Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan vi kan beskytte oss mot en av Satans feller

Hvordan vi kan beskytte oss mot en av Satans feller

RETT før israelittene skulle gå over elven Jordan og inn i det landet som Gud hadde lovt dem, dukket det opp noen besøkende. De var moabittiske kvinner, som inviterte mennene på fest. Det kan ha virket som en unik mulighet for de israelittiske mennene – tenk å få nye venner, danse og få seg et godt måltid! Selv om disse kvinnene hadde skikker og en moral som var i strid med Guds lov til israelittene, kan noen av de israelittiske mennene ha tenkt: «Vi kan takle dette. Vi skal være forsiktige.»

 Hvordan gikk det? Bibelen sier: «Folket [begynte] å begå seksuell umoral med kvinner fra Moab.» Det kvinnene egentlig ville, var å få de israelittiske mennene til å tilbe falske guder. Og det klarte de! Det er ikke rart at «Jehovas vrede flammet opp mot folket». – 4. Mos 25:1–3.

Disse israelittene brøt Guds lov på to måter: De tilba avguder, og de begikk seksuell umoral. Flere tusen døde på grunn av sin ulydighet. (2. Mos 20:4, 5, 14; 5. Mos 13:6–9) Hva var det som gjorde dette ekstra tragisk? Tidspunktet. Hadde ikke disse tusener av israelittiske menn brutt Guds lov, kunne de kort tid senere ha gått over Jordan og inn i det lovte land. – 4. Mos 25:5, 9.

Paulus skrev om dette: «Det som skjedde med dem, er skrevet ned som advarende eksempler for oss som lever ved slutten av denne ordningen.» (1. Kor 10:7–11) Satan gledet seg uten tvil over at noen av israelittene begikk alvorlige synder og derfor ikke var kvalifisert til å komme inn i det lovte land. Dette er noe vi bør merke oss, for det er ingenting Satan heller vil enn å hindre oss i å komme inn i Guds nye verden.

EN FARLIG FELLE

Satan er ute etter å ta de kristne, og han bruker taktikker som han kjenner godt, og som har fungert på mange. Som nevnt brukte han i israelittenes tilfelle seksuell umoral. Umoral er fremdeles en farlig felle. Noe som lett kan få oss til å gå i denne fellen, er pornografi.

I dag er det mulig å se på pornografi uten at andre vet om det. For noen tiår siden måtte en som ønsket å se på pornografi, gå til et kinolokale for å se upassende filmer eller til visse kiosker og butikker som solgte pornografisk materiale. Den skammen det kunne medføre å bli sett på eller i nærheten av slike steder, fikk nok mange til å holde seg unna. Men nå kan en mann eller kvinne som har tilgang til internett, se på pornografi på jobben eller ha mulighet til det uten i det hele tatt å forlate hjemmet sitt.

Men det er ikke alt. Mobile enheter har gjort det så enkelt å få tilgang til pornografi at folk kan se på umoralske bilder mens de går på gaten eller sitter på bussen eller toget.

Ettersom det har blitt lettere å se på pornografi og skjule at man gjør det, er det nå mange flere enn før som skades av pornografi. Utallige som ser på pornografi, skader eller ødelegger ekteskapet sitt, selvrespekten sin og samvittigheten sin. Men noe som er enda verre, er at de risikerer å ødelegge sitt vennskap med Gud. Så det kan virkelig sies at pornografi er skadelig. I mange tilfeller fører det til dype følelsesmessige sår. Disse sårene kan kanskje langsomt leges, men det kan være at de gir varige arr.

Vi bør være klar over at Jehova gir beskyttelse mot denne fellen som Satan bruker. Men for å få Jehovas beskyttelse må vi gjøre det som israelittene i gammel tid ikke gjorde – vi må nøye adlyde ham. (2. Mos 19:5) Vi må ha klart for oss at Gud hater pornografi. Hvordan vet vi at han gjør det?

HAT DET – SLIK JEHOVA GJØR

Tenk over dette: Guds lover til nasjonen Israel var unike i oldtidens verden. De kunne fungere som en slags mur mot nasjonene rundt dem og mot de avskyelige tingene de drev med. (5. Mos 4:6–8) Disse lovene framhevet en viktig sannhet: Jehova hater seksuell umoral.

Jehova sa til israelittene etter at han hadde nevnt mange umoralske ting som nasjonene rundt dem gjorde: «Dere må ikke  gjøre som de gjør i Kanaan, det landet jeg fører dere til. ... landet [er] urent. Jeg skal straffe innbyggerne i landet på grunn av deres synd.» For Israels hellige Gud var kanaaneernes livsstil så umoralsk og uren at han så på landet deres som urent, skittent. – 3. Mos 18:3, 25.

Selv om Jehova straffet kanaaneerne, var det andre nasjoner som fortsatte å praktisere seksuell umoral. Over 1500 år senere skrev Paulus at de nasjonene som de kristne levde i, hadde «mistet all moralsk sans», og han tilføyde: «De [har] gitt seg over til skamløs oppførsel, så de med grådighet holder på med all slags urenhet.» (Ef 4:17–19) Også i dag er det mange som er veldig umoralske, og som ikke føler noen skam ved det. De som tjener Jehova, må i den grad det er mulig, unngå å se på umoralske handlinger som mennesker i denne verden begår.

Pornografi er en direkte hån mot Gud. Han skapte menneskene i sitt bilde og sin likhet og ga oss anstendighetsfølelse. Og i sin visdom satte han rimelige grenser for seksuell aktivitet. Sex skulle være en kilde til glede i et ekteskap. (1. Mos 1:26–28; Ordsp 5:18, 19) Men de som produserer eller reklamerer for pornografi, ser helt bort fra Guds moralnormer. Ja, de som fremmer pornografi, viser fullstendig mangel på respekt for Jehova. Gud skal dømme dem som ignorerer hans normer ved å produsere eller reklamere for umoralsk materiale. – Rom 1:24–27.

Hva så med dem som med overlegg leser eller ser på pornografi? Noen mener kanskje at dette er uskyldig underholdning. Men i virkeligheten støtter de dem som ikke bryr seg om Jehovas normer. Det var kanskje ikke det de hadde i tankene da de begynte å se på pornografi. Men Bibelen viser tydelig at de som tilber den sanne Gud, bør ha et sterkt hat til pornografi. Bibelen sier: «Dere som elsker Jehova, hat det som er ondt!» – Sal 97:10.

Selv de som ikke ønsker å se på pornografi, kan oppleve at det er vanskelig  å la være. Vi er ufullkomne, og det kan være at vi må kjempe for å stå imot urene seksuelle lyster. Og vårt ufullkomne hjerte kan prøve å forsvare det å gå utenom Guds lov. (Jer 17:9) Men mange som har blitt kristne, har vunnet denne kampen. Hvis du kjemper en lignende kamp, kan det være oppmuntrende for deg å vite dette. La oss se litt nærmere på hvordan Guds Ord kan hjelpe deg til å unngå pornografi, en av Satans feller.

SKYV UMORALSKE LYSTER FRA DEG

Som nevnt var det mange israelitter som lot urette lyster få dem til å gjøre noe som fikk katastrofale følger. Det samme kan skje i dag. Jesu halvbror Jakob beskrev faren på denne måten: «Hver enkelt blir ... dratt og lokket av sitt eget begjær. Når begjæret vokser, føder det synd.» (Jak 1:14, 15) Når et urett begjær har vokst til et visst punkt i en persons hjerte, er det stor sannsynlighet for at personen kommer til å synde. Så hvis vi har umoralske tanker, må vi kvitte oss med dem, ikke dvele ved dem.

Hvis du skulle få urene tanker, bør du handle raskt. Jesus sa: «Hvis da din hånd eller din fot får deg til å snuble, så hogg den av og kast den fra deg. ... Og hvis ditt øye får deg til å snuble, så riv det ut og kast det fra deg.» (Matt 18:8, 9) Jesus oppfordret oss ikke her til å skade kroppen vår. Han illustrerte behovet for å fjerne det som kan få oss til å snuble – raskt og besluttsomt. Hvordan kan vi følge dette rådet når det gjelder pornografi?

Hvis du skulle støte på pornografi, bør du ikke tenke: «Jeg kan takle dette.» Se bort med en gang. Slå straks av tv-en. Slå umiddelbart av datamaskinen eller den mobile enheten. Skift fokus ved å tenke på noe som er rent. Dette kan hjelpe deg til å få kontroll over tankene i stedet for at gale lyster får kontroll over deg.

HVA MED MINNER KNYTTET TIL PORNOGRAFI?

Hva om du har klart å slutte med å se på pornografi, men opplever at minner fra det av og til dukker opp? Pornografiske bilder  eller tanker kan bli værende i en persons sinn i lang tid. Og de kan poppe opp igjen uten forvarsel. Hvis det skjer, får du kanskje lyst til å gjøre noe som er urent, for eksempel gi etter for lysten til å onanere. Så vær klar over at slike tanker plutselig kan dukke opp, og vær forberedt på å kjempe imot dem.

Styrk din beslutning om å tenke og handle slik Gud vil. Vær som Paulus, som var villig til å ‘slå løs på kroppen sin og kontrollere den som en slave’. (1. Kor 9:27) Vær ikke en slave av urene lyster. «Bli forvandlet ved å fornye [ditt] sinn, så [du] kan undersøke og bli overbevist om hva som er Guds gode og fullkomne vilje.» (Rom 12:2) Husk at det å tenke og handle på en måte som er i samsvar med Guds vilje, er langt mer tilfredsstillende enn å gi etter for syndige lyster.

Det å tenke og handle på en måte som er i samsvar med Guds vilje, er langt mer tilfredsstillende enn å gi etter for syndige lyster

Prøv å lære deg bestemte bibelvers utenat. Og tving deg selv til å tenke på dem hvis det skulle dukke opp gale tanker. Skriftsteder som Salme 119:37, Jesaja 52:11, Matteus 5:28, Efeserne 5:3, Kolosserne 3:5 og 1. Tessaloniker 4:4–8 kan hjelpe deg til å få samme syn på pornografi som Jehova har, og forstå hva han venter av deg.

Hva om trangen til å se på eller tenke på umoralske ting skulle bli nærmest uimotståelig? Følg nøye i fotsporene til vårt Forbilde, Jesus. (1. Pet 2:21) Etter at Jesus ble døpt, prøvde Satan å friste ham flere ganger. Hva gjorde Jesus? Han sto imot den ene fristelsen etter den andre. I hvert tilfelle avviste han Satans fristelse ved å bruke et skriftsted. Han sa: «Gå bort, Satan!», og Satan forlot ham. Jesus ga aldri opp i sin kamp mot Djevelen, og det bør ikke du heller gjøre. (Matt 4:1–11) Satan og hans verden vil fortsette å prøve å fylle sinnet ditt med umoralske tanker. Men ikke gi opp kampen! Du kan vinne kampen mot pornografi. Med Jehovas hjelp kan du seire over fienden.

BE TIL JEHOVA OG VÆR LYDIG MOT HAM

Støtt deg til Jehova og be mye til ham. Paulus sa: «Legg alt dere har på hjertet, fram for Gud i bønn ... Og Guds fred, som overgår all forstand, skal beskytte deres hjerte og sinn ved Kristus Jesus.» (Fil 4:6, 7) Guds fred vil gi deg ro i sinnet, noe som vil hjelpe deg i kampen mot synd. Hvis du nærmer deg Jehova, skal han nærme seg deg. – Jak 4:8.

Den beste beskyttelsen mot enhver trussel er å holde seg nær til universets Overherre. Jesus sa: «Verdens hersker [Satan] kommer. Og han har ikke noe tak på meg.» (Joh 14:30) Hvorfor var Jesus så sikker på det? Han forklarte en gang: «Han som har sendt meg, er med meg. Han har ikke overlatt meg til meg selv, for jeg gjør alltid det som gleder ham.» (Joh 8:29) Jehova vil heller ikke overlate deg til deg selv hvis du gjør det som gleder ham. Så hold deg unna den fellen som pornografi er. Du kan klare å stå imot Satans fristelser!