppdage det hvis disse dårlige egenskapene har begynt å påvirke den måten du tenker og oppfører deg på. (Sal 139:23, 24) La dem aldri bli en del av din personlighet!

17. Hva skal snart skje med vår motstander, Djevelen?

17 Satan har vært en jeger i flere tusen år. Men snart skal han bli bundet og til slutt bli tilintetgjort. (Åp 20:1–3, 10) Det gleder vi oss til. Men fram til da må vi passe oss for Satans feller. Gjør alt du kan for å ikke bli stolt eller grådig. Vær fast bestemt på å «stå Djevelen imot, så skal han flykte fra» deg. – Jak 4:7.

SANG 127 Hva slags menneske jeg bør være

^ avsn. 5 Satan er som en dyktig jeger. Han prøver å fange oss, uansett hvor lenge vi har tjent Jehova. I denne artikkelen skal vi se på to av de fellene Satan bruker for å prøve å ødelegge vårt forhold til Jehova, nemlig stolthet og grådighet. Vi skal også se på hva som fikk noen til å gå i disse fellene, og hvordan vi kan unngå dem.

^ avsn. 2 ORDFORKLARINGER: En som er stolt, føler at han er viktigere eller bedre enn andre. Og en som er grådig, har et overdrevent ønske om å få mer penger, makt, sex eller andre ting.

^ avsn. 53 BILDEBESKRIVELSE: Stolthet får en bror til å avvise klok veiledning. En søster som har mange ting fra før, har lyst på enda mer.

^ avsn. 55 BILDEBESKRIVELSE: En engel og kong Ussia ble stolte. Det var grådighet som gjorde at Eva spiste av det forbudte treet, at David begikk utroskap med Batseba, og at Judas stjal penger.