Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 30

Vær takknemlig for din plass i Jehovas familie

Vær takknemlig for din plass i Jehovas familie

«Du gjorde ham litt lavere enn englene, og du kronet ham med herlighet og prakt.» – SAL 8:5.

SANG 123 Guds lojale tjenere har teokratisk orden

INTRODUKSJON *

1. Hva kan det være at vi lurer på når vi tenker på alt det Jehova har skapt?

NÅR vi tenker på det enorme universet som Jehova har skapt, føler vi det kanskje på samme måte som salmisten David, som spurte Jehova i bønn: «Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har skapt, hva er da et dødelig menneske? Og likevel husker du på det. Ja, hva er en menneskesønn? Men du tar deg av ham.» (Sal 8:3, 4) Kanskje vi i likhet med David tenker på hvor små vi er i det store universet, og synes det er utrolig at Jehova i det hele tatt legger merke til oss. Men som vi skal se, gjør Jehova mye mer enn å legge merke til menneskene. Han tok seg av de første menneskene, Adam og Eva, og lot dem få bli en del av hans familie.

2. Hva forventet Jehova av Adam og Eva?

2 Adam og Eva var Jehovas første jordiske barn, og Jehova var deres kjærlige himmelske Far. Han forventet at de skulle bidra i familien. Han sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere.» (1. Mos 1:28) Jehova ville at de skulle få barn, og at de skulle ta hånd om jorden på en god måte. Hvis Adam og Eva hadde vært lydige og levd i samsvar med det som var Jehovas hensikt med dem, ville de og etterkommerne deres ha fått være medlemmer av hans familie i all evighet.

3. Hvorfor kan vi si at Adam og Eva fikk en viktig plass Jehovas familie?

3 Jehova ga Adam og Eva en viktig plass i sin familie. Som det står i Salme 8:5, sa David dette om den måten Jehova hadde skapt mennesket på: «Du gjorde ham litt lavere enn englene, og du kronet ham med herlighet  og prakt.» Det er sant at menneskene ikke er skapt med samme kraft, intelligens og evner som englene. (Sal 103:20) Likevel er menneskene bare «litt lavere» enn disse mektige åndeskapningene. Tenk på det! Jehova ga virkelig våre første foreldre en fantastisk start.

4. Hva skjedde med Adam og Eva fordi de var ulydige mot Jehova, og hva skal vi se på i denne artikkelen?

 4 Dessverre var Adam og Eva ulydige mot Jehova og mistet sin plass i hans familie. Dette har fått tragiske konsekvenser for etterkommerne deres, som vi skal komme inn på senere i denne artikkelen. Men Jehova har ikke forandret sin hensikt. Han vil at lydige mennesker skal være hans barn for alltid. Vi skal begynne med å se på hvordan Jehova har vist oss ære. Så skal vi drøfte hva vi kan gjøre nå for å vise at vi ønsker å tilhøre Jehovas familie. Til slutt skal vi ta for oss noen av de gode tingene som Jehovas jordiske barn vil kunne glede seg over i all evighet.

HVORDAN JEHOVA HAR VIST MENNESKENE ÆRE

På hvilke måter har Jehova vist oss ære? (Se avsnittene 5–11) *

5. Hvordan kan vi vise at vi er takknemlige for at Jehova har skapt oss i sitt bilde?

5 Jehova har vist oss ære ved å skape oss i sitt bilde. (1. Mos 1:26, 27) Fordi vi er skapt i Guds bilde, kan vi lære å vise mange av de flotte egenskapene som han har, for eksempel kjærlighet, medfølelse, lojalitet og rettferdighet. (Sal 86:15; 145:17) Når vi utvikler slike egenskaper, gir det ære til Jehova, og vi viser at vi er takknemlige mot ham. (1. Pet 1:14–16) Når vi oppfører oss på en måte som gleder vår himmelske Far, blir vi selv glade og fornøyde. Og fordi Jehova har skapt oss slik at vi kan etterligne hans egenskaper, kan vi bli den slags mennesker som han vil ha i sin familie.

6. Hvordan viste Jehova menneskene ære da han skapte jorden?

6 Jehova har gitt oss et helt unikt hjem. Lenge før Jehova skapte det første mennesket, la han forholdene på jorden til rette for at den skulle bli et godt hjem for menneskene. (Job 38:4–6; Jer 10:12) Fordi Jehova er omtenksom og gavmild, har han sørget for en overflod av gode ting som vi kan nyte. (Sal 104:14, 15, 24) Av og til stoppet han opp for å betrakte det han hadde skapt, og han «så at det var godt». (1. Mos 1:10, 12, 31) Han viste menneskene ære ved å gi dem «myndighet over» alt det vakre han hadde skapt på jorden. (Sal 8:6) Guds hensikt er at fullkomne mennesker skal glede seg over å ta hånd om det fantastiske skaperverket for alltid. Pleier du å takke Jehova for at han har lovt deg en slik herlig framtid?

7. Hvordan viser Josva 24:15 at mennesket har en fri vilje?

7 Jehova har gitt oss en fri vilje. Vi kan velge hvordan vi vil leve livet vårt. (Les Josva 24:15.) Denne evnen til å velge kalles fri vilje. Jehova blir glad når vi velger å tjene ham. (Sal 84:11; Ordsp 27:11) Vi kan også bruke vår frie vilje til å ta mange andre gode valg. La oss se på et eksempel på hvordan Jesus brukte sin frie vilje.

8. Nevn et eksempel på hvordan Jesus brukte sin frie vilje.

8 Vi kan etterligne Jesus ved å velge å sette andres behov foran våre egne. En gang Jesus og apostlene var slitne, dro de til et rolig sted der de håpet å få hvilt seg litt. Men slik gikk det ikke. En folkemengde fant ut hvor de skulle, og de ville gjerne at Jesus skulle undervise  dem. Jesus ble ikke irritert. Han syntes i stedet synd på dem. Så hva gjorde Jesus? «Han begynte å lære dem mange ting.» (Mark 6:30–34) Når vi følger Jesu eksempel ved å bruke tid og krefter på å hjelpe andre, bringer vi ære til vår himmelske Far. (Matt 5:14–16) Og vi viser Jehova at vi ønsker å være en del av hans familie.

9. Hvilken unik gave har Jehova gitt menneskene?

9 Jehova har gitt menneskene muligheten til å få barn. Han har også gitt foreldre ansvaret for å lære barna sine å bli glad i ham og å tjene ham. Hvis du har barn, er du da takknemlig for denne enestående gaven? Selv om Jehova har gitt englene mange unike gaver, har han ikke gitt dem dette privilegiet. Å tenke på det kan hjelpe foreldre til å sette enda større pris på den rollen de har fått. De er betrodd en hellig oppgave, nemlig å «oppdra og rettlede [barna sine] i samsvar med Jehovas vilje». (Ef 6:4; 5. Mos 6:5–7; Sal 127:3) For å hjelpe foreldre har Guds organisasjon sørget for mange bibelske hjelpemidler, for eksempel bøker, videoer, musikk og nettartikler. Det er tydelig at både vår himmelske Far og hans Sønn er glad i våre barn og unge. (Luk 18:15–17) Når foreldre tar imot hjelpen fra Jehova og gjør sitt aller beste for å ta vare på barna sine, gleder de Jehova. Da gir de også barna sine muligheten til å bli en del av Jehovas familie for bestandig!

10, 11. Hva har blitt mulig for oss på grunn av gjenløsningsofferet?

10 Jehova ofret sin elskede Sønn for at vi skulle få muligheten til å bli medlemmer av hans familie igjen. Som vi var inne på i  avsnitt 4, fikk ikke Adam og Eva lenger lov til å være en del av Jehovas familie, og det gjorde heller ikke etterkommerne deres. (Rom 5:12) Fordi Adam og Eva var ulydige mot Gud med vilje, fortjente de å bli gjort arveløse. Men hva med etterkommerne deres? Jehova elsker menneskene, så han har gjort det mulig for dem å bli adoptert inn i hans familie. Det har han gjort ved hjelp av Jesu Kristi gjenløsningsoffer. (Joh 3:16; Rom 5:19) På grunn av Jesu offer har Jehova kunnet adoptere 144 000 trofaste mennesker som sine sønner. – Rom 8:15–17; Åp 14:1.

11 I tillegg finnes det mange millioner andre trofaste som lydig gjør Guds vilje. De kan se fram til å bli fullverdige medlemmer av Guds familie etter den siste prøven, som kommer etter tusenårsriket. (Sal 25:14; Rom 8:20, 21) Fordi de har dette håpet, kan de allerede nå kalle sin Skaper, Jehova, for Far. (Matt 6:9) De som får en oppstandelse, vil også kunne lære om hva Jehova forventer av dem. Og de som velger å være lydige mot ham, vil etter hvert bli medlemmer av hans familie.

12. Hvilket spørsmål skal vi se på nå?

12 Som vi har sett, har Jehova vist menneskene ære på mange måter. Han har allerede adoptert salvede kristne som sine sønner, og han har gitt dem som tilhører den ‘store skare’, muligheten til å bli hans barn fullt ut i den nye verden. (Åp 7:9) Hva kan vi gjøre nå for å vise Jehova at vi ønsker å tilhøre hans familie i all evighet?

VIS JEHOVA AT DU ØNSKER Å TILHØRE HANS FAMILIE

13. Hva må vi gjøre for å få tilhøre Guds familie? (Markus 12:30)

13 Vis at du elsker Jehova, ved å tjene ham av hele ditt hjerte. (Les Markus 12:30.) Av alle de gavene Jehova i sin  godhet har gitt oss, er muligheten til å tilbe ham en av de største. Vi viser Jehova at vi elsker ham, ved å «holde hans bud». (1. Joh 5:3) Et av de budene Jehova vil at vi skal være lydige mot, er den befalingen Jesus ga om at vi skal gjøre mennesker til disipler og døpe dem. (Matt 28:19) Jesus sa også at vi skal elske hverandre. (Joh 13:35) Jehova vil la dem som følger hans bud, få komme inn i hans globale familie av tilbedere. – Sal 15:1, 2.

14. Hvordan kan vi vise andre kjærlighet? (Matteus 9:36–38; Romerne 12:10)

14 Vis andre kjærlighet. Kjærlighet er Jehovas viktigste egenskap. (1. Joh 4:8) Jehova viste oss kjærlighet allerede før vi kjente ham. (1. Joh 4:9, 10) Vi etterligner ham når vi viser andre at vi er glad i dem. (Ef 5:1) En av de beste måtene vi kan vise andre kjærlighet på, er å hjelpe dem til å lære om Jehova mens det ennå er tid. (Les Matteus 9:36–38.) Da gir vi dem muligheten til å bli medlemmer av Guds familie. Etter at en person blir døpt, må vi fortsette å elske og respektere ham. (1. Joh 4:20, 21) Hva innebærer det? Vi vil for eksempel alltid tenke det beste om ham og ikke tro at han har dårlige eller selviske motiver. I stedet vil vi vise vår bror ære og sette ham høyere enn oss selv. – Les Romerne 12:10; Fil 2:3.

15. Hvem må vi gjøre godt mot?

15 Gjør godt mot alle mennesker. Hvis vi ønsker å være blant dem som for alltid får lov til å kalle Jehova Far, må vi leve etter det Bibelen lærer. Jesus lærte oss for eksempel at vi må vise barmhjertighet og godhet mot alle mennesker, også mot fiendene våre. (Luk 6:32–36) Noen ganger synes vi kanskje at det er vanskelig å gjøre det. Men vi må prøve å tenke og oppføre oss som Jesus gjorde. Når vi gjør vårt beste for å være lydige mot Jehova og etterligne Jesus, viser vi vår himmelske Far at vi ønsker å tilhøre hans familie for bestandig.

16. Hvordan kan vi beskytte ryktet til Jehovas familie?

16 Beskytt ryktet til Jehovas familie. I en familie er det vanlig at en liten gutt prøver å være som storebroren sin. Hvis storebroren lever etter Bibelens prinsipper, vil han være et godt eksempel for lillebroren. Men hvis storebroren begynner å gjøre noe som er galt, kan det være at lillebroren følger hans dårlige eksempel. Slik er det også i Jehovas familie. Hvis en som har vært en trofast kristen, senere blir en frafallen eller velger å leve på en umoralsk måte eller å gjøre noe annet som er i strid med Bibelens normer, kan det få andre til å følge hans dårlige eksempel. De som gjør det, skader ryktet til Jehovas familie av tilbedere. (1. Tess 4:3–8) Vi må ikke la oss påvirke av dårlige eksempler, og vi må ikke la noe få ødelegge vårt forhold til vår kjærlige himmelske Far.

17. Hvilken tankegang må vi passe oss for, og hvorfor?

17 Stol på Jehova, ikke på materielle ting. Jehova lover at han vil sørge for at vi har mat, klær og et sted å bo, hvis vi setter hans rike først i livet og lever etter hans rettferdige normer. (Sal 55:22; Matt 6:33) Når vi stoler på dette løftet, vil vi ikke tro at materielle ting i denne verden kan beskytte oss og gjøre oss lykkelige. Vi vet at det eneste som kan gi oss ekte fred i sinnet, er å gjøre Jehovas vilje. (Fil 4:6, 7) Selv om vi har råd til å kjøpe mange  ting, må vi tenke over om vi egentlig har tid og krefter til å bruke og ta vare på disse tingene. Er det fare for at vi kan bli for knyttet til eiendelene våre? Vi må huske på at Jehova har gitt oss et arbeid, og at han forventer at vi bidrar i hans familie. Det betyr at vi ikke må la noe få oss til å miste fokus. Vi ønsker virkelig ikke å være som den unge mannen som sa nei til muligheten til å tjene Jehova og også til å bli adoptert som en av hans sønner – bare fordi han var så knyttet til noen materielle ting. – Mark 10:17–22.

HVA JEHOVAS BARN VIL KUNNE GLEDE SEG OVER FOR ALLTID

18. Hvilket stort privilegium og hvilke velsignelser vil lydige mennesker kunne glede seg over for alltid?

18 Lydige mennesker vil få det største privilegiet det er mulig å få – å elske og tilbe Jehova i all evighet! De som har et jordisk håp, vil også kunne glede seg over å ta hånd om denne vakre planeten som Jehova har skapt til å være et perfekt hjem for dem. Snart skal Guds rike sørge for at jorden og alt liv på den får en ny start. Jesus skal løse alle de problemene som har oppstått fordi Adam og Eva valgte å forlate Guds familie. Jehova skal oppreise millioner av mennesker og gi dem muligheten til å få perfekt helse og leve evig på en jord som har blitt et paradis. (Luk 23:42, 43) Når den jordiske delen av Jehovas familie av tilbedere blir fullkomne, vil alle ha den ‘herligheten og prakten’ som David skrev om. – Sal 8:5.

19. Hva bør vi fokusere på?

19 Hvis du tilhører den ‘store skare’, har du et fantastisk håp. Jehova elsker deg, og han vil at du skal tilhøre hans familie. Så gå inn for å gjøre hans vilje. Lev hver dag på en måte som viser at Guds løfter er virkelige for deg. Sett pris på at du har det privilegiet å tilbe vår himmelske Far og kan se fram til å lovprise ham i all evighet!

SANG 107 Guds kjærlighet – et mønster

^ avsn. 5 For at en familie skal fungere bra, må alle i familien vite hva som forventes av dem, og de må samarbeide med de andre familiemedlemmene. Faren tar ledelsen på en kjærlig måte, moren støtter ham, og barna er lydige mot foreldrene. Noe lignende kan sies om Jehovas familie. Jehova forventer noe av oss, og hvis vi lever i samsvar med hans hensikt med oss, vil vi få lov til å tilhøre hans familie for evig.

^ avsn. 55 BILDEBESKRIVELSE: Jehova har skapt menneskene i sitt bilde. Et ektepar kan derfor etterligne Jehovas egenskaper ved å vise hverandre og sønnene sine omsorg og kjærlighet. Ekteparet elsker Jehova. De viser at de er takknemlige for den gaven det er å få barn, ved at de lærer sønnene sine å bli glad i Jehova og å tjene ham. Foreldrene bruker en video for å hjelpe dem til å forstå hvorfor Jehova ga Jesus som en løsepenge. De lærer dem også om paradiset og at vi da skal ta hånd om jorden og dyrene for alltid.