Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 26

Kan du hjelpe andre til å bli disipler?

Kan du hjelpe andre til å bli disipler?

«Gud ... gir dere både et ønske om og styrke til å gjøre det som gleder ham.» – FIL 2:13.

SANG 64 Delta med glede i høstarbeidet

INTRODUKSJON *

1. Hva har Jehova gjort for deg?

HVORDAN ble du et av Jehovas vitner? Det begynte med at du fikk høre «det gode budskap» – kanskje av foreldrene dine, en kollega eller noen på skolen eller av to Jehovas vitner som traff deg fra dør til dør. (Mark 13:10) Så brukte noen mye tid og krefter på å lede et bibelstudium med deg. I løpet av studiet begynte du å elske Jehova, og du lærte at han elsker deg. Jehova dro deg til sannheten, og nå, som en disippel av Jesus Kristus, har du håp om å få leve evig. (Joh 6:44) Så takknemlig du er mot Jehova for at han fikk noen til å lære deg sannheten, og for at du får lov til å være en av hans tjenere!

2. Hva skal vi se på i denne artikkelen?

2 Nå som vi kjenner sannheten, har vi det privilegiet å hjelpe andre til å begynne å gå på veien til livet. Vi synes kanskje det går greit å forkynne fra dør til dør, men at det er vanskeligere å tilby og lede bibelstudier. Føler du det slik? I så fall vil du kanskje ha nytte av noen av forslagene i denne artikkelen. Vi skal drøfte hva som motiverer oss til å være med på å gjøre disipler. Vi skal også se på noen av de utfordringene som kan gjøre oss usikre på om vi klarer å lede et bibelstudium. Først skal vi se på hvorfor vi ikke bare skal forkynne det gode budskap, men også undervise andre.

JESUS GA OSS I OPPDRAG Å FORKYNNE OG UNDERVISE

3. Hvorfor forkynner vi?

3 Det oppdraget Jesus ga disiplene sine, har to sider. Han sa at de skulle forkynne det gode budskap om Riket,  og han viste dem hvordan de skulle gjøre det. (Matt 10:7; Luk 8:1) Han lærte dem blant annet hva de kunne gjøre når folk reagerte positivt på budskapet, og hva de kunne gjøre når folk ikke ville lytte. (Luk 9:2–5) Han forutsa dessuten hvor stort omfang forkynnelsen skulle få. Han sa at disiplene skulle forkynne for «alle nasjonene». (Matt 24:14; Apg 1:8) Uansett hvordan folk reagerte, skulle disiplene fortsette å fortelle folk om Guds rike og hva det skal utrette.

4. Hva mer må vi gjøre enn å forkynne, ifølge Matteus 28:18–20?

4 Hva er den andre siden av det oppdraget Jesus ga disiplene? Han sa at vi skulle lære folk å holde alt det han hadde befalt. Men skulle dette forkynnelses- og undervisningsarbeidet bare foregå i det første århundre, slik noen påstår? Nei, det Jesus sa, viser at dette viktige arbeidet skulle fortsette fram til vår tid, «helt til avslutningen på verdensordningen». (Les Matteus 28:18–20.) Sannsynligvis ga Jesus dette oppdraget den gangen han viste seg for mer enn 500 disipler. (1. Kor 15:6) Og i den åpenbaringen Johannes fikk, viste Jesus tydelig at han vil at alle disiplene hans skal hjelpe andre til å lære om Jehova. – Åp 22:17.

5. Hvordan illustrerte Paulus sammenhengen mellom forkynnelse og undervisning i 1. Korinter 3:6–9?

5 Apostelen Paulus sammenlignet arbeidet med å gjøre disipler med det arbeidet en bonde gjør. Han viste at vi må gjøre mer enn å så. Han skrev til korinterne: «Jeg plantet, Apollos vannet, ... dere er Guds åker som blir dyrket.» (Les 1. Korinter 3:6–9.) Som arbeidere i «Guds åker» planter vi når vi forkynner, og vi vanner når vi underviser. Vi er interessert i hvordan det går med det vi har plantet, men vi er klar over at det er Gud som får det til å vokse. – Joh 4:35.

6. Hva må vi gjøre for å hjelpe nye til å bli disipler?

6 Vi leter etter dem som har «den rette innstillingen, slik at de [kan] få evig liv». (Apg 13:48) For at disse skal kunne bli disipler, må vi hjelpe dem til å (1) forstå, (2) tro på og (3) leve etter det de lærer ut fra Bibelen. (Joh 17:3; Kol 2:6, 7; 1. Tess 2:13) Alle i menigheten kan hjelpe de nye ved å vise dem kjærlighet og ved å få dem til å føle seg velkommen når de er på møtene. (Joh 13:35) Og den som leder et studium, må kanskje bruke mye tid og krefter på å hjelpe den nye til å kvitte seg med «sterkt befestede» trosoppfatninger og vaner. (2. Kor 10:4, 5) Det kan ta mange måneder å hjelpe en person til å gjøre disse forandringene, slik at han til slutt kan bli døpt. Men det er verdt alle anstrengelser.

KJÆRLIGHET MOTIVERER OSS TIL Å GJØRE DISIPLER

7. Hva motiverer oss til å delta i arbeidet med å forkynne og gjøre disipler?

7 Hvorfor deltar vi i arbeidet med å forkynne og gjøre disipler? For det første: Fordi vi elsker Jehova. Når du gjør ditt beste for å følge befalingen om å forkynne og gjøre disipler, viser du at du elsker Gud. (1. Joh 5:3) Tenk på dette: Kjærligheten til Jehova fikk deg til å begynne å forkynne fra hus til hus. Var det lett? Sannsynligvis ikke. Var du nervøs da du skulle ta din første dør på feltet? Det var du helt sikkert. Men du visste at  det var dette arbeidet Jesus hadde gitt deg i oppdrag å gjøre, og du var lydig mot ham. Og etter hvert ble det sannsynligvis lettere for deg å gå på feltet. Hva med det å lede et bibelstudium? Blir du nervøs bare ved tanken på det? Kanskje. Men Jehova kan styrke ditt ønske om å gjøre disipler. Så fortell ham hvordan du føler det, og be ham om å få mot til å tilby et bibelstudium.

8. Hva mer kan motivere oss til å undervise andre, ifølge Markus 6:34?

8 For det andre: Fordi vi elsker våre medmennesker, ønsker vi å lære dem sannheten. En gang var Jesus og disiplene hans slitne fordi de hadde hatt det så travelt i forkynnelsen. De trengte å dra til et sted der de kunne hvile, men en stor folkemengde fant dem. Jesus syntes inderlig synd på dem og begynte å lære dem «mange ting». (Les Markus 6:34.) Han sto på, selv om han var sliten. Hvorfor? Han forsto hvilken situasjon de var i. Han ønsket å hjelpe dem fordi han så hvor vanskelig de hadde det, og at de trengte håp. Folk i dag er i samme situasjon. Ikke la deg lure av at de virker glade og fornøyde. De er som hjelpeløse sauer som har gått seg bort og ikke har noen gjeter som kan vise dem veien. Paulus sa om slike mennesker at de er uten Gud og ikke har noe håp. (Ef 2:12) De går på «den veien som fører til tilintetgjørelsen». (Matt 7:13) Når vi tenker på den åndelige tilstanden folk i distriktet vårt er i, får vi lyst til å hjelpe dem fordi vi synes synd på dem og elsker dem. Og det beste vi kan gjøre for å hjelpe dem, er å tilby oss å studere Bibelen med dem.

9. Hvordan kan Jehova hjelpe deg, ifølge Filipperne 2:13?

9 Kanskje du nøler med å tilby et bibelstudium fordi du vet at det å lede et studium tar mye tid. Fortell i så fall Jehova hvordan du føler det. Be ham om hjelp til å få lyst til å finne noen å studere Bibelen med. (Les Filipperne 2:13.) Apostelen Johannes forsikret oss om at Gud vil besvare bønner som er i samsvar med hans vilje. (1. Joh 5:14, 15) Du kan derfor være sikker på at Jehova vil hjelpe deg til å få et ønske om å være med på å gjøre disipler.

ANDRE UTFORDRINGER

10, 11. Hvorfor tenker vi kanskje at vi ikke kan lede et bibelstudium?

10 Vi vet at arbeidet med å undervise er veldig viktig, men vi får kanskje ikke gjort så mye som vi skulle ønske i dette arbeidet. La oss se på noen av de utfordringene vi kan ha, og hva vi kan gjøre for å takle dem.

11 Omstendighetene våre begrenser hvor mye vi kan gjøre. Noen forkynnere er for eksempel oppe i årene eller har dårlig helse. Gjelder det deg? Tenk i så fall på en ting vi har lært under covid-19-pandemien. Vi har oppdaget at det går fint å lede studier på telefon eller digitalt! Så du kan kanskje starte og lede et studium hjemmefra. Dessuten har du kanskje en fordel. Noen vil gjerne studere Bibelen, men det passer ikke for dem på de tidspunktene andre forkynnere vanligvis går på feltet. Kanskje slike personer har tid til å studere tidlig om morgenen eller sent om kvelden? Kan du studere med noen på de tidspunktene? Jesus underviste Nikodemus om natten,  for det var det tidspunktet Nikodemus foretrakk. – Joh 3:1, 2.

12. Hvilke ting kan styrke selvtilliten vår?

12 Vi synes ikke vi er flinke nok til å lede et bibelstudium. Kanskje vi føler at vi burde ha større kunnskap eller være dyktigere til å undervise før vi kan studere med noen. Hvis du føler det slik, kan du tenke over tre ting som kan gi deg større selvtillit. For det første: Jehova mener at du er kvalifisert til å undervise. (2. Kor 3:5) For det andre: Det er Jesus som har gitt deg lov til å undervise, og han har «all myndighet i himmelen og på jorden». (Matt 28:18) Og for det tredje: Du kan få hjelp av Jehova og dine brødre og søstre. Jesus fikk hjelp av sin Far til å vite hva han skulle si, og det kan du også få. (Joh 8:28; 12:49) I tillegg kan du spørre gruppetilsynsmannen din eller en dyktig pioner eller menighetsforkynner om hjelp til å starte og lede et bibelstudium. Noe du kan lære mye av, er å være med slike forkynnere på bibelstudiene deres.

13. Hvorfor bør vi være villige til å lære oss nye metoder?

13 Vi synes det er vanskelig å bruke nye metoder og nye hjelpemidler. Måten vi leder bibelstudier på, har forandret seg. Den nye studieboken vår, Et håp om en lys framtid, er lagt opp slik at vi må forberede oss til studiet og lede det på en annen måte enn vi gjorde før. Vi leser færre avsnitt, og vi snakker mer med den vi studerer med. Når vi underviser, bruker vi oftere videoer, stoff på nettstedet vårt og JW Library®. Hvis du ikke vet hvordan du skal bruke disse hjelpemidlene, kan du snakke med noen som kan lære deg det. Vi mennesker er vanedyr. Det er ikke lett for oss å venne oss til å gjøre ting på nye måter. Men med hjelp fra Jehova og fra andre vil du klare det, og det blir enda mer gøy å studere med folk. Som en pioner sa, er denne studiemetoden «spennende både for den interesserte og for den som leder studiet».

14. Hva bør vi huske hvis det er lite interesse i distriktet vårt, og hvordan kan 1. Korinter 3:6, 7 oppmuntre oss?

14 Vi bor i et område der det er vanskelig å starte bibelstudier. De fleste er kanskje likegyldige til budskapet vårt eller til og med imot det. Hva kan hjelpe oss til å være positive hvis det er slik i distriktet vårt? Husk at livet til folk kan forandre seg plutselig i denne urolige verden, og de som ikke har vært interessert tidligere, kan bli klar over sitt åndelige behov. (Matt 5:3) Noen som aldri har villet ta imot litteraturen vår før, har senere sagt ja takk til et bibelstudium. Dessuten vet vi at Jehova er høstens Herre. (Matt 9:38) Han vil at vi skal fortsette å plante og vanne, men det er han som er ansvarlig for veksten. (1. Kor 3:6, 7) Og selv om vi ikke leder et bibelstudium nå, er det oppmuntrende å tenke på at Jehova belønner oss for den innsatsen vi gjør, ikke for de resultatene vi oppnår! *

OPPLEV GLEDEN VED Å GJØRE DISIPLER

Se hva vårt forkynnelses- og undervisningsarbeid kan gjøre for en person (Se avsnittene 15–17) *

15. Hva føler Jehova når noen begynner å studere Bibelen og leve etter det han lærer?

15 Jehova gleder seg når en person kommer i sannheten og forteller andre  om det han har lært. (Ordsp 23:15, 16) Tenk deg da hvor glad Jehova må være når han ser det som skjer i dag! Til tross for den globale pandemien i tjenesteåret 2020 ble det ledet 7 705 765 bibelstudier, og det var 241 994 som innviet seg til Jehova og ble døpt. Disse nye disiplene vil i sin tur lede bibelstudier og gjøre enda flere til disipler. (Luk 6:40) Vi kan være helt sikre på at Jehova gleder seg over å se at vi engasjerer oss i arbeidet med å gjøre disipler.

16. Hva er et fint mål å ha?

16 Det krever en stor innsats å studere med folk, men med Jehovas hjelp kan vi lære nye å bli glad i ham. Kan vi sette oss som mål å starte og lede minst ett studium? Vi blir kanskje overrasket over resultatene hvis vi utnytter alle muligheter til å tilby et bibelstudium til dem vi treffer. Vi kan være sikre på at Jehova vil velsigne det vi gjør.

17. Hva kan vi få oppleve hvis vi leder et bibelstudium?

17 For et privilegium vi har som får lov til å forkynne og å lære andre sannheten! Dette arbeidet gir oss ekte glede. Paulus, som hjalp mange i Tessalonika til å bli disipler, sa det slik: «Hvem er vårt håp eller vår glede eller vår jubels krone framfor vår Herre Jesus under hans nærvær? Er det ikke dere? Dere er virkelig vår ære og vår glede.» (1. Tess 2:19, 20; Apg 17:1–4) Mange i dag har opplevd den samme gleden. En søster som heter Stéphanie, har sammen med mannen sin hjulpet mange fram til dåpen. Hun sier: «Det finnes ingen større glede enn å hjelpe noen til å innvie seg til Jehova.»

SANG 57 Vi forkynner for alle slags mennesker

^ avsn. 5 Jehova har gitt oss et stort privilegium. Han har ikke bare gitt oss i oppdrag å forkynne for andre, men også å lære dem å holde alt det Jesus har befalt. Hva motiverer oss til å undervise andre? Hvilke utfordringer kan vi ha i forkynnelses- og undervisningsarbeidet? Og hvordan kan vi takle disse utfordringene? Det skal vi få svar på i denne artikkelen.

^ avsn. 14 Les om hvordan alle i menigheten kan være med på å gjøre disipler, i artikkelen «Alle i menigheten kan hjelpe nye fram mot dåpen» i Vakttårnet for mars 2021.

^ avsn. 53 BILDEBESKRIVELSE: Se hvilke forandringer i livet et bibelstudium kan føre til for en person: En mann føler at livet er uten mening, og han kjenner ikke Jehova. Så møter Jehovas vitner ham i forkynnelsen, og han sier ja takk til et bibelstudium. Det han lærer, fører til at han innvier seg og blir døpt. Han begynner selv å gjøre disipler. Til slutt gleder de seg alle over livet i paradiset.