Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 27

Etterlign Jehovas utholdenhet

Etterlign Jehovas utholdenhet

«Vær utholdende, så skal dere bevare livet.» – LUK 21:19.

SANG 114 «Vær tålmodige»

INTRODUKSJON *

1, 2. Hvordan hjelper løftet i Jesaja 65:16, 17 oss til å ikke gi opp?

«GI IKKE OPP!» Det var det spennende temaet for det regionale stevnet i 2017. Programmet handlet om hvordan vi kan holde motet oppe selv om vi møter forskjellige prøvelser. Det har gått fire år, og her er vi fortsatt. Vi må fremdeles holde ut vanskelighetene i denne gamle verden.

2 Hvilke vanskeligheter har du opplevd i det siste? Har du mistet et familiemedlem eller en nær venn i døden? Har du fått en livstruende sykdom? Merker du at du begynner å bli eldre? Har du blitt rammet av en naturkatastrofe eller blitt utsatt for vold eller forfølgelse? Eller sliter du med virkningene av covid-19-pandemien? Vi lengter virkelig etter den dagen da alt dette vil ligge bak oss – det vil være glemt og vil aldri skje igjen! – Les Jesaja 65:16, 17.

3. Hva må vi gjøre nå, og hvorfor?

3 Livet i denne verden er tøft, og vi kan møte enda større utfordringer i framtiden. (Matt 24:21) Så utholdenhet er en egenskap vi må jobbe med. Jesus sa: «Vær utholdende, så skal dere bevare livet.» (Luk 21:19) Det blir lettere å være utholdende når vi tenker på hvordan andre har klart å utholde prøvelser som ligner på våre.

4. Hvorfor er Jehova det beste eksemplet når det gjelder utholdenhet?

4 Hvem er det beste eksemplet når det gjelder utholdenhet? Jehova Gud. Blir du overrasket over det svaret? Kanskje. Men tenk over dette: Det er Djevelen som styrer denne verden, og den er full av problemer. Jehova har makt til å gjøre slutt på dette her og nå, men han venter med å gjøre det til en gang i framtiden. (Rom 9:22) Han har bestemt seg for når han skal gripe inn, og i mellomtiden  viser han tålmodighet. La oss se på ni situasjoner som Jehova har valgt å holde ut.

HVA HAR JEHOVA VALGT Å HOLDE UT?

5. Hvilken vanære har Guds navn blitt utsatt for, og hva synes du om det?

5 Den vanæren som er ført over navnet hans. Jehova elsker navnet sitt, og han vil at alle skal ha respekt for det. (Jes 42:8) Men i over 6000 år har det blitt gjort forsøk på å ødelegge hans gode navn og rykte. (Sal 74:10, 18, 23) Dette begynte i Edens hage, da Djevelen (som betyr «baktaler») anklaget Gud for å nekte Adam og Eva noe de trengte for å være lykkelige. (1. Mos 3:1–5) Helt siden den gangen har Jehova blitt anklaget for å nekte menneskene det de virkelig trenger. Jesus syntes det var vondt at hans Fars navn ble vanæret i så stor grad. Derfor lærte han disiplene å be: «Vår Far i himmelen, la ditt navn bli helliget.» – Matt 6:9.

6. Hvorfor har Jehova latt det gå lang tid før spørsmålet om hans rett til å styre blir avgjort?

6 Motstanden mot hans styre. Det er bare Jehova som har rett til å styre over himmelen og jorden, og hans styre er det aller beste. (Åp 4:11) Men Djevelen har prøvd å få engler og mennesker til å tro at Jehova ikke har den retten. Spørsmålet om Jehova har rett til å styre, kunne ikke avgjøres på et øyeblikk. I sin visdom har Gud latt menneskene få prøve å styre seg selv uavhengig av ham. Han har latt det gå så lang tid at de nå kan forstå at det er dømt til å mislykkes. (Jer 10:23) På grunn av Guds tålmodighet vil dette spørsmålet bli avgjort én gang for alle. Alle vil forstå at Jehovas styre er det beste, og at det bare er hans rike som kan skape fred og sikkerhet på jorden.

7. Hvem har gjort opprør mot Jehova, og hva skal han gjøre med dem?

7 Det at noen av hans barn har gjort opprør. Jehova skapte alle sine barn, både englene og menneskene, fullkomne – uten noen feil. Men så gjorde engelen Satan (som betyr «motstander») opprør mot Jehova, og han fikk de fullkomne menneskene Adam og Eva til å gjøre det samme. Andre engler og mennesker ble også med på opprøret. (Jud 6) Senere valgte noen av israelittene, Guds eget folk, å snu ryggen til ham og begynne å tilbe falske guder. (Jes 63:8, 10) Dette såret Jehova. Men han har holdt ut, og han vil fortsette å holde ut til den tiden kommer da han skal utslette alle opprørerne. Det vil være en stor lettelse for Jehova og dem som er lojale mot ham, for da trenger de ikke lenger å holde ut alt det onde som skjer i denne verden.

8, 9. Hvilke løgner står Satan bak, og hvordan kan vi motbevise dem?

8 Satans løgner. Satan anklaget Job for å tjene Jehova bare av egoistiske grunner, og de anklagene gjelder i virkeligheten alle Jehovas trofaste tjenere. (Job 1:8–11; 2:3–5) Han kommer fortsatt med de samme anklagene. (Åp 12:10) Vi kan være med på å motbevise Satans løgner ved at vi holder ut de prøvelsene vi møter, og fortsetter å være lojale mot Jehova fordi vi elsker ham. Job ble velsignet for sin utholdenhet, og det vil vi også bli. – Jak 5:11.

9 Satan bruker ledere innenfor falske religioner til å få folk til å tro at Jehova er grusom og står bak alt det vonde menneskene opplever. Når barn dør, er det faktisk noen som sier at det er Gud som har tatt dem til seg fordi han trengte flere  engler i himmelen. For en stygg løgn! Vi vet at det ikke stemmer. Hvis vi får en alvorlig sykdom eller mister en vi er glad i, gir vi ikke Gud skylden. I stedet tror vi på hans løfter om at han skal helbrede alle syke og gi de døde livet tilbake. Vi kan fortelle alle som vil høre, at Jehova er en kjærlig Gud. På den måten gir vi ham et svar som han kan bruke overfor den som håner ham. – Ordsp 27:11.

10. Hva forteller Salme 22:23, 24 om Jehova?

10 Det å se at hans elskede tjenere lider. Jehova er en medfølende Gud. Han synes det er vondt å se at vi lider, kanskje på grunn av forfølgelse, sykdom eller våre egne ufullkommenheter. (Les Salme 22:23, 24.) Jehova føler vår smerte. Han ønsker å gjøre slutt på den, og han kommer til å gjøre slutt på den. (Jevnfør 2. Mosebok 3:7, 8; Jesaja 63:9.) Den dagen kommer da «han skal tørke bort hver tåre fra [våre] øyne, og døden skal ikke være mer. Sorg og skrik og smerte skal heller ikke være mer». – Åp 21:4.

11. Hvilke følelser har Jehova for trofaste menn og kvinner som har dødd?

11 Det å savne venner som har dødd. Hvilke følelser har Jehova for trofaste menn og kvinner som har dødd? Han lengter etter å se dem igjen! (Job 14:15) Kan du forestille deg hvor mye Jehova savner sin venn Abraham? (Jak 2:23) Eller Moses, som han talte til «ansikt til ansikt»? (2. Mos 33:11) Og som han må glede seg til å høre David og de andre salmistene synge sine vakre lovsanger! (Sal 104:33) Jehova har ikke glemt vennene sine selv om de sover i døden. (Jes 49:15) Han husker hver eneste detalj ved personligheten deres. Bibelen sier: «De er alle levende i hans øyne.» (Luk 20:38, fotn.) En  dag vil han gi dem livet tilbake, og han vil igjen kunne høre de oppriktige bønnene deres og glede seg over at de tilber ham. Hvis du har mistet noen i døden, kan disse tankene trøste og oppmuntre deg.

12. Hva synes Jehova er spesielt vondt å se nå i de siste dager?

12 Det at onde mennesker undertrykker andre. Da opprøret i Eden begynte, visste Jehova at forholdene ville bli verre før de ble bedre. Jehova hater ondskapen, urettferdigheten og volden i verden i dag. Han har alltid hatt spesiell omsorg for de mest sårbare – de som er svake og ikke kan forsvare seg selv, for eksempel foreldreløse og enker. (Sak 7:9, 10) Jehova synes det er veldig vondt å se at hans trofaste tjenere blir dårlig behandlet og fengslet. Hvis du blir utsatt for dette, kan det hjelpe deg å tenke på at Jehova elsker deg.

13. Hva slags forfall ser Jehova blant menneskene, og hva skal han gjøre med det?

13 Det moralske forfallet blant menneskene. Menneskene ble skapt for å etterligne Gud, men Satan elsker å få dem til å synke dypt på det moralske området. Da Jehova så «at ondskapen var stor» på Noahs tid, følte han «sorg over at han hadde skapt menneskene, og han følte seg såret i sitt hjerte». (1. Mos 6:5, 6, 11) Har forholdene blitt bedre siden den gangen? Langt ifra! Så glad Satan må være over å se hvor vanlig det har blitt med alle former for seksuell umoral – både umoralske handlinger mellom personer av motsatt kjønn og personer av samme kjønn. (Ef 4:18, 19) Satan er spesielt fornøyd når han klarer å få noen som tjener Jehova, til å begå en alvorlig synd. Når det er slutt på Jehovas tålmodighet, vil det bli helt tydelig at han ikke tolererer umoralsk oppførsel.

14. Hvordan behandler menneskene skaperverket?

14 Ødeleggelsen av skaperverket. I tillegg til at mennesker har «hersket over andre mennesker til skade for dem», gjør de en dårlig jobb når det gjelder å ta vare på jorden og dyrene, en oppgave som Jehova har betrodd dem. (Fork 8:9; 1. Mos 1:28) Noen eksperter sier at en million flere arter * kan bli utryddet de neste årene på grunn av det menneskene gjør. Det er lett å forstå at folk er bekymret for miljøet. Så godt det er å vite at Jehova har lovt å «ødelegge dem som ødelegger jorden», og gjøre hele jorden til et paradis! – Åp 11:18; Jes 35:1.

HVA VI LÆRER AV JEHOVAS UTHOLDENHET

15, 16. Hva bør motivere oss til å holde ut, slik Jehova gjør? Illustrer.

15 Tenk på alle de problemene som vår himmelske Far har holdt ut i tusenvis av år. (Se rammen « Hva Jehova holder ut».) Jehova kunne ha gjort slutt på denne onde verdensordningen når som helst. Men så glade vi er for at han har vært tålmodig! Tenk over denne illustrasjonen: Et par venter barn og får vite at barnet vil bli født med en alvorlig fysisk sykdom. Barnet vil få et vanskelig liv og vil dø i ung alder. Når barnet blir født, gleder foreldrene seg, selv om de vet at de har en krevende tid foran seg. Fordi de elsker barnet, er de villige til å utholde hva som  helst for å kunne gi barnet et best mulig liv.

16 Vi kan sammenligne dette med alle etterkommerne av Adam og Eva. De er ufullkomne når de blir født. Likevel elsker Jehova dem og tar seg av dem. (1. Joh 4:19) Men i motsetning til foreldrene i illustrasjonen vår kan Jehova gjøre noe med situasjonen. Han har valgt et tidspunkt for når han skal fjerne alt det som gjør livet vanskelig for menneskene. (Matt 24:36) Bør ikke hans kjærlighet motivere oss til å holde ut så lenge det er nødvendig?

17. Hvordan kan beskrivelsen av Jesus i Hebreerne 12:2, 3 oppmuntre oss til å holde ut?

17 Jehova er det fullkomne eksempel når det gjelder utholdenhet. Jesus etterlignet sin Fars utholdenhet. Da han var på jorden, utholdt han ondsinnet snakk, skam og smerten på en torturpæl for vår skyld. (Les Hebreerne 12:2, 3.) Jehovas eksempel ga uten tvil Jesus styrke til å holde ut. Det kan styrke oss også.

18. Hva har Jehovas tålmodighet ført til, ifølge 2. Peter 3:9?

18 Les 2. Peter 3:9. Jehova vet hva som er det beste tidspunktet for å gjøre slutt på denne onde verden. Fordi han er tålmodig, har mange mennesker fått sjansen til å bli kjent med ham, og nå er det en stor skare på flere millioner som tilber ham. De er alle glade for at Jehova har latt det gå lang nok tid til at de kunne bli født, bli kjent med ham og innvie seg til ham. Når Jehova belønner alle de millionene som trofast har holdt ut helt til enden, vil det være helt tydelig at det var rett av ham å være så tålmodig.

19. Hva bør vi være bestemt på å gjøre, og hvordan kommer Jehova til å belønne oss?

19 Vi lærer av Jehovas eksempel at vi kan holde ut uten å miste gleden. Selv om Satan har skapt mye hjertesorg og lidelse, er Jehova ‘den lykkelige Gud’. (1. Tim 1:11) Vi kan også bevare gleden mens vi tålmodig venter på at Jehova skal hellige sitt navn, vise at han er universets rettmessige Overherre, gjøre slutt på all ondskap og løse alle de problemene vi har nå. Det at vi vet at vår himmelske Far holder ut, styrker vår beslutning om også å holde ut. Når vi gjør det, vil disse ordene gjelde hver og en av oss: «Lykkelig er den som fortsetter å holde ut under prøvelser. For når han blir godkjent, skal han få livets krone, som Jehova har lovt dem som fortsetter å elske Ham.» – Jak 1:12.

SANG 139 Se deg selv når alt er nytt

^ avsn. 5 Ingen av oss lever et problemfritt liv. Mange av problemene våre finnes det ikke noen løsning på her og nå – vi må bare leve med dem. Men det er ikke bare vi som utholder vanskelige ting. Det gjør Jehova også. I denne artikkelen skal vi se på ni situasjoner som Jehova holder ut. Vi skal også se på hvilke positive ting Jehovas utholdenhet har ført til, og hva vi kan lære av hans eksempel.

^ avsn. 14 Ordet «art» sikter ikke til det samme som det bibelske begrepet «slag», som har en videre betydning og omfatter en større gruppe av livsformer.