Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 3

Du er verdifull i Jehovas øyne!

Du er verdifull i Jehovas øyne!

«Han husket oss da vi var langt nede.» – SAL 136:23.

SANG 33 Kast din byrde på Jehova

INTRODUKSJON *

1, 2. Hvilke situasjoner opplever mange av Jehovas tjenere, og hvilken virkning kan det ha på dem?

FORESTILL deg disse tre situasjonene: En ung bror får vite at han har en sykdom som vil gjøre ham stadig svakere. En hardtarbeidende middelaldrende bror mister jobben, og selv om han gjør så godt han kan, finner han ikke en ny jobb. En trofast eldre søster klarer ikke å gjøre så mye i tjenesten for Jehova som før.

2 Hvis du opplever noe som ligner på disse situasjonene, kan det være at du føler at det ikke er bruk for deg lenger. Det kan ta fra deg gleden, gi deg dårlig selvfølelse og gå ut over ditt forhold til andre.

3. Hvordan blir mennesker betraktet av Satan og dem som etterligner ham?

3 Denne verden gjenspeiler Satans holdninger. Satan har alltid behandlet mennesker som om de ikke er noe verdt. Ondskapsfull som han er, sa han til Eva at hun kunne oppnå stor frihet hvis hun var ulydig mot Gud, enda han visste at ulydighet ville bli straffet med døden. Satan har alltid hatt kontroll over verdens kommersielle, politiske og religiøse systemer, så det er ikke overraskende at mange forretningsfolk, politikere og religiøse ledere gjenspeiler hans mangel på respekt for livet og menneskeverdet.

4. Hva skal vi drøfte i denne artikkelen?

4 Jehova, derimot, vil at vi skal ha det godt med oss selv, og han støtter oss når vi opplever noe som kan  få oss til å føle at vi ikke er noe verdt. (Sal 136:23; Rom 12:3) Denne artikkelen drøfter hvordan Jehova hjelper oss i de følgende situasjonene: (1) Når vi har helseproblemer, (2) når vi har økonomiske problemer, og (3) når høy alder får oss til å føle at vi ikke kan bidra med noe nyttig i tjenesten for Jehova. Men først skal vi se hvorfor vi kan være sikre på at hver og en av oss er verdifull i Jehovas øyne.

JEHOVA SER PÅ OSS SOM VERDIFULLE

5. Hva synes du viser at Jehova ser på menneskene som verdifulle?

5 Selv om vi er laget av jordens støv, er vi mye mer verdifulle enn en håndfull støv. (1. Mos 2:7) Tenk over noen av grunnene til at vi vet at Jehova ser på oss som verdifulle. Han skapte menneskene med muligheten til å gjenspeile hans egenskaper, og på den måten opphøyde han oss over resten av hans fysiske skaperverk. (1. Mos 1:27) Og han lot oss få myndighet over jorden og dyrene. – Sal 8:4–8.

6. Av hvilken annen grunn vet vi at ufullkomne mennesker er dyrebare for Jehova?

6 Selv etter at Adam syndet, fortsatte Jehova å sette menneskene høyt. Han synes vi er så verdifulle at han ga sin elskede Sønn, Jesus, som en løsepenge for oss. (1. Joh 4:9, 10) Jehova vil anvende verdien av gjenløsningsofferet ved blant annet å oppreise dem som har dødd på grunn av Adams synd, «både rettferdige og urettferdige». (Apg 24:15) Hans Ord viser at vi er dyrebare for ham uansett hvordan helsen vår er, hvilken økonomisk situasjon vi er i, eller hvor gamle vi er. – Apg 10:34, 35.

7. Hvilke flere grunner har vi som tjener Jehova, til å være overbevist om at vi er verdifulle i hans øyne?

7 Vi som tjener Jehova, har enda flere grunner til å være overbevist om at vi er verdifulle i hans øyne. Han har dratt oss til seg og lagt merke til hvordan vi reagerte på det gode budskap. (Joh 6:44) Etter hvert som vi nærmet oss Jehova, nærmet han seg oss. (Jak 4:8) Jehova bruker også tid og krefter på å undervise oss, noe som viser at vi er verdifulle for ham. Han vet hva slags personer vi er nå, og hva vi kan bli. Og han rettleder og korrigerer oss fordi han elsker oss. (Ordsp 3:11, 12) Dette viser helt tydelig at Jehova ser på oss som verdifulle!

8. Hvordan kan ordene i Salme 18:27–29 påvirke vårt syn på utfordringene våre?

8 Noen så på kong David som udugelig, men han visste at Jehova elsket og støttet ham, og dette hjalp ham til å ha det rette synet på den situasjonen han var i. (2. Sam 16:5–7) Når vi føler oss langt nede eller møter utfordringer, kan Jehova hjelpe oss til å se tingene i det rette lys, og han kan hjelpe oss til å overvinne enhver hindring. (Les Salme 18:27–29.) Når vi har Jehovas støtte, kan ingenting hindre oss i å tjene ham med glede. (Rom 8:31) La oss nå se på tre konkrete situasjoner hvor det er spesielt viktig at vi husker at Jehova elsker og setter pris på oss.

HVIS DU HAR HELSEPROBLEMER

Å lese oppmuntrende vers i Jehovas inspirerte Ord vil hjelpe oss å takle de negative følelsene vi har på grunn av helseproblemene våre (Se avsnittene 9–12)

9. Hvordan kan helseproblemer påvirke vårt syn på oss selv?

9 Helseproblemer kan være en følelsesmessig påkjenning og få oss til å føle oss helt ubrukelige. Vi synes kanskje det er pinlig når folk legger merke til  begrensningene våre, eller når vi er avhengige av andres hjelp. Selv når andre ikke er klar over problemene våre, kan det være at vi sliter med skamfølelse fordi det er mye vi ikke får til lenger. I slike vonde situasjoner holder Jehova oss oppe. Hvordan?

10. Hva kan hjelpe oss når vi er syke, ifølge Ordspråkene 12:25?

10 Når vi er syke, kan «et godt ord» oppmuntre oss. (Les Ordspråkene 12:25.) I Bibelen har Jehova latt det bli samlet gode ord som minner oss om at vi betyr noe for ham til tross for sykdommen vår. (Sal 31:19; 41:3) Hvis vi leser disse gode ordene fra Jehova – gjerne flere ganger – vil han hjelpe oss til å takle de negative følelsene vi har på grunn av helseproblemene våre.

11. Hvordan erfarte en bror Jehovas hjelp?

11 Tenk over det Jorge opplevde. Som ung fikk han en sykdom som raskt forverret seg og gjorde at han mistet kreftene, og det fikk ham til å føle at han ikke var noe verdt. «Jeg var ikke forberedt på hvordan sykdommen fikk meg til å føle meg, eller på skammen jeg følte på grunn av oppmerksomheten jeg tiltrakk meg», sier Jorge. «Etter hvert som tilstanden min ble verre, tenkte jeg på hvordan livet mitt kom til å forandre seg. Jeg følte meg helt knust, og jeg bønnfalt Jehova om hjelp.» Hvordan holdt Jehova ham oppe? «Siden jeg hadde problemer med å konsentrere meg, oppmuntret noen meg til å lese noen korte stykker i Salmene som viser at Jehova bryr seg om sine tjenere. Jeg leste disse versene om igjen hver dag og følte at de var trøstende og beroligende. Etter hvert begynte folk å legge merke til at jeg smilte mer. De sa til og med at den positive holdningen min oppmuntret  dem. Jeg forsto at Jehova hadde besvart bønnene mine! Han hadde hjulpet meg til å få et nytt syn på meg selv. Jeg begynte å fokusere på det hans Ord sier om hvordan han ser på meg til tross for sykdommen min.»

12. Hvordan kan du få erfare Jehovas støtte når du sliter med helseproblemer?

12 Hvis du sliter med helseproblemer, så husk at Jehova vet hva du går igjennom. Be ham om hjelp til å få et sunt syn på situasjonen din. Og bruk Bibelen – hent fram de gode ordene Jehova har samlet til deg der. Fokuser på vers som viser hvor høyt Jehova setter sine tjenere. Når du gjør det, vil du se at Jehova er god mot alle dem som tjener ham trofast. – Sal 84:11.

HVIS DU HAR ØKONOMISKE PROBLEMER

Å huske at Jehova har lovt å sørge for oss, vil være til hjelp for oss når det er vanskelig å finne en jobb (Se avsnittene 13–15)

13. Hva kan et familieoverhode føle hvis han mister jobben?

13 Alle familieoverhoder ønsker å kunne skaffe familien sin det den trenger. Men sett at en bror mister jobben uten at det er hans egen feil. Han prøver så godt han kan å finne en annen jobb, men lykkes ikke. På grunn av denne situasjonen føler han seg kanskje lite verdt. Hvordan kan det være til hjelp for ham å fokusere på Jehovas løfter?

14. Av hvilke grunner holder Jehova sine løfter?

14 Jehova holder alltid det han lover. (Jos 21:45; 23:14) Det er mange grunner til at han gjør det. Først og fremst er det fordi hans navn, eller rykte, er inne i bildet. Jehova har lovt at han skal ta vare på sine lojale tjenere, og han føler seg forpliktet til å holde det løftet. (Sal 31:1–3) I tillegg vet Jehova at vi ville blitt skuffet og lei oss hvis han ikke tok vare på oss som er en del av hans familie. Han har  lovt å sørge for oss både materielt og åndelig sett, og ingenting kan hindre ham i å holde det løftet! – Matt 6:30–33; 24:45.

15. (a) Hvilken utfordring opplevde de første kristne? (b) Hva kan vi være sikre på, ifølge Salme 37:18, 19?

15 Når vi husker hvorfor Jehova holder sine løfter, kan vi ha tillit til at han vil hjelpe oss når vi møter økonomiske utfordringer. Tenk over det de første kristne opplevde. Da menigheten i Jerusalem ble utsatt for kraftig forfølgelse, ‘ble alle unntatt apostlene spredt omkring’. (Apg 8:1) Forestill deg hva det sikkert førte til. Økonomiske problemer! Kristne mistet sannsynligvis hjemmene og jobbene sine. Men Jehova sviktet dem ikke, og de mistet ikke gleden. (Apg 8:4; Hebr 13:5, 6; Jak 1:2, 3) Jehova støttet disse trofaste kristne, og han vil støtte oss også. – Les Salme 37:18, 19.

HVIS DU HAR BEGRENSNINGER PÅ GRUNN AV HØY ALDER

Å fokusere på det vi er i stand til å gjøre, selv når vi er høyt oppe i årene, vil gi oss tillit til at Jehova setter stor pris på oss og på vår trofaste tjeneste (Se avsnittene 16–18)

16. Hva kan få oss til å lure på om Jehova setter pris på tilbedelsen vår?

16 Når vi kommer opp i årene, kan det være at vi føler at vi har lite å gi Jehova. Kong David kan ha slitt med lignende følelser da han ble eldre. (Sal 71:9) Hvordan kan Jehova hjelpe oss?

17. Hva kan vi lære av det Jheri erfarte?

17 Tenk over det en søster som heter Jheri, erfarte. Hun ble invitert til et møte i Rikets sal der det skulle bli gitt opplæring i vedlikeholdsarbeid, men hun hadde ikke lyst til å gå på det. Hun sa: «Jeg er gammel, jeg er enke, og jeg har ikke noen som helst evner Jehova kan bruke. Jeg er ubrukelig.» Kvelden før opplæringsmøtet utøste hun sitt hjerte i bønn til Jehova. Da hun kom til Rikets sal dagen  etter, lurte hun fortsatt på om hun i det hele tatt hadde noe der å gjøre. Under programmet understreket en av talerne at den evnen det er viktigst å ha, er det å være villig til å bli opplært av Jehova. Jheri forteller: «Jeg tenkte: ‘Den evnen har jeg!’ Jeg begynte å gråte da jeg forsto at Jehova besvarte bønnen min. Han forsikret meg om at jeg har noe verdifullt å gi, og at han var villig til å lære meg opp!» Når Jheri ser tilbake, sier hun: «Da jeg gikk inn på det møtet, følte jeg meg nervøs, motløs og langt nede. Men da jeg gikk ut, følte jeg meg trygg, oppmuntret og verdsatt!»

18. Hvordan viser Bibelen at Jehova fortsatt setter pris på det vi gjør i tjenesten for ham, selv når vi blir gamle?

18 Vi kan være sikre på at Jehova fortsatt har bruk for oss når vi blir gamle. (Sal 92:12–15) Jesus lærte oss at uansett hvilke begrensninger vi har, og uansett hvor ubetydelig vi synes innsatsen vår er, setter Jehova stor pris på alt vi er i stand til å gjøre i tjenesten for ham. (Luk 21:2–4) Så fokuser på det du kan gjøre. Du kan for eksempel snakke med andre om Jehova, be for dine brødre og søstre og oppmuntre andre til å forbli trofaste. Jehova ser på deg som sin medarbeider, ikke på grunn av det du utretter, men fordi du villig er lydig mot ham. – 1. Kor 3:5–9.

19. Hvilken forsikring får vi i Romerne 8:38, 39?

19 Så takknemlige vi er for at vi kan tilbe Jehova, en Gud som virkelig verdsetter dem som tjener ham! Han skapte oss til å gjøre hans vilje, og det å tjene ham er det som gir livet virkelig mening. (Åp 4:11) Selv om verden skulle se på oss som ubetydelige, skammer ikke Jehova seg over oss. (Hebr 11:16, 38) Når vi føler oss langt nede på grunn av helseproblemer, økonomiske problemer eller høy alder, så la oss huske at ingenting kan skille oss fra vår himmelske Fars kjærlighet. – Les Romerne 8:38, 39.

^ avsn. 5 Har du noen ganger følt at du ikke er noe verdt? Denne artikkelen vil minne deg på hvor verdifull du er i Jehovas øyne. Den tar opp hvordan du kan ha god selvfølelse uansett hva som skjer i livet.

SANG 30 Min Far, min Gud og Venn