Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 8

Jag etter fred ved å kjempe imot misunnelse

Jag etter fred ved å kjempe imot misunnelse

«La oss da jage etter det som skaper fred, og det som gjør at vi kan bygge hverandre opp.» – ROM 14:19.

SANG 113 Den freden vi har

INTRODUKSJON *

1. Hva førte misunnelse til i Josefs familie?

JAKOB elsket alle sønnene sine, men han var spesielt glad i den 17 år gamle Josef. Hvordan reagerte Josefs brødre på det? De ble misunnelige på ham, og misunnelsen gjorde dem bitre og fikk dem til å hate ham. Josef hadde ikke gjort noe som gjorde at han fortjente dette. Likevel solgte de Josef som slave og løy for faren sin ved å si at et villdyr hadde drept yndlingssønnen hans. Misunnelse fikk dem til å forstyrre freden i familien og knuse farens hjerte. – 1. Mos 37:3, 4, 27–34.

2. Hvorfor er misunnelse så farlig, ifølge Galaterne 5:19–21?

2 I Bibelen blir misunnelse * nevnt blant de «gjerninger som kommer fra den fysiske menneskenaturen», og som kan gjøre at man ikke er kvalifisert til å arve Guds rike og få evig liv. (Les Galaterne 5:19–21.) Misunnelse er ofte roten til slike giftige frukter som fiendskap, konflikter og raseriutbrudd.

3. Hva skal vi drøfte i denne artikkelen?

3 Eksemplet med Josefs brødre viser hvordan misunnelse kan skade en persons forhold til andre og forstyrre freden i en familie. Selv om vi aldri ville ha gjort det Josefs brødre gjorde, må vi huske at vi alle har et ufullkomment og forrædersk hjerte. (Jer 17:9) Det er derfor ikke rart om vi noen ganger kjemper med misunnelse. La oss se på noen advarende  eksempler i Bibelen som viser hva som kan få misunnelse til å slå rot i hjertet vårt. Deretter skal vi ta for oss noen konkrete ting vi kan gjøre for å bekjempe misunnelse og fremme fred.

HVA KAN GJØRE AT VI BLIR MISUNNELIGE?

4. Hvorfor var filisterne misunnelige på Isak?

4 Andres materielle velstand. Isak var en rik mann, og fordi det gikk så bra med ham, ble filisterne misunnelige. (1. Mos 26:12–14) De fylte til og med igjen de brønnene som Isak var avhengig av for å gi husdyrene sine vann. (1. Mos 26:15, 16, 27) Noen misunnelige mennesker i dag er som disse filisterne. De ikke bare ønsker seg materielle ting som andre har, men ønsker også at andre skal miste disse tingene.

5. Hvorfor var de religiøse lederne misunnelige på Jesus?

5 Andres popularitet. De jødiske religiøse lederne var misunnelige på Jesus fordi han var godt likt av mange. (Matt 7:28, 29) Jesus var Guds representant, og han lærte andre sannheten. Likevel spredte disse religiøse lederne onde løgner om ham og baksnakket ham for å ødelegge hans gode navn og rykte. (Mark 15:10; Joh 11:47, 48; 12:12, 13, 19) Vi ønsker ikke å være som dem. Vi må kjempe imot enhver tendens vi måtte ha til å misunne dem som har egenskaper som gjør at de er godt likt i menigheten. Vi bør i stedet prøve å etterligne deres gode væremåte. – 1. Kor 11:1; 3. Joh 11.

6. Hvordan viste Diotrefes at han var misunnelig?

6 Andres teokratiske privilegier. Diotrefes, som levde i det første århundre, misunte dem som tok ledelsen i den kristne menighet. Han ville «være den fremste» i menigheten, så han spredte «ondsinnet snakk» om apostelen Johannes og andre ansvarlige brødre for å stille dem i et dårlig lys. (3. Joh 9, 10) Selv om vi ikke går så langt som Diotrefes, kan det være at vi begynner å misunne en trosfelle som får et tjenesteprivilegium som vi hadde håpet å få – spesielt hvis vi mener at vi selv er vel så kvalifisert.

Hjertet vårt er som jordsmonn, og de gode egenskapene våre er som vakre blomster. Men misunnelse er som giftig ugress. Misunnelse kan kvele framveksten av gode egenskaper, som kjærlighet, medfølelse og godhet (Se avsnitt 7)

7. Hvilken virkning kan misunnelse ha på oss?

7 Misunnelse er som giftig ugress. Når frøet først har slått rot i hjertet vårt, kan det være vanskelig å fjerne ugresset. Misunnelse får næring fra andre negative følelser, som sjalusi, stolthet og egoisme. Misunnelse kan kvele framveksten av gode egenskaper, som kjærlighet, medfølelse og godhet. Så snart vi oppdager at misunnelse begynner å spire i hjertet vårt, må vi rykke misunnelsen opp med roten. Hvordan kan vi bekjempe misunnelse?

VI MÅ UTVIKLE YDMYKHET OG TILFREDSHET

Hvordan kan vi kjempe imot misunnelse? Ved hjelp av Guds hellige ånd kan vi rive dette ugresset opp med roten og erstatte det med ydmykhet og tilfredshet (Se avsnittene 8 og 9)

8. Hvilke egenskaper kan hjelpe oss til å kjempe imot misunnelse?

8 Vi kan kjempe imot misunnelse ved å utvikle ydmykhet og tilfredshet. Når hjertet vårt er fylt av disse gode egenskapene, vil det ikke ha plass til misunnelse. Ydmykhet vil hjelpe oss til ikke å ha for høye tanker om oss selv. En som er ydmyk, føler ikke at han fortjener mer enn alle andre. (Gal 6:3, 4) Og en tilfreds person er fornøyd med det han har, og sammenligner seg ikke med andre. (1. Tim 6:7, 8) Når en som er ydmyk og tilfreds, ser at en annen får noe fint, er han glad på den personens vegne.

9. Hva vil den hellige ånd hjelpe oss til å gjøre, ifølge Galaterne 5:16 og Filipperne 2:3, 4?

9 For å unngå misunnelse, som er knyttet til «fysiske lyster», og i stedet utvikle  ydmykhet og tilfredshet trenger vi Guds hellige ånds hjelp. (Les Galaterne 5:16; Filipperne 2:3, 4.) Jehovas hellige ånd kan hjelpe oss til å granske våre innerste tanker og motiver. Med Guds hjelp kan vi erstatte skadelige tanker og følelser med noen som bygger opp. (Sal 26:2; 51:10) La oss se på hvordan Moses og Paulus var gode eksempler når det gjelder å bekjempe tendensen til å være misunnelig.

En ung israelitt har løpt til Moses og Josva for å fortelle at to menn i leiren oppfører seg som profeter. Josva ber Moses stanse dem, men Moses vil ikke det. Han sier i stedet til Josva at han er glad for at Jehova har lagt sin ånd på dem. (Se avsnitt 10)

10. Hvilken situasjon kunne ha blitt en prøve for Moses? (Se forsidebildet.)

10 Moses hadde stor myndighet over Guds folk, men han var ikke redd for at også andre skulle få myndighet. Ved en anledning tok Jehova noe av sin hellige ånd fra Moses og ga den til en gruppe eldste som sto i nærheten av møteteltet. Like etterpå fikk Moses høre at to eldste som ikke hadde gått ut til møteteltet, også hadde fått hellig ånd og hadde begynt å oppføre seg som profeter. Hvordan reagerte han da Josva ba ham om å stanse de to eldste? Den oppmerksomheten disse to mennene fikk fra Jehova, gjorde ikke Moses misunnelig. Han var ydmyk og var glad på deres vegne for at de hadde fått et slikt privilegium. (4. Mos 11:24–29) Hva kan vi lære av Moses?

Hvordan kan de eldste etterligne Moses’ ydmykhet? (Se avsnittene 11 og 12) *

11. Hvordan kan eldste etterligne Moses?

11 Hvis du er eldste, har du da noen gang blitt spurt om å lære opp en annen til å ta hånd om et privilegium som du setter stor pris på? Kanskje du er vakttårnstudieleder og er veldig glad i den oppgaven. Men hvis du er like ydmyk som Moses, vil du ikke føle deg truet hvis du blir spurt om å gi en annen bror opplæring for at han med tiden skal kunne ta hånd om dette privilegiet. Du vil i stedet være glad for å hjelpe din bror.

12. Hvordan viser mange kristne i dag at de er tilfredse og ydmyke?

12 Mange brødre og søstre har måttet gi fra seg andre privilegier. Noen eldre brødre har for eksempel vært koordinator for eldsterådet i flere tiår, men da de ble 80, ga de villig fra seg dette privilegiet. Kretstilsynsmenn som fyller 70, gir ydmykt fra seg sitt privilegium og aksepterer at de får et nytt tjenesteoppdrag. Og i løpet av de siste årene har mange betelitter verden over fått i oppdrag å tjene utenfor Betel. Disse trofaste brødrene og søstrene har ingen bitre følelser overfor dem som kanskje nå tar hånd om de oppgavene de selv en gang hadde.

13. Hvorfor kunne Paulus lett ha blitt misunnelig på de tolv apostlene?

13 Apostelen Paulus er også et godt eksempel når det gjelder tilfredshet og ydmykhet. Han lot ikke misunnelse få vokse fram. Han arbeidet hardt i tjenesten, men sa ydmykt: «Jeg er jo den minste av apostlene. Jeg er ikke engang verdig til å bli kalt apostel.» (1. Kor 15:9, 10) De tolv apostlene fulgte Jesus da han tjente på jorden, men Paulus ble ikke en kristen før etter Jesu død og oppstandelse. Selv om Paulus med tiden ble utnevnt til «apostel for nasjonene», fikk han aldri det spesielle privilegiet å bli en av de tolv apostlene. (Rom 11:13; Apg 1:21–26) I stedet for å misunne disse tolv mennene det nære samarbeidet de hadde hatt med Jesus, var han tilfreds med det han hadde.

14. Hva vil vi gjøre hvis vi er tilfredse og ydmyke?

14 Hvis vi er tilfredse og ydmyke, vil vi i likhet med Paulus vise respekt for den myndighet Jehova har gitt andre. (Apg 21:20–26) Han har sørget for at utnevnte menn tar ledelsen i den kristne menighet. Til tross for deres ufullkommenheter ser  Jehova på dem som gaver til menigheten. (Ef 4:8, 11) Når vi har respekt for disse utnevnte mennene og ydmykt lar oss lede av dem, holder vi oss nær til Jehova og har et fredelig forhold til våre brødre og søstre.

‘JAG ETTER DET SOM SKAPER FRED’

15. Hva er det viktig at vi gjør?

15 Hvis vi lar misunnelse få vokse og gro, kveler det freden. Vi må luke bort misunnelse fra vårt eget hjerte og la være å plante misunnelse i andres hjerte. Dette er viktig for at vi skal kunne følge Jehovas befaling om å «jage etter det som skaper fred, og det som gjør at vi kan bygge hverandre opp». (Rom 14:19) Hva kan vi rent konkret gjøre for å hjelpe andre til ikke å bli misunnelige, og hvordan kan vi fremme fred?

16. Hvordan kan vi hjelpe andre til å unngå å bli misunnelige?

16 Holdningen vår og handlingene våre kan ha stor innvirkning på andre. Verden vil at «man stolt viser fram det man eier». (1. Joh 2:16) Men denne holdningen fører lett til misunnelse. Vi kan unngå å gi næring til misunnelse hos andre hvis vi velger å ikke hele tiden snakke om ting vi eier eller har tenkt å kjøpe. En annen måte vi kan unngå å vekke misunnelse på, er å være beskjedne når det gjelder privilegier vi har i menigheten. Hvis vi retter andres oppmerksomhet mot de privilegiene vi har, kan dette gi grobunn for misunnelse. Hvis vi på den annen side viser andre ekte personlig  interesse og roser dem for det gode de gjør, hjelper vi dem til å føle tilfredshet, og vi fremmer enheten og freden i menigheten.

17. Hva var Josefs brødre i stand til, og hvorfor?

17 Vi kan vinne kampen mot misunnelse! Tenk igjen på eksemplet med Josefs brødre. Mange år etter at de hadde behandlet Josef forferdelig dårlig, traff de ham i Egypt. Før Josef fortalte dem hvem han var, satte han dem på prøve for å finne ut om de hadde forandret seg. Han inviterte dem til et måltid der han ga den yngste broren, Benjamin, betydelig mer oppmerksomhet enn han ga de andre. (1. Mos 43:33, 34) Men det er ikke noe som tyder på at brødrene ble misunnelige på Benjamin. I stedet viste de ekte omtanke for broren sin og for faren sin, Jakob. (1. Mos 44:30–34) Fordi brødrene til Josef hadde kvittet seg med misunnelse, var de i stand til å bidra til å gjenopprette freden i familien. (1. Mos 45:4, 15) Det er på samme måte med oss. Hvis vi er misunnelige, men rykker denne følelsen opp med roten, bidrar vi til fred i familien vår og menigheten vår.

18. Hva vil det føre til hvis vi bidrar til å skape et fredelig miljø, ifølge Jakob 3:17, 18?

18 Jehova vil at vi skal kjempe imot misunnelse og jage etter fred. Vi må anstrenge oss for å gjøre begge disse tingene. Som vi har drøftet i denne artikkelen, har vi en tilbøyelighet til å være misunnelige. (Jak 4:5) Og vi er omgitt av en verden som fremmer misunnelse. Men hvis vi utvikler ydmykhet, tilfredshet og takknemlighet, vil vi hindre at misunnelse får innpass. I stedet vil vi bidra til å skape et fredelig miljø der «rettferdighetens frukt» kan vokse. – Les Jakob 3:17, 18.

SANG 130 Tilgi hverandre

^ avsn. 5 Jehovas organisasjon er preget av fred. Men denne freden kan bli forstyrret hvis vi lar misunnelse få utvikle seg. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva som kan forårsake misunnelse. Vi skal også drøfte hvordan vi kan kjempe imot denne skadelige følelsen og jage etter fred.

^ avsn. 2 ORDFORKLARING: I Bibelen brukes ordet misunnelse ikke bare om det å ønske seg noe en annen har, men også om det å ønske at personen mister eller blir fratatt det han har.

^ avsn. 61 BILDEBESKRIVELSE: På et eldstemøte blir en eldre bror som leder vakttårnstudiet i menigheten, spurt om å lære en yngre eldste å ta hånd om dette privilegiet. Selv om den eldre broren er veldig glad i oppgaven sin, støtter han helhjertet de eldstes avgjørelse ved å gi den yngre broren praktiske forslag og oppriktig ros.