Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 31

Vil du vente tålmodig på Jehova?

Vil du vente tålmodig på Jehova?

«Jeg vil vente tålmodig.» – MI 7:7.

SANG 128 Hold ut til enden!

INTRODUKSJON *

1, 2. Hva skal vi se på i denne artikkelen?

HVA føler du når en pakke som inneholder noe du virkelig trenger, ikke kommer så tidlig som du hadde regnet med? Blir du skuffet? Ordspråkene 13:12 sier treffende: «Hjertet blir sykt av å vente lenge.» Men hva om du får vite at det finnes gode grunner til at pakken ikke har kommet ennå? Det vil sikkert hjelpe deg til å være tålmodig og være villig til å vente.

2 I denne artikkelen skal vi se på noen bibelske prinsipper som kan hjelpe oss til å bli flinkere til å «vente tålmodig». (Mi 7:7) Så skal vi ta for oss to situasjoner som krever at vi venter tålmodig på Jehova. Til slutt skal vi komme inn på de velsignelsene Jehova har lovt dem som er villige til å vente på ham.

BIBELSKE PRINSIPPER SOM LÆRER OSS Å VÆRE TÅLMODIGE

3. Hva lærer vi av det prinsippet vi finner i Ordspråkene 13:11?

3 I Ordspråkene 13:11 finner vi et prinsipp som lærer oss noe om tålmodighet. Der står det: «Lettjent rikdom vil smuldre bort, men den som samler litt etter litt, øker sin velstand.» Ser du prinsippet? Det er klokt å være tålmodig når man gjør noe – å ta ett skritt om gangen.

4. Hva lærer vi av det prinsippet vi finner i Ordspråkene 4:18?

4 Ordspråkene 4:18 sier at «de rettferdiges sti er som lyset om morgenen som blir klarere og klarere til det er høylys dag». Dette verset gir en god beskrivelse av hvordan Jehova åpenbarer sin hensikt for sitt folk – han gjør det på en gradvis måte. Men verset kan også hjelpe oss  til å forstå hvordan den åndelige veksten foregår i en kristens liv. Man kan ikke tvinge denne prosessen til å gå fortere. Den tar tid. Hvis vi er nøye med å studere og følge den veiledningen vi får gjennom Guds Ord og hans organisasjon, vil personligheten vår gradvis bli mer lik personligheten til Kristus. Vi vil også bli bedre og bedre kjent med Jehova. Legg merke til hvordan Jesus illustrerte det poenget.

Den åndelige veksten hos en person som begynner å tro på budskapet om Riket, skjer litt etter litt, akkurat som en plante vokser litt etter litt (Se avsnitt 5)

5. Hvilken illustrasjon brukte Jesus for å vise at vekst er noe som skjer gradvis?

5 Jesus brukte en illustrasjon for å vise hvordan det budskapet vi forkynner, er som et lite såkorn som gradvis vokser i hjertet til oppriktige mennesker. Han sa: «Kornet spirer fram og vokser seg høyt – akkurat hvordan det skjer, vet han [den som sår] ikke. Av seg selv bærer jorden litt etter litt frukt – først strå, så aks og til slutt modent korn i akset.» (Mark 4:27, 28) Hvilket poeng ville Jesus ha fram? At den åndelige veksten hos en person som begynner å tro på budskapet om Riket, skjer litt etter litt, akkurat som en plante vokser litt etter litt. Etter hvert som de vi studerer med, får et nærere forhold til Jehova, kan vi se at de begynner å gjøre mange fine forandringer. (Ef 4:22–24) Men vi må huske at det er Jehova som får det lille såkornet til å vokse. – 1. Kor 3:7.

6, 7. Hva lærer vi av den måten Jehova skapte jorden på?

6 I alt Jehova gjør, er han tålmodig og bruker den tiden som skal til for å fullføre arbeidet. Det gjør han både for sitt navns skyld og for at det skal være til hjelp for andre. Tenk for eksempel på hvordan Jehova gradvis la forholdene på jorden til rette for at den skulle bli et godt hjem for menneskene.

7 Når Bibelen beskriver hvordan Jehova skapte jorden, sier den at han  «fastsatte jordens mål», senket ned «jordens sokler» og «la dens hjørnestein». (Job 38:5, 6) Han tok seg også tid til å stoppe opp for å se på det han hadde skapt. (1. Mos 1:10, 12) Kan du forestille deg hva englene følte da de så hvordan Jehovas skaperverk gradvis tok form? Så spennende det må ha vært for dem! Det står at de «brøt ut i jubel». (Job 38:7) Hva lærer vi av dette? Det tok Jehova mange tusen år å skape stjernene, jorden og alt liv på den, men hans tålmodighet ga gode resultater. Da han så på alt det han hadde skapt, sa han at det var «meget godt». – 1. Mos 1:31.

8. Hva skal vi se på nå?

8 Som vi har sett, finnes det mange prinsipper i Bibelen som viser at vi må være tålmodige. Vi skal nå se på to konkrete situasjoner som krever at vi er villige til å vente på Jehova.

NÅR MÅ VI VENTE PÅ JEHOVA?

9. Når kan det være at vi må vente på Jehova?

9 Vi må kanskje vente på at bønnene våre blir besvart. Når vi ber om styrke til å takle en prøvelse eller om hjelp til å overvinne en svakhet, kan vi føle at det tar lang tid før det skjer noe. Hvorfor besvarer ikke Jehova alle bønnene våre med en gang?

10. Hvorfor må vi kanskje være tålmodige når vi har bedt om noe?

10 Jehova hører godt etter når vi ber til ham. (Sal 65:2) Han ser på de oppriktige bønnene våre som et bevis for at vi tror på ham. (Hebr 11:6) Jehova ønsker også å se om vi gjør noe som viser at vi virkelig mener det vi sier, når vi ber om hjelp til å gjøre hans vilje. (1. Joh 3:22) Så når vi ber Jehova om hjelp til å slutte å gjøre noe han ikke liker, må vi kanskje være tålmodige og gjøre alt vi kan for å forandre oss. Jesus hjalp oss til å forstå at bønnene våre ikke alltid blir besvart med en gang. Han sa: «Fortsett å be, så skal dere få. Fortsett å lete, så skal dere finne. Fortsett å banke på, så skal det bli lukket opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.» (Matt 7:7, 8) Når vi følger dette rådet og ‘fortsetter å be’, kan vi være sikre på at vår himmelske Far hører oss og vil besvare bønnene våre. – Kol 4:2.

Vi fortsetter å be til Jehova i tro mens vi venter på ham (Se avsnitt 11) *

11. Hvordan kan Hebreerne 4:16 hjelpe oss hvis vi føler at det tar lang tid før en bønn blir besvart?

11 For oss virker det kanskje som om det tar lang tid før en bønn blir besvart, men Jehova lover å svare oss på det riktige tidspunktet – «når vi har behov for hjelp». (Les Hebreerne 4:16.) Så vi må aldri kritisere Jehova hvis han ikke besvarer en bønn så raskt som vi hadde sett for oss. Mange har for eksempel bedt i årevis om at Guds rike må gjøre slutt på denne onde verden. Jesus lærte oss jo at vi skulle be om dette. (Matt 6:10) Men så ufornuftig det ville være hvis man mister troen på Gud fordi enden ikke kommer når vi mennesker hadde regnet med at den skulle komme. (Hab 2:3; Matt 24:44) Vi bør fortsette å vente på Jehova og be til ham i tro. Enden vil komme på akkurat det riktige tidspunktet, for Jehova har allerede bestemt «dagen og timen» for når den skal komme. Og det tidspunktet vil være det beste for alle. – Matt 24:36; 2. Pet 3:15.

Hva lærer vi om tålmodighet av Josefs eksempel? (Se avsnittene 12–14)

12. Når kan det være spesielt vanskelig å være tålmodig?

 12 Vi må kanskje være tålmodige hvis vi blir utsatt for urettferdig behandling. Folk i denne verden diskriminerer ofte andre på grunn av kjønn, etnisk tilhørighet, kultur eller nasjonalitet. Andre blir dårlig behandlet fordi de har fysiske eller psykiske funksjonshemninger. Mange av Jehovas tjenere har blitt urettferdig behandlet på grunn av sin tro. Hvis vi blir utsatt for noe av dette, må vi huske hva Jesus sa: «Den som holder ut til enden, skal bli frelst.» (Matt 24:13) Men hva bør du gjøre hvis du blir klar over at noen i menigheten har begått en alvorlig synd? Vil du overlate til de eldste å ta seg av saken når de har blitt informert om den, og vente tålmodig på at de behandler den på Jehovas måte? Hva er noe av det de eldste må gjøre?

13. Hva vil Jehova at de eldste skal gjøre når noen har begått en alvorlig synd?

13 Når de eldste blir klar over at noen i menigheten har begått en alvorlig synd, ber de om å få «visdommen ovenfra», slik at de kan forstå hvordan Jehova ser på situasjonen. (Jak 3:17) Målet deres er å hjelpe synderen til å «vende om fra sin gale vei» hvis det er mulig. (Jak 5:19, 20) De ønsker også å gjøre alt de kan for å beskytte menigheten og for å trøste dem det har gått ut over. (2. Kor 1:3, 4) Når de eldste behandler saker som dreier seg om alvorlig synd, må de først finne ut hva som egentlig har skjedd, og det kan ta litt tid. Så ber de og gir veiledning ut fra Bibelen og tilretteviser «i passende grad». (Jer 30:11) De somler ikke, men de er heller ikke for raske med å treffe en avgjørelse. Når saken blir riktig behandlet, vil menigheten se at det er til det beste for alle. Men selv om man har gått fram på denne måten, kan det fortsatt føles vondt for den som er berørt av det som har skjedd. Hva kan du gjøre hvis dette gjelder deg?

14. Hvilket bibelsk eksempel kan oppmuntre deg hvis en bror eller en søster har behandlet deg dårlig?

14 Har du opplevd at noen har gjort  noe alvorlig galt mot deg, kanskje til og med en bror eller en søster? Du kan finne gode eksempler i Bibelen som lærer oss at det er bra å vente på at Jehova ordner opp i saken. Et slikt eksempel er Josef. Han ble urettferdig behandlet av sine egne brødre, men han lot ikke det gjøre ham bitter. I stedet fortsatte han å gjøre sitt beste for å tjene Jehova, og Jehova belønnet ham fordi han var så tålmodig og utholdende. (1. Mos 39:21) Etter hvert som årene gikk, kunne Josef se hvordan Jehova hadde velsignet ham, og han klarte å tilgi dem som hadde behandlet ham så dårlig. (1. Mos 45:5) I likhet med Josef kan vi få trøst og styrke når vi holder oss nær til Jehova og stoler på at han vil ordne opp i det gale som har skjedd. – Sal 7:17; 73:28.

15. Hva hjalp en søster til å takle urettferdig behandling?

15 Det kan være veldig vondt å bli dårlig behandlet, selv om det vi opplever, ikke er like alvorlig som det Josef opplevde. Det vil alltid være bra for oss å følge Bibelens prinsipper når vi har et problem med noen, også når det er en som ikke tilber Jehova. (Fil 2:3, 4) Tenk over det en søster opplevde. Hun ble veldig såret da hun oppdaget at en kollega spredte negative kommentarer om henne som ikke var sanne. Søsteren tok seg tid til å tenke over Jesu eksempel. «Når han ble hånt, svarte han ikke med å håne.» (1. Pet 2:21, 23) Det fikk henne til å bestemme seg for at hun ikke skulle gjøre noe nummer ut av det som hadde skjedd. Senere fikk hun vite at kollegaen hadde vært alvorlig syk og hadde det skikkelig tøft. Søsteren kom fram til at kollegaen nok egentlig ikke mente det hun hadde sagt. Så hun var glad for at hun hadde vært tålmodig i denne vanskelige situasjonen, og hun fikk fred i sinnet.

16. Hva kan være trøstende å tenke på hvis du blir urettferdig behandlet? (1. Peter 3:12)

16 Hvis du blir urettferdig behandlet eller opplever noe annet som føles vondt,  bør du huske at «Jehova er nær dem som er dypt fortvilet». (Sal 34:18) Han elsker deg for din tålmodighet og vil at du skal kaste din byrde på ham. (Sal 55:22) Han er hele jordens Dommer. Han legger merke til alt som skjer. (Les 1. Peter 3:12.) Er du villig til å vente tålmodig på Jehova når du har problemer som du ikke kan løse selv?

DE VELSIGNELSENE JEHOVA HAR LOVT DEM SOM VENTER PÅ HAM

17. Hvilket løfte gir Jehova i Jesaja 30:18?

17 Snart skal vår himmelske Far gi oss mange velsignelser ved hjelp av sitt rike. Jesaja 30:18 sier: «Jehova venter tålmodig på å få vise dere sin godhet, og han skal reise seg for å vise dere barmhjertighet. For Jehova er en rettferdig Gud. Lykkelige er alle som fortsetter å vente på ham.» De som fortsetter å vente på Jehova, vil få mange velsignelser både nå og i den nye verden.

18. Hva kan vi glede oss til?

18 Når vi kommer inn i den nye verden, vil vi aldri mer oppleve slike bekymringer og vanskeligheter som vi har i dag. Det vil bli slutt på all urettferdighet, og ingen vil føle smerte. (Åp 21:4) Vi trenger ikke å være bekymret for at vi ikke skal få det vi trenger, for det vil være mer enn nok til alle. (Sal 72:16; Jes 54:13) Så fantastisk det kommer til å bli!

19. Hva forbereder Jehova oss på nå?

19 I mellomtiden forbereder Jehova oss på å leve under hans styre ved at han hjelper oss til å kvitte oss med dårlige vaner og utvikle gode egenskaper. Ikke mist motet, og ikke gi opp. Vi har en strålende framtid foran oss! Måtte vi derfor fortsette å vente tålmodig på at Jehova gjennomfører det han har lovt.

SANG 118 «Gi oss mer tro»

^ avsn. 5 Har du noen gang hørt en som har tjent Jehova i mange år, si: «Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle bli så gammel i denne verden»? Vi lengter alle etter at Jehova skal gjøre slutt på denne onde verden, særlig fordi vi nå lever i vanskelige tider. Men vi må være tålmodige. I denne artikkelen skal vi se på noen bibelske prinsipper som kan hjelpe oss til å vente tålmodig. Vi skal også ta for oss to situasjoner som krever at vi venter tålmodig på Jehova. Til slutt skal vi komme inn på de velsignelsene Jehova har lovt dem som er villige til å vente.

^ avsn. 56 BILDEBESKRIVELSE: En søster har bedt til Jehova helt siden hun var barn. Foreldrene hennes lærte henne å be da hun var liten. I tenårene begynte hun som pioner og ba ofte om at Jehova måtte velsigne tjenesten hennes. Da mannen hennes mange år senere ble veldig syk, ba hun inderlig til Jehova om å få styrke til å klare denne prøvelsen. I dag er hun enke og fortsetter å be. Hun er sikker på at Jehova vil besvare bønnene hennes – slik han har gjort hele livet hennes.