Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 6

Bevar din integritet!

Bevar din integritet!

«Helt til jeg dør, skal jeg bevare min integritet!» – JOB 27:5.

SANG 34 Jeg vil bevare min integritet

INTRODUKSJON *

1. Hvordan viser de tre vitnene i dette avsnittet at de vil glede Jehova?

SE FOR deg disse tenkte situasjonene som tre Jehovas vitner kommer opp i: (1) En liten jente er på skolen, og læreren ber alle i klassen om å være med på feiringen av en høytid. Jenta vet at Gud ikke liker denne høytiden, så hun sier respektfullt at hun ikke vil være med på feiringen. (2) En sjenert gutt i tenårene forkynner fra dør til dør. Det går opp for ham at i det neste huset bor det en gutt fra skolen – en som har gjort narr av Jehovas vitner før. Men likevel går han bort til huset og ringer på. (3) En mann jobber hardt for å forsørge familien, og en dag ber sjefen ham om å gjøre noe uærlig eller ulovlig. Selv om han risikerer å miste jobben, forklarer han at han må være ærlig og følge loven, for dette er noe Gud krever av sine tjenere. – Rom 13:1–4; Hebr 13:18.

2. Hvilke spørsmål skal vi se på, og hvorfor?

2 Hvilken egenskap ser du hos disse tre personene? Du kommer kanskje på flere, for eksempel mot og ærlighet. Men én av egenskapene deres er spesielt viktig – integritet. Alle de tre vitnene viser at de er lojale mot Jehova. De nekter å bryte hans normer. Deres integritet får dem til å handle slik de gjør. Jehova er uten tvil stolt av sine tjenere når han ser at de viser denne egenskapen. Vi ønsker alle at vår himmelske Far skal være stolt av oss. Så la oss drøfte disse spørsmålene: Hva er integritet? Hvorfor trenger vi å ha integritet? Og hvordan kan vi styrke vår beslutning om å bevare vår integritet i den vanskelige tiden vi lever i?

HVA ER INTEGRITET?

3. (a) Hva innebærer integritet for oss som Guds tjenere? (b) Hvilke eksempler kan hjelpe oss til å forstå hva integritet innebærer?

3 Når vi snakker om «integritet» som en egenskap vi må  ha som Guds tjenere, sikter ordet til en urokkelig kjærlighet til Jehova som gjør at vi i alle våre avgjørelser først og fremst tar hensyn til ham. * En grunnbetydning av ordet «integritet» i Bibelen er: hel, fullstendig, feilfri. Moseloven sa for eksempel at de dyrene som israelittene ofret til Jehova, måtte være feilfrie. * (3. Mos 22:21, 22) Guds folk hadde ikke lov til å ofre et dyr som manglet et ben, et øre eller et øye, og de kunne heller ikke ofre et sykt dyr. Det var viktig for Jehova at offerdyrene var hele og feilfrie. (Mal 1:6–9) Det er forståelig at Jehova vil at det vi gir ham, skal være helt og uten mangler. Vi selv er jo også opptatt av at ting skal være hele og uten mangler. Når vi kjøper en vare, for eksempel en frukt, en bok eller et verktøy, vil vi ikke at varen skal være skadet eller mangle noen deler. Vi vil at den skal være hel, uskadd og uten mangler. Jehova føler det på samme måte når det gjelder vår kjærlighet til ham og vår lojalitet mot ham. Vi må elske ham av hele vårt hjerte og være fullstendig lojale mot ham.

4. (a) Hvorfor kan vi ha integritet selv om vi er ufullkomne? (b) Hva forventer Jehova av oss, ifølge Salme 103:12–14?

4 Betyr dette at vi må være fullkomne for å ha integritet? Vi føler kanskje at vi har mange svakheter, at vi er alt annet enn feilfrie. Tenk over to grunner til at vi ikke bør tenke at vi må være fullkomne for å ha integritet. For det første: Jehova fokuserer ikke på feilene våre. Bibelen sier: «Hvis det var synder du så etter, Jah, hvem kunne da bli stående, Jehova?» (Sal 130:3) Jehova vet at vi er ufullkomne, syndige mennesker, og han tilgir oss villig. (Sal 86:5) For det andre: Jehova vet hvilke begrensninger vi har, og han forventer ikke mer av oss enn vi kan klare. (Les Salme 103:12–14.) Så på hvilken måte kan vi da være hele og feilfrie i Jehovas øyne?

5. På hvilken måte er kjærlighet nøkkelen til integritet for Jehovas tjenere?

5 For en tjener for Jehova er kjærlighet nøkkelen til integritet. Vår kjærlighet til Gud, vår lojale hengivenhet for ham som vår himmelske Far, må alltid være hel, eller fullstendig. Hvis vår kjærlighet er det, selv når vi møter prøvelser, da har vi integritet. (1. Krøn 28:9; Matt 22:37) Tenk igjen på de tre vitnene som er nevnt i begynnelsen av artikkelen. Hvorfor handler de som de gjør? Har jenta noe imot å ha det gøy på skolen? Har gutten lyst til å bli latterliggjort på dørene? Og ønsker familiefaren å miste jobben? Selvfølgelig ikke! Men de vet at Jehova, deres himmelske Far, har rettferdige normer, og de fokuserer på hva som vil glede ham. Fordi de elsker ham, tenker de på ham før de tar avgjørelser. På den måten viser de i praksis at de har integritet.

HVORFOR VI MÅ HA INTEGRITET

6. (a) Hvorfor må du ha integritet? (b) Hvordan unnlot Adam og Eva å vise integritet?

6 Hvorfor er det så viktig at hver og en av oss har integritet? Fordi Satan har utfordret Jehova, og han har også utfordret deg. Denne opprørske engelen gjorde seg selv til Satan, som betyr «motstander», i Edens hage. Han svertet Jehovas gode navn og rykte ved å insinuere at Han er en ond, egoistisk og uærlig Hersker. Sørgelig  nok stilte Adam og Eva seg på Satans side og gjorde opprør mot Jehova. (1. Mos 3:1–6) Livet i Edens hage hadde gitt dem mange muligheter til å styrke sin kjærlighet til Jehova. Men på det tidspunktet da Satan utfordret Jehova, var ikke kjærligheten deres hel, eller fullstendig. Det oppsto også et annet spørsmål: Ville noe som helst menneske fortsette å være lojal mot Jehova Gud av kjærlighet til ham? Med andre ord: Er det mulig for mennesker å vise integritet? Dette spørsmålet kom i fokus i forbindelse med Job.

7. Hvordan så Jehova på Jobs integritet, og hvordan så Satan på den, ifølge Job 1:8–11?

7 Job levde på den tiden da israelittene var i Egypt. Hans integritet var unik. Som oss var han ufullkommen og gjorde feil, men Jehova elsket Job for hans integritet. Det virker sannsynlig at Satan allerede hadde hånt Jehova når det gjaldt menneskers integritet. Så Jehova gjorde Satan oppmerksom på Job. Den måten Job levde og oppførte seg på, avslørte at Satan var en løgner! Satan forlangte at Jobs integritet ble satt på prøve. Jehova stolte på sin venn Job og lot Satan få lov til å prøve ham. – Les Job 1:8–11.

8. Hvordan angrep Satan Job?

8 Satan er ondskapsfull, og han er en morder. Han sørget for at Job mistet sin velstand, tjenerne sine og sitt gode navn og rykte. Han sørget for at han mistet de ti barna sine, som han var så glad i. Så sørget han for at Job mistet helsen, ved å angripe ham med smertefulle byller over hele kroppen, fra hodet til føttene. Jobs kone, som ble fortvilet og overmannet av  sorg, ba ham gi opp, forbanne Gud og dø. Job selv ønsket å dø, men likevel bevarte han sin integritet. Så prøvde Satan en annen angrepsmetode. Han brukte tre menn som var venner av Job. De besøkte ham i flere dager, men de kom ikke med noen trøst. I stedet kom de hjerteløst med kritikk og beskyldninger. De påsto at det var Gud som sto bak vanskelighetene hans, og at Gud ikke brydde seg om hans integritet. De mente til og med at Job var et ondt menneske som fortjente de forferdelige tingene som rammet ham! – Job 1:13–22; 2:7–11; 15:4, 5; 22:3–6; 25:4–6.

9. Hva nektet Job å gjøre til tross for all motgangen?

9 Hvordan reagerte Job på all denne motgangen? Han var ikke fullkommen. Han motsa de falske trøsterne på en sint måte, og han sa ting som han etterpå innrømmet var tankeløse. Han forsvarte sin egen rettferdighet mer enn Guds. (Job 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5) Men selv i sine mørkeste stunder nektet han å snu ryggen til Jehova Gud. Han nektet å tro på løgnene til disse falske vennene. Han sa: «Det kunne aldri falle meg inn å erklære dere rettferdige! Helt til jeg dør, skal jeg bevare min integritet!» (Job 27:5) Så Job var fast bestemt på ikke å gi slipp på sin integritet. Han nektet å gi etter, og det samme kan vi gjøre.

10. Hva anklager Satan også deg for?

10 Det som Satan anklaget Job for, anklager han også hver og en av oss for. Hva innebærer det for deg? Satan sier i virkeligheten at du egentlig ikke elsker Jehova Gud, at du vil slutte å tjene ham for å redde deg selv, og at din integritet ikke er ekte! (Job 2:4, 5; Åp 12:10) Hva får dette deg til å føle? Du synes sikkert det er sårende. Men tenk på dette: Jehova har så stor tillit til deg at han gir deg den spesielle muligheten å være med på å bevise at Satan er en løgner. Han lar Satan få sette din integritet på prøve, men han har tillit til at du kan bevare din integritet. Og han lover å hjelpe deg til å gjøre det. (Hebr 13:6) For et privilegium å bli vist tillit av den høyeste i universet! Ser du hvorfor det er så viktig at vi har integritet? Det gjør det mulig for oss å motbevise Satans løgner, å forsvare vår Fars gode navn og rykte og å støtte hans styre. Hva kan vi gjøre for å bevare vår integritet?

HVORDAN VI KAN BEVARE VÅR INTEGRITET I DAG

11. Hva kan vi lære av Job?

11 Satan har intensivert sine angrep mot Guds tjenere nå i de vanskelige «siste dager». (2. Tim 3:1) Hva kan vi gjøre for å ha styrke til å bevare vår integritet i en slik mørk tid? Igjen kan vi lære mye av Job. Allerede lenge før Job ble prøvd, hadde han vist seg å være en mann med integritet. Vi skal nå se på tre ting vi kan lære av ham når det gjelder å ha styrke til å bevare vår integritet.

Hva er en av måtene vi kan styrke vår beslutning om å bevare vår integritet på? (Se avsnitt 12) *

12. (a) Hva forteller Job 26:7, 8, 14 om hvordan Job utviklet beundring og ærefrykt for Jehova? b) Hvordan kan vi fylle hjertet vårt med ærefrykt og beundring for Gud?

12 Job styrket sin kjærlighet til Jehova ved å utvikle ærefrykt og beundring for ham. Job brukte tid på å betrakte og tenke over skaperverkets undere. (Les Job 26:7, 8, 14.) Han ble fylt av ærefrykt når han tenkte på jorden og himmelen og på skyer og torden, men han innså at han visste veldig lite om alt det Jehova hadde skapt. Han hadde også dyp respekt for det Jehova hadde sagt. «Jeg har verdsatt hans ord», sa han. (Job 23: 12) Det at Job følte beundring og respekt for sin Far, Jehova, førte til at han ble glad i ham og ønsket å glede ham. Det styrket hans beslutning om å bevare sin integritet. Vi må gjøre det samme som Job. Vi vet mye mer om det fantastiske skaperverket enn det folk på Jobs tid gjorde. Og vi har hele Bibelen, som hjelper oss til å bli kjent med Jehova slik han virkelig er. Alt vi lærer, kan være med på å fylle hjertet vårt med ærefrykt og beundring for Jehova, noe som i sin tur motiverer oss til å elske ham og være lydige mot ham og forsterker vårt ønske om å bevare vår integritet. – Job 28:28.

Vi styrker vår beslutning om å bevare vår integritet ved å ta avstand fra pornografi (Se avsnitt 13) *

13, 14. (a) Hva sier Job 31:1 om hvordan Job viste lydighet? (b) Hvordan kan vi følge Jobs eksempel?

13 Det at Job hadde bestemt seg for alltid å være lydig mot Jehova, hjalp ham til å bevare sin integritet. Job forsto at integritet innebærer lydighet. Hver gang vi er lydige mot Jehova, styrker vi vår beslutning om å bevare vår integritet. Job gjorde alt han kunne for å være lydig mot Jehova i hverdagen. Han var for eksempel forsiktig med hvordan han oppførte seg overfor det annet kjønn. (Les Job 31:1.) Han visste at det var upassende at han som gift mann viste romantisk interesse for noen annen enn sin kone. I dag lever vi i en verden som bombarderer oss med seksuelle fristelser. Vil vi i likhet med Job være nøye med at vi ikke viser en som vi ikke er gift med, upassende oppmerksomhet? Og vil vi passe på at vi ikke ser på uanstendige eller pornografiske bilder, verken på mobilen eller andre steder? (Matt 5:28) Hvis vi viser slik selvkontroll hver dag, styrker vi oss selv, slik at vi kan bevare vår integritet.

Vi styrker vår beslutning om å bevare vår integritet ved å ha et balansert syn på materielle ting (Se avsnitt 14) *

14 Job var også lydig mot Jehova ved den måten han betraktet materielle ting på. Han forsto at hvis han satte sin lit til det han eide, ville dette være en alvorlig  synd som fortjente straff. (Job 31:24, 25, 28) I dag lever vi i en veldig materialistisk verden. Hvis vi utvikler et balansert syn på penger og materielle ting, slik Bibelen oppfordrer oss til, vil vi styrke vår beslutning om å bevare vår integritet. – Ordsp 30:8, 9; Matt 6:19–21.

Vi styrker vår beslutning om å bevare vår integritet ved å holde håpet vårt levende (Se avsnitt 15) *

15. (a) Hva hadde Job tillit til, som hjalp ham til å bevare sin integritet? (b) Hvordan kan det håpet Jehova gir oss, være til hjelp for oss?

15 Job bevarte sin integritet ved å fokusere på håpet om at Gud ville belønne ham. Job var overbevist om at Gud var opptatt av hans integritet. (Job 31:6) Til tross for de prøvelsene han ble utsatt for, var han sikker på at Jehova til slutt kom til å belønne ham. Denne overbevisningen hjalp ham helt sikkert til å bevare sin integritet. Jehova gledet seg så mye over Jobs integritet at han belønnet ham rikt mens han fremdeles var et ufullkomment menneske. (Job 42:12–17; Jak 5:11) Og i framtiden vil Job få enda større velsignelser. Har du et sterkt håp om at Jehova vil belønne din integritet? Vår Gud har ikke forandret seg. (Mal 3:6) Hvis vi husker at Jehova setter stor pris på vår integritet, kan vi holde håpet om en lys framtid levende i hjertet vårt. – 1. Tess 5:8, 9.

16. Hva bør vi være bestemt på å gjøre?

16 Så vær fast bestemt på aldri å gi slipp på din integritet! Noen ganger føler du kanskje at du er alene om å være lydig mot Jehova, men i virkeligheten er du aldri alene. Verden over har du millioner av venner som trofast bevarer sin integritet. Og opp gjennom historien har det vært mange menn og kvinner som har gjort det samme, noen av dem til og med under trussel om å bli drept. (Hebr 11:36–38; 12:1) Måtte vi alle være bestemt på å ha samme holdning som Job, som sa: ‘Jeg skal bevare min integritet!’ Og måtte vår integritet være til ære for Jehova i all evighet!

SANG 124 Vær alltid lojal

^ avsn. 5 Hva er integritet? Hvorfor setter Jehova pris på denne egenskapen hos sine tjenere? Hvorfor er det viktig at hver og en av oss har integritet? Denne artikkelen hjelper oss til å finne Bibelens svar på disse spørsmålene. Den hjelper oss også til å se hva vi kan gjøre for å ha styrke til å bevare vår integritet fra dag til dag, noe som vil føre til store velsignelser.

^ avsn. 3 Se «Ordforklaringer», «Integritet», på side 1636 i Ny verden-oversettelsen av Bibelen.

^ avsn. 3 Det hebraiske ordet som blir gjengitt med «feilfri» i forbindelse med dyr, er beslektet med det ordet som blir gjengitt med «integritet» i forbindelse med mennesker.

^ avsn. 51 BILDEBESKRIVELSE: Som ung far lærer Job noen av barna sine om skaperverkets undere.

^ avsn. 53 BILDEBESKRIVELSE: En bror nekter å se på pornografi sammen med arbeidskamerater.

^ avsn. 55 BILDEBESKRIVELSE: En bror står imot fristelsen til å kjøpe en stor og dyr tv som han verken trenger eller har råd til.

^ avsn. 57 BILDEBESKRIVELSE: En bror tar seg tid til å meditere under bønn over håpet om paradiset.