Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Vis takknemlighet»

«Vis takknemlighet»

SER du på deg selv som en takknemlig person? Dette er et spørsmål vi alle bør tenke over. Bibelen har forutsagt at mange i vår tid ville være «utakknemlige». (2. Tim 3:2) Du har kanskje møtt noen som mener at alt de får, er noe de har krav på. Det virker som om de tar alt som en selvfølge og føler at de ikke trenger å være takknemlige for det de får. Liker du å være sammen med slike mennesker?

Som en kontrast blir Jehovas tjenere oppfordret til å ‘vise takknemlighet’ og til å ‘takke Gud for alt’. (Kol 3:15; 1. Tess 5:18) Det er faktisk bra for oss å utvikle en takknemlig holdning. Det er mange grunner til at det er slik.

TAKKNEMLIGHET OG ET BALANSERT SYN PÅ SEG SELV

Én viktig grunn til at vi bør utvikle en takknemlig holdning, er at det ikke bare gjør andre glade, men også bidrar til at vi har et positivt syn på oss selv. Hvordan det? Hvis vi har en takknemlig holdning, vil vi lettere kunne se at vi er verdifulle i andres øyne. Tenk over dette: Når andre er villige til å gjøre noe for deg fordi de bryr seg om deg, er ikke det da et tegn på at de synes du fortjener det? Når du merker at andre setter pris på deg, burde det gi deg en god selvfølelse. Slik var det sikkert også i tilfellet med Rut, som Boas viste gavmildhet. Hun ble uten tvil veldig glad da hun skjønte at noen brydde seg om henne. – Rut 2:10–13.

Det er spesielt passende å være takknemlig mot Gud. Du har helt sikkert ofte tenkt på de mange åndelige og fysiske gavene han har gitt og fortsetter å gi. (5. Mos 8:17, 18; Apg 14:17) Men istedenfor å bare ofre Guds godhet en liten tanke bør du ta deg tid til å reflektere over de mange velsignelsene Gud har gitt deg og dem du er glad i. Det at du mediterer over din Skapers gavmildhet, vil gjøre at du føler enda dypere takknemlighet mot ham og vil styrke din forståelse av hvor høyt han elsker deg og setter pris på deg. – 1. Joh 4:9.

Men vi bør gjøre mer enn bare å tenke på Jehovas gavmildhet og reflektere over hans velsignelser. Vi bør også takke ham for hans godhet. (Sal 100:4, 5) Det er blitt sagt at «det å gi uttrykk for takknemlighet er viktig for menneskets lykke».

TAKKNEMLIGHET KNYTTER MENNESKER NÆRERE SAMMEN

En annen grunn til at det er bra for oss å være takknemlige, er at det styrker vennskap. Vi trenger alle å føle at vi blir satt pris på. Når du oppriktig takker en annen for noe vennlig han eller hun har gjort, blir dere nærere knyttet til hverandre. (Rom 16:3, 4) Det er dessuten større sannsynlighet for at takknemlige mennesker vil være hjelpsomme. De legger merke til vennlighet som andre viser dem, og dette motiverer dem til å gjengjelde vennligheten. Og det å hjelpe andre fører til glede. Det er som Jesus sa: «Det er større lykke ved å gi enn ved å få.» – Apg 20:35.

Robert Emmons, som var med på å lede en studie om takknemlighet ved California universitet, sier: «For å se ting med takknemlige øyne må vi se det nettverket av samhandling der vi veksler mellom å være givere og å være mottakere.» Faktum er at vi på mange måter er avhengige av andre for å kunne leve og ha et godt liv. Det kan for eksempel være at andre sørger for at vi får mat  eller medisinsk hjelp. (1. Kor 12:21) En takknemlig person vil sette pris på det andre gjør for ham eller henne. Har du gjort det til en vane å gi uttrykk for at du er takknemlig for det andre gjør for deg?

TAKKNEMLIGHET OG DITT SYN PÅ LIVET

En annen grunn til at vi bør utvikle takknemlighet, er at det hjelper oss til å fokusere på det positive istedenfor det negative. Sinnet ditt fungerer på en måte som et filter. Det lar deg konsentrere deg om visse sider ved omgivelsene, mens det stenger ute andre sider. Er du takknemlig, er det lettere for deg å se positive ting og fokusere mindre på negative ting. Jo mer takknemlig du er, desto flinkere er du til å se det som er positivt, noe som igjen gjør deg enda mer takknemlig. Hvis du fokuserer på det du har å være takknemlig for, vil det være lettere for deg å følge apostelen Paulus’ oppfordring: «Gled dere alltid i Herren.» – Fil 4:4.

Takknemlighet kan også motvirke negative følelser. Når man føler takknemlighet, er det vanskelig å samtidig være misunnelig, trist eller sint. Takknemlige mennesker er som regel også mindre materialistiske – de setter pris på det de har, og er ikke så opptatt av å skaffe seg mer. – Fil 4:12.

TELL DINE VELSIGNELSER!

Som kristen er du klar over at Satan ønsker at de vanskelighetene du møter nå i de siste dager, skal få deg til å føle deg nedslått og motløs. Han ville elsket det hvis du utviklet en negativ og klagende holdning. En slik holdning kan gjøre at andre ikke har så lyst til å høre på deg når du forkynner det gode budskap. Takknemlighet går hånd i hånd med Guds ånds frukt, for eksempel glede og tro – vi føler glede fordi vi ser det gode Gud har gitt oss, og vi har tro på alle hans løfter. – Gal 5:22, 23.

Som et av Jehovas vitner er du sikkert enig i det som er blitt sagt i denne artikkelen om takknemlighet. Men samtidig vet du at en takknemlig og optimistisk holdning ikke kommer av seg selv. Ikke la det ta motet fra deg. Du kan utvikle og bevare en takknemlig innstilling. Hvordan? Ta deg tid hver dag til å tenke over noe i livet ditt som du kan være takknemlig for. Jo mer du gjør det, desto mer naturlig vil følelsen av takknemlighet komme. Det vil gjøre deg mye lykkeligere enn dem som fokuserer på vanskelighetene i livet. Tenk over det gode som Gud og andre gjør, og som oppmuntrer deg og gjør deg glad. Kanskje du kan begynne å skrive ned disse tingene i en liten bok. Hver dag kan du skrive ned to eller tre ting som gjør at du føler deg takknemlig den dagen.

Noen som har studert dette emnet, sier at det å regelmessig gi uttrykk for takknemlighet kan forandre hjernens automatiske tankemønstre, slik at de blir mer positive. En takknemlig person er en gladere person. Så tell dine velsignelser – tenk over alt det gode du har fått. Ta vare på dine positive opplevelser i livet og vis alltid takknemlighet! Ikke ta gode ting for gitt, men «takk Jehova, for han er god». Ja, «takk Gud for alt». – 1. Krøn 16:34; 1. Tess 5:18.