Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvorfor gi til Ham som har alt?

Hvorfor gi til Ham som har alt?

«Og nå, vår Gud, takker vi deg og lovpriser ditt herlige navn.» – 1. KRØN 29:13.

SANGER: 80, 50

1, 2. Hvordan har Jehova vist at han er gavmild?

JEHOVA er en gavmild Gud. Alt vi har, er fra ham. Jehova eier alle naturressursene på jorden, og han bruker dem for å gi oss det vi trenger for å leve. (Sal 104:13–15; Hag 2:8) Bibelen inneholder mange eksempler på hvordan Jehova mirakuløst har brukt naturressursene for å sørge for sitt folk.

2 Jehova sørget for at israelittene fikk manna og vann i de 40 årene de var i ødemarken. (2. Mos 16:35) Israelittene «manglet ingenting» i denne perioden. (Neh 9:20, 21) Senere, gjennom profeten Elisja, sørget Jehova for at den lille mengden olje som en trofast enke hadde, ved et mirakel ble mangedoblet. Denne gaven fra Gud gjorde at hun kunne betale gjelden sin, og at hun hadde penger igjen som hun og sønnene hennes kunne leve av. (2. Kong 4:1–7) Med Jehovas hjelp skaffet Jesus mirakuløst mat og til og med penger når det var nødvendig. – Matt 15:35–38; 17:27.

3. Hva skal vi se på i denne artikkelen?

3 Jehova har tilgang til ubegrensede ressurser som han kan bruke for å sørge for sitt jordiske skaperverk. Likevel  oppfordrer han sine tjenere til å gi materiell støtte til det arbeidet hans organisasjon utfører. (2. Mos 36:3–7; les Ordspråkene 3:9.) Hvorfor forventer Jehova at vi bruker våre «verdifulle ting» til å gi noe tilbake til ham? Hvordan støttet tjenere for Jehova i fortiden hans arbeid økonomisk? Hvordan bruker organisasjonen i vår tid de pengene som blir gitt i bidrag? Denne artikkelen gir svar på disse spørsmålene.

HVORFOR GIR VI TIL JEHOVA?

4. Hva viser vi Jehova når vi støtter hans arbeid?

4 Vi gir til Jehova fordi vi elsker ham og er takknemlige for alt han har gitt oss. Vi blir overveldet når vi tenker på alt han har gjort for oss. Da kong David hadde nevnt hva det var behov for i forbindelse med byggingen av templet, erkjente han at alt vi får, kommer fra Jehova, og at alt vi gir til Jehova, er noe han allerede har gitt oss. – Les 1. Krønikebok 29:11–14.

5. Hvordan viser Bibelen at det å gi er en viktig side ved den sanne tilbedelse?

5 Det å gi er dessuten en side ved vår tilbedelse av Jehova. I et syn som apostelen Johannes fikk, hørte han at Jehovas tjenere i himmelen sa: «Du er verdig, Jehova, ja vår Gud, til å få herligheten og æren og makten, for du har skapt alle ting, og på grunn av din vilje var de til og ble de skapt.» (Åp 4:11) Jehova fortjener så absolutt all herlighet og ære, og derfor ønsker vi å gi ham det beste vi har. Gjennom Moses ga Jehova israelittene befaling om å komme fram for ham ved tre årlige høytider. Som en del av tilbedelsen av Jehova ved disse tre høytidene skulle de gi noe til ham – de skulle ikke «tre fram for Jehova tomhendt». (5. Mos 16:16) Det er på lignende måte i dag. Det at vi av takknemlighet gir av det vi har, for å støtte arbeidet til den jordiske delen av Jehovas organisasjon, er en viktig side ved vår tilbedelse.

6. Hvorfor er det bra for oss å gi? (Se det første bildet i artikkelen.)

6 Det er bra for oss å gi. Ja, det er sunt å være en som gir, ikke bare en som får. (Les Ordspråkene 29:21.) Se for deg et barn som bruker noen av de lommepengene han har fått av foreldrene sine, til å kjøpe en gave til dem. Tenk så glade foreldrene blir for denne gaven! En ung pioner som bor hjemme hos foreldrene sine, er kanskje med på å dekke utgiftene i hjemmet. Det er ikke sikkert at foreldrene forventer dette, men de synes kanskje det er fint at sønnen eller datteren bidrar, fordi det er en måte han eller hun viser takknemlighet på for alt det foreldrene gjør. På lignende måte vet Jehova at det er bra for oss å gi av våre verdifulle ting.

BIDRAG I BIBELSK TID

7, 8. Hvordan var Jehovas tjenere i bibelsk tid gode eksempler når det gjaldt å gi bidrag til (a) konkrete prosjekter? (b) arbeidet generelt?

7 Mange steder i Bibelen fortelles det om at Jehovas folk ga bidrag. Noen ganger ga de bidrag til konkrete prosjekter. For å nevne noen eksempler: Moses ba folket om å komme med bidrag da tabernaklet skulle bygges, og kong David gjorde det samme i forbindelse med byggingen av templet. (2. Mos 35:5; 1. Krøn 29:5–9) Da Jehoasj var konge, brukte prestene penger som var samlet inn, til å reparere Jehovas hus. (2. Kong 12:4, 5) En gang da brødrene i den første kristne menighet fikk høre at det var matmangel i Judea,  bestemte de seg for «at de, alt etter som enhver av dem hadde råd til, skulle sende noe til hjelp» for brødrene og søstrene som bodde der. – Apg 11:27–30.

8 Andre ganger ga Jehovas folk økonomisk støtte til dem som tok ledelsen i arbeidet. Under Moseloven fikk ikke levittene noe område i arv, slik de andre stammene fikk. Men de andre israelittene ga dem tiende, noe som gjorde det mulig for levittene å konsentrere seg om arbeidet ved tabernaklet. (4. Mos 18:21) Og Jesus og apostlene hans hadde glede av gavmildheten til noen kvinner «som tjente dem med de ting de eide». – Luk 8:1–3.

9. Hva gjorde noen i gammel tid for å gi bidrag?

9 Hva folk gjorde for å kunne gi bidrag, og hva de ga, varierte. Da israelittene kom med bidrag til byggingen av tabernaklet i ødemarken, var det de ga, sannsynligvis ting de hadde hatt med seg fra Egypt. (2. Mos 3:21, 22; 35:22–24) I det første århundre var det noen kristne som solgte noe av det de hadde, for eksempel jordstykker eller hus, og kom og ga pengene til apostlene. Apostlene delte deretter ut pengene til dem som trengte det. (Apg 4:34, 35) Andre la penger til side og ga regelmessige bidrag for å støtte arbeidet. (1. Kor 16:2) Mennesker fra alle samfunnslag – både fattige og rike – var med på å gi. – Luk 21:1–4.

BIDRAG I VÅR TID

10, 11. (a) Hvordan kan vi etterligne gavmilde tjenere for Jehova som levde i bibelsk tid? (b) Hva synes du om at du kan få være med på å støtte Rikets arbeid?

10 Også i vår tid hender det at Jehovas folk blir oppfordret til å gi bidrag til konkrete formål. Planlegges det for eksempel å bygge en ny Rikets sal som menigheten din skal bruke? Eller skal den salen dere bruker, renoveres? Kanskje vi får vite at det er behov for bidrag til et renoveringsprosjekt ved avdelingskontoret, til dekning av utgifter ved et stevne vi er på, eller til nødhjelp til våre brødre og søstre etter en naturkatastrofe. Vi gir også bidrag for å støtte dem som arbeider ved hovedkontoret eller ved avdelingskontorene rundt om i verden. Bidragene våre blir dessuten brukt til å støtte misjonærer, spesialpionerer og dem som er i kretstjenesten. Og menigheten din har sikkert vedtatt en resolusjon om å gi økonomisk støtte til det verdensomfattende programmet for bygging av stevnehaller og Rikets saler, som brødrene våre verden over har glede av.

11 Vi kan alle sammen være med på å støtte det arbeidet som Jehovas organisasjon utfører nå i de siste dager. De fleste bidrag blir gitt anonymt. Vi legger på en diskré måte penger i bidragsbøssene i Rikets sal eller gir bidrag på nettet, via jw.org. Det kan være at vi føler at det lille vi gir, ikke har så mye å si. Men det er faktisk mange små gaver, ikke noen få store, som utgjør mesteparten av de bidragene som kommer inn. Våre brødre, også de som har dårlig råd, har samme holdning som de første kristne i Makedonia. De var i ‘dyp fattigdom’, men likevel ba de inntrengende om å få lov til å gi, og så ga de gavmildt av det de hadde. – 2. Kor 8:1–4.

12. Hva gjør organisasjonen for å bruke bidragene som blir gitt, på best mulig måte?

12 Det styrende råd gjør sitt beste for å være trofaste og kloke i måten de  bruker organisasjonens midler på, og de ber Jehova om hjelp til å klare det. (Matt 24:45) Pengene som kommer inn, blir ført opp i budsjetter og så brukt slik det er planlagt. (Luk 14:28) Tjenere for Jehova i bibelsk tid som hadde ansvar for bidrag som ble gitt, sørget for at bidragene bare ble brukt til det de skulle. Da Esra reiste tilbake til Jerusalem, hadde han med seg gull og sølv og andre ting som den persiske kongen hadde gitt i bidrag. Til sammen var alt dette verdt over 800 millioner kroner etter dagens pengeverdi. Esra så på disse verdiene som frivillige gaver til Jehova og traff tiltak for å sikre at tingene ble beskyttet under den farefulle reisen gjennom fiendtlige områder. (Esra 8:24–34) Paulus samlet inn penger som skulle gis som nødhjelp til brødrene og søstrene i Judea. Han traff tiltak for å være sikker på at de som skulle overlevere pengene, tok hånd om dem på en ærlig måte, «ikke bare for Jehovas øyne, men også for menneskers øyne». (Les 2. Korinter 8:18–21.) Organisasjonen i vår tid etterligner Esra og Paulus og følger strenge prosedyrer når den håndterer og bruker de bidragene som kommer inn.

13. Hvordan bør vi se på de forenklingene organisasjonen har gjort den siste tiden?

13 En familie må kanskje gjøre noen justeringer for at det skal være balanse mellom inntekter og utgifter, eller for å forenkle livet og kutte ned på utgiftene for å gjøre mer for Jehova. Det samme gjelder Jehovas organisasjon. De siste årene har det blitt satt i gang mange spennende nye prosjekter. Det har ført til at det i perioder har gått mer penger ut enn det har kommet inn. Organisasjonen ser derfor etter muligheter til å redusere utgiftene og forenkle arbeidet, slik at de gavmilde bidragene som kommer inn, kan bli utnyttet best mulig.

HVA BIDRAGENE DINE FØRER TIL

De bidragene du gir, støtter det verdensomfattende arbeidet (Se avsnittene 14–16)

14–16. (a) Hva er noe av det som blir utrettet takket være bidragene som kommer inn? (b) På hvilke måter har du personlig hatt glede av det organisasjonen har gjort?

14 Man hører ofte at noen som har tjent Jehova i lang tid, sier at de aldri før har opplevd å få så mange åndelige gaver. Bare tenk på alt som har skjedd de siste årene! Vi har fått jw.org og JW Broadcasting. Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter har blitt utgitt på mange flere språk. I 2014/2015 leide vi  noen av de største arenaene i 14 byer verden over til de tre dager lange internasjonale stevnene med temaet «Søk først Guds rike!» Disse stevnene var en stor opplevelse for alle som var til stede.

15 Mange har fortalt hvor takknemlige de er for de flotte gavene vi får fra Jehovas organisasjon. Et ektepar som tjener i et land i Asia, skrev om JW Broadcasting: «Vi tjener i en liten by. Det gjør at vi noen ganger føler oss isolert, og vi kan lett glemme omfanget av Jehovas arbeid. Men når vi ser på de forskjellige programmene på JW Broadcasting, blir vi minnet om at vi er en del av et internasjonalt brorskap. Våre kjære brødre og søstre her i området er så glade for JW Broadcasting. De sier ofte at de føler at de kjenner brødrene i det styrende råd, etter at de har sett månedsprogrammet. De er stoltere enn noen gang over å tilhøre Guds organisasjon.»

16 På verdensbasis er det for tiden nesten 2500 Rikets saler som er under oppføring, eller som blir renovert. En menighet i Honduras som nettopp hadde tatt i bruk sin nye Rikets sal, skrev: «Vi er så glade for å være en del av Jehovas universelle familie og for å tilhøre et så fantastisk verdensomfattende brorskap. Dette har gjort det mulig for oss å realisere drømmen om en egen Rikets sal i nærområdet.» Mange har gitt uttrykk for lignende følelser etter å ha fått Bibelen eller andre publikasjoner på sitt eget språk, etter å ha fått nødhjelp eller etter å ha sett resultatene av forkynnelse med stand i lokalmiljøet.

17. Hvordan er den måten vår organisasjon opererer på i dag, et bevis for Jehovas støtte?

17 Mange som ikke er Jehovas vitner, kan ikke forstå at vi klarer å gjøre så mye bare ved hjelp av frivillige bidrag. En sjef i et stort selskap som var på omvisning i et av trykkeriene våre, var imponert over at alt arbeidet gjøres av frivillige og finansieres av frivillige bidrag og uten at det blir drevet salgsvirksomhet eller pengeinnsamlinger. Han sa at det ikke skulle være mulig å gjøre det vi gjør. Vi er helt enig! Vi vet at dette bare er mulig fordi Jehova støtter arbeidet. – Job 42:2.

NÅR VI GIR TILBAKE TIL JEHOVA, BLIR VI VELSIGNET

18. (a) Hvilke velsignelser får vi når vi gir for å støtte Riket? (b) Hvordan kan vi lære barna våre og dem som er nye, å gi?

18 Jehova har gitt oss den æren å få støtte det store arbeidet som pågår nå. Han garanterer at vi vil bli velsignet når vi gir for å støtte Riket. (Mal 3:10) Jehova lover at den som gir gavmildt, vil få det godt. (Les Ordspråkene 11:24, 25.) Og det å gi gjør oss glade, for «det er større lykke ved å gi enn ved å få». (Apg 20:35) Ved det vi sier, og det vi gjør, kan vi lære barna våre og nye i sannheten å være med på å gi. Da kan de også få oppleve alle de velsignelsene som det fører med seg.

19. Hva har denne artikkelen gitt deg lyst til å gjøre?

19 Alt vi har, er fra Jehova. Når vi gir tilbake til ham, viser vi at vi elsker ham, og at vi er takknemlige for alt det han har gjort for oss. (1. Krøn 29:17) Da israelittene kom med bidrag til byggingen av templet, «begynte [de] å fryde seg over at de gav frivillige offergaver, for det var med et helt hjerte de gav frivillige offergaver til Jehova». (1. Krøn 29:9) Måtte vi på samme måte glede oss over å kunne gi tilbake til Jehova noe av alt det han har gitt oss.