Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Spørsmål fra leserne

Spørsmål fra leserne

Kan kristne ektepar bruke spiral som prevensjonsmiddel?

Når det gjelder dette spørsmålet, kan hvert enkelt kristne ektepar vurdere relevante fakta og bibelske prinsipper. Deretter bør de treffe en avgjørelse som gjør at de bevarer en god samvittighet overfor Gud.

Den gangen det bare fantes to mennesker (og etter vannflommen, åtte), ga Jehova befalingen: «Vær fruktbare og bli mange.» (1. Mos 1:28; 9:1) Bibelen sier ikke at denne befalingen gjelder de kristne. Hvert ektepar kan derfor selv bestemme om de vil bruke en form for prevensjon for å begrense hvor mange barn de får, eller for å avgjøre når de skal få barn. Hvilke faktorer bør de ta i betraktning?

De kristne bør vurdere enhver form for prevensjon i lys av Bibelens prinsipper. De godtar derfor ikke abort som en form for «prevensjonsmiddel». Det å framkalle abort er i strid med det Bibelen sier om respekt for livet. De kristne vil ikke velge å avbryte et svangerskap som med tiden normalt vil resultere i at et nytt menneske blir født. (2. Mos 20:13; 21:22, 23; Sal 139:16; Jer 1:5) Hva med det å bruke spiral (intrauterint innlegg), et prevensjonsmiddel som plasseres i livmoren for å forhindre graviditet?

Dette spørsmålet ble drøftet i Vakttårnet for 15. november 1979 (sidene 23–24). De fleste av de spiralene som var vanlige på den tiden, var av plast og var uten spesielle virkestoffer. Artikkelen pekte på at man ikke visste nøyaktig hvordan slike spiraler virket. Mange eksperter sa at spiralene framkalte en reaksjon i livmoren som hindret sædcellene i å nå fram til og befrukte en kvinnes egg. Hvis det ikke skjedde en befruktning, oppsto det ikke et nytt liv.

Det var likevel ting som tydet på at egg i noen tilfeller kunne bli befruktet. Et nylig befruktet egg kunne begynne å vokse i en  eggleder (graviditet utenfor livmoren) eller bevege seg ned i livmoren. I det sistnevnte tilfellet kunne en spiral hindre det befruktede egget i å feste seg til livmorslimhinnen og utvikle seg slik det ville gjort under en normal graviditet. Å gjøre slutt på et slikt liv under utvikling ville være omtrent som å framkalle abort. Den ovennevnte artikkelen konkluderte: «Oppriktige kristne som er opptatt av hvorvidt det er forsvarlig å gjøre bruk av [spiral], bør alvorlig overveie slike opplysninger i lys av respekten for livets hellighet, som er basert på Bibelen.» – Sal 36:9.

Har det skjedd noe vesentlig på det vitenskapelige eller medisinske området siden denne artikkelen ble publisert i 1979?

Det er nå to typer spiraler som er vanlige. En type spiral som blant annet består av kobber, kom på markedet for flere tiår siden. Noen år senere kom spiraler som skiller ut et hormon. Hva vet man om hvordan disse to typene fungerer?

Kobberspiral: Som nevnt ser det ut til at en spiral gjør det vanskelig for sædceller å passere gjennom livmoren og nå fram til et egg. Når det gjelder kobberspiraler, ser det i tillegg ut til at det kobberet som utskilles, er giftig for sædcellene, slik at spiralen virker som et sæddrepende middel. * Det sies dessuten at disse spiralene forandrer livmorslimhinnen.

Hormonspiral: Det finnes forskjellige typer spiraler som inneholder et hormon som også finnes i mange p-piller. Slike spiraler skiller ut dette hormonet i livmoren. Det ser ut til at de hindrer eggløsning hos noen kvinner. Hvis det ikke frigis noe egg, kan det selvfølgelig ikke skje en befruktning. I tillegg til dette mener man at hormonet i disse spiralene gjør livmorslimhinnen tynnere. * Hormonet gjør også slimet i livmorhalsen tykkere, slik at det lages en barriere som hindrer sædcellene i å bevege seg fra skjeden og inn i livmoren. Disse virkningene kommer i tillegg til dem som forårsakes av spiraler uten spesielle virkestoffer.

Som nevnt ser det ut til at begge typer spiraler forandrer livmorslimhinnen. Men hva om det likevel skjer en eggløsning og et egg blir befruktet? Egget kommer kanskje ned i livmoren, men klarer ikke å feste seg i den mindre mottagelige slimhinnen. Det vil bety at svangerskapet blir avbrutt på et tidlig stadium. Man mener imidlertid at dette sjelden skjer, slik tilfellet også ser ut til å være når det gjelder virkningen av p-piller.

Ingen kan altså si sikkert at et egg aldri kan bli befruktet hvis man bruker en kobberspiral eller en hormonspiral. Men vitenskapelig forskning tyder på at de forskjellige virkemekanismene som er nevnt ovenfor, gjør at det sjelden oppstår graviditet når man bruker slike spiraler.

Et kristent ektepar som vurderer å bruke spiral, kan drøfte dette med en kvalifisert helsearbeider for å få informasjon om de spiralene som er tilgjengelige der de bor, og om mulige fordeler og farer for kvinnen. Ekteparet må ikke forvente eller tillate at en tredje part skal bestemme hva de skal gjøre, selv ikke om vedkommende er lege. (Rom 14:12; Gal 6:4, 5) Dette er noe de må bestemme selv. De bør treffe sin avgjørelse ut fra et ønske om å glede Gud og bevare en ren samvittighet overfor ham. – Jevnfør 1. Timoteus 1:18, 19; 2. Timoteus 1:3.

^ avsn. 3 Det britiske helsevesenet har publisert en veiledning som sier: «Spiraler med høyere kobberinnhold er mer enn 99 prosent effektive. Det betyr at færre enn én av 100 kvinner som bruker en slik spiral, blir gravide i løpet av et år. Spiraler med lavere kobberinnhold er mindre effektive.»

^ avsn. 4 Fordi hormonspiraler gjør livmorslimhinnen tynnere, brukes de noen ganger for å behandle kraftige menstruasjonsblødninger hos både gifte og ugifte kvinner.