Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Glede – en egenskap som Gud hjelper oss til å utvikle

Glede – en egenskap som Gud hjelper oss til å utvikle

DET er normalt å ønske seg et liv fylt med glede. Men nå i de siste dager møter vi alle sammen prøvelser som er «vanskelige å mestre». (2. Tim 3:1) Urettferdighet, helseproblemer, arbeidsløshet, tap av noen man er glad i, eller andre årsaker til bekymring og sorg kan gradvis føre til at man mister gleden. Også tjenere for Gud kan bli motløse og oppleve at gleden forsvinner litt etter litt. Hvis dette har skjedd med deg, hvordan kan du da få gleden tilbake?

For å kunne svare på det spørsmålet må vi først forstå hva ekte glede er, og hvordan andre har bevart gleden til tross for prøvelser. Så skal vi se på hva vi kan gjøre for å ta vare på vår glede og til og med øke den.

HVA ER GLEDE?

Vi må ikke forveksle ekte glede med det å bare være munter eller i godt humør. For å illustrere det: En som har drukket for mye, er kanskje veldig lystig og lattermild. Men når han blir edru, ler han ikke mer, og kanskje vender han tilbake til en hverdag full av problemer og bekymringer. Den midlertidige lykken var ikke ekte glede. – Ordsp 14:13.

Ekte glede er en dyp, indre følelse som sitter i hjertet. Denne egenskapen har blitt definert som «en god følelse framkalt av at man oppnår eller venter seg noe godt». Det er en følelse av lykke og tilfredshet som består uansett hvordan omstendighetene våre er. (1. Tess 1:6) En person kan oppleve ting som gjør ham urolig, men likevel føle glede i hjertet. Apostlene ble for eksempel pisket for å ha snakket om Kristus. Likevel står det at de «gledet seg fordi de var blitt regnet verdige til å bli vanæret for hans navns skyld». (Apg 5:41) De gledet seg selvfølgelig ikke over selve piskingen. Men som tjenere for Gud fant de ekte glede i å være lojale mot ham.

Vi er ikke født med en slik glede, og den kommer heller ikke av seg selv. Hvorfor ikke? Fordi ekte glede er en del av «åndens frukt». Ved hjelp av Guds hellige ånd kan vi i størst mulig grad utvikle «den nye personlighet», som innbefatter glede. (Gal 5:22; Ef 4:24) Og når vi utvikler glede, blir vi bedre rustet til å takle livets påkjenninger.

GODE EKSEMPLER

Det var Jehovas hensikt at det skulle skje gode ting på jorden, ikke slike onde ting vi ser så ofte i dag. Men andres onde handlinger tar ikke fra Jehova gleden. Guds Ord sier: «Styrke og glede er på hans sted.» (1. Krøn 16:27) Og alt det gode som blir utført av hans tjenere, ‘gleder hans hjerte’. – Ordsp 27:11.

Vi kan etterligne Jehova ved å ikke bli altfor bekymret når ting ikke går sånn som vi hadde regnet med. For å unngå å miste  gleden kan vi fokusere på de gode tingene vi har nå, og vente tålmodig på de bedre tingene som ligger foran oss. *

Bibelen forteller om mange mennesker som bevarte gleden under vanskelige forhold. Abraham, for eksempel, utholdt vanskeligheter som andre sto bak, og livstruende situasjoner. (1. Mos 12:10–20; 14:8–16; 16:4, 5; 20:1–18; 21:8, 9) Til tross for slike prøvelser bevarte Abraham den gleden han følte i hjertet. Hvordan greide han det? Han hadde klart for seg håpet om å få leve i den nye verden under Messias’ styre. (1. Mos 22:15–18; Hebr 11:10) Jesus sa: «Abraham, deres far, frydet seg storlig over utsiktene til å se min dag.» (Joh 8:56) Vi kan etterligne Abraham ved å tenke på de gledene vi har i vente. – Rom 8:21.

I likhet med Abraham fokuserte apostelen Paulus og hans medarbeider Silas på Guds løfter. De hadde en sterk tro, og de holdt gleden ved like selv om de opplevde negative ting. En gang fikk de mange brutale slag og ble kastet i fengsel, «men omkring midnatt holdt [de] bønn og lovpriste Gud med sang». (Apg 16:23–25) I tillegg til at de hentet styrke i håpet de hadde, var de glade fordi de led for Kristi navns skyld. Vi kan etterligne Paulus og Silas ved å huske på de gode følgene av å tjene Gud trofast. – Fil 1:12–14.

Mange av våre brødre og søstre i dag er også gode eksempler når det gjelder å bevare gleden under vanskelige forhold. I november 2013 raste supertyfonen Haiyan gjennom sentrale deler av Filippinene, og boligene til mer enn 1000 familier som er Jehovas vitner, ble ødelagt. George, en av dem i byen Tacloban som fikk huset sitt jevnet med jorden, sa: «Til tross for det som har skjedd, er brødrene og søstrene glade. Det er vanskelig for meg å beskrive den gleden vi føler.» Når vi opplever store vanskeligheter, kan vi bevare gleden hvis vi med takknemlighet mediterer over det Jehova har gjort for oss. Hva er noen av de grunnene til glede som Jehova har gitt oss?

VÅRE GRUNNER TIL GLEDE

Hva er vel en større grunn til glede enn vårt forhold til Gud? Tenk at vi kjenner Den Høyeste i universet, og at han er vår Far, Gud og Venn! – Sal 71:17, 18.

Vi setter også stor pris på den gaven som livet er, og på at vi har fått evnen til å glede oss over livet. (Fork 3:12, 13) Jehova har gitt oss intelligens og dratt oss til seg, slik at vi kan forstå hva som er hans vilje med oss. (Kol 1:9, 10) Det gjør at vi lever et liv som virkelig har mål og mening. De fleste andre, derimot, har ikke noen klar oppfatning av hva som egentlig er meningen med livet. Paulus skrev om denne kontrasten: «‘Øye har ikke sett og øre ikke hørt og menneskehjertet ikke uttenkt de ting som Gud har beredt for dem som elsker ham.’ For det er for oss Gud har åpenbart dem ved sin ånd.» (1. Kor 2:9, 10) Gleder vi oss ikke over at vi forstår hva som er Jehovas vilje og hensikt?

Tenk også på hva mer Jehova har gjort for dem som tjener ham. Er vi ikke glad for at vi kan få tilgivelse for syndene våre? (1. Joh 2:12) På grunn av Guds barmhjertighet har vi et levende håp om at det snart vil komme en ny verden. (Rom 12:12) Allerede nå sørger Jehova for at vi kan tilhøre et flott brorskap som vi kan tilbe ham sammen med. (Sal 133:1) Og Bibelen forsikrer oss om at Jehova beskytter sitt folk mot Satan og demonene. (Sal 91:11) Hvis vi mediterer over alle disse velsignelsene fra Gud, vil vi erfare at gleden vår vokser og blir dypere. – Fil 4:4.

 HVORDAN DU KAN ØKE GLEDEN

Kan en kristen som allerede føler glede, øke gleden? Jesus sa: «Disse ting har jeg sagt til dere for at min glede skal være i dere og deres glede skal bli gjort fullstendig.» (Joh 15:11) Viser ikke dette at vår glede kan bli større? Vi kan sammenligne det vi gjør for å få større glede, med det å legge ved på et bål. Vi må fortsette å legge på ved for å øke varmen. På lignende måte må vi fortsette å gi vår åndelighet næring for å øke gleden vår. Husk at Guds ånd hjelper oss til å utvikle glede. Så du vil erfare større glede ved ofte å be om å få av Jehovas ånd og under bønn meditere over hans åndsinspirerte Ord. – Sal 1:1, 2; Luk 11:13.

Du øker også din egen glede ved å gjøre gjerninger som gleder Jehova. (Sal 35:27; 112:1) Hvorfor? Fordi vi ble skapt for å ‘frykte den sanne Gud og holde hans bud. For dette er hele den forpliktelse mennesket har’. (Fork 12:13) Vi er med andre ord designet for å gjøre Guds vilje. Så når vi tjener Jehova, vil vi kunne glede oss over livet i så stor grad som mulig. *

HVA VÅR GLEDE FØRER TIL

Når vi utvikler gudgitt glede, vil vi oppleve flere fordeler enn bare det å ha en god følelse inni oss. Vi vil for eksempel behage vår himmelske Far i enda større grad når vi tjener ham med glede uansett hvilke problemer vi møter. (5. Mos 16:15; 1. Tess 5:16–18) Og når vi har ekte glede, vil vi unngå en materialistisk livsstil og i stedet se etter måter vi kan ofre mer for Guds rike på. (Matt 13:44) Når vi ser de gode resultatene av dette, vil vi oppleve enda større glede, føle oss mer vel og bidra til andres glede. – Apg 20:35; Fil 1:3–5.

«Hvis du er lykkelig og tilfreds med livet ditt nå, er det mer sannsynlig at du vil ha god helse i framtiden.» Det skrev en forsker ved Nebraska universitet i USA etter å ha analysert en rekke studier om helse. Dette stemmer med Bibelen, som sier: «Et hjerte som gleder seg, er god medisin.» (Ordsp 17:22) Ja, når du øker din glede, øker du sannsynligheten for å få bedre fysisk helse.

Så selv om vi lever i vanskelige tider, kan vi utvikle ekte og varig glede ved hjelp av hellig ånd, som vi kan få ved å be og studere og meditere over det som står i Jehovas Ord. Vi øker også gleden når vi reflekterer over de velsignelsene vi opplever nå, etterligner andres tro og går inn for å gjøre Guds vilje. Når vi gjør alt dette, kan vi erfare det som sies i Salme 64:10: «Den rettferdige skal fryde seg i Jehova og virkelig ta sin tilflukt til ham.»

^ avsn. 10 Egenskapen tålmodighet vil bli drøftet i en senere artikkel i denne serien om «åndens frukt».