Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 32

Styrk din tro på Skaperen

Styrk din tro på Skaperen

«Tro er ... det tydelige bevis for virkelige ting som ikke ses.» – HEBR 11:1.

SANG 11 Skaperverket gir Jehova ære

INTRODUKSJON *

1. Hva har du lært om Skaperen?

HVIS du har vokst opp som et av Jehovas vitner, har du sannsynligvis lært om Jehova helt fra du var liten. Du fikk vite at han har skapt alt, at han har en fantastisk personlighet, og at han skal gjøre jorden til et paradis. – 1. Mos 1:1; Apg 17:24–27.

2. Hvordan ser noen på dem som tror på en Skaper?

2 Men det er mange som ikke tror på Gud – de tror ikke at det finnes en Skaper. De tror at livet oppsto ved en tilfeldighet, og at det sakte utviklet seg fra såkalte enkle livsformer til mer komplekse livsformer. Noen av dem som tror dette, har høy utdannelse. De påstår kanskje at vitenskapen har motbevist Bibelen, og at man må være uvitende, lettlurt og dum for å tro på en Skaper.

3. Hvorfor er det viktig at vi bygger opp vår egen tro?

3 Kan synspunktene til slike høyt utdannede personer få oss til å tvile på at Jehova er vår kjærlige Skaper? Det kommer for en stor del an på hvorfor vi tror at Jehova er Skaperen. Er det fordi vi har fått beskjed om å tro på det, eller er det fordi vi har tatt oss tid til å undersøke bevisene selv? (1. Kor 3:12–15) Uansett hvor lenge vi har vært et av Jehovas vitner, må vi alle fortsette å bygge opp troen vår. Når vi gjør det, vil vi ikke bli lurt av dem som bruker «filosofi og tomt bedrag» til å motsi det som står i Bibelen. (Kol 2:8; Hebr 11:6) Denne artikkelen vil hjelpe oss til å forstå (1) hvorfor mange ikke tror på en Skaper, (2) hvordan  vi kan bygge opp vår tro på at Jehova har skapt alt, og (3) hvordan vi kan fortsette å styrke troen vår.

HVORFOR MANGE IKKE TROR PÅ EN SKAPER

4. Hva er tro, ifølge Hebreerne 11:1?

4 Noen mener at det å ha tro betyr at man godtar noe uten beviser. Men det er ikke det som er tro ifølge Bibelen. (Les Hebreerne 11:1.) Legg merke til at tro på «virkelige ting som ikke ses», for eksempel Jehova, Jesus og Guds rike, er knyttet til tydelige beviser. (Hebr 11:3) En bror som er biokjemiker, sier: «Vår tro er ikke en blind tro som lukker øynene for vitenskapelige fakta.»

5. Hvorfor tror mange at livet ble til av seg selv?

5 Hvis det virkelig finnes beviser for at vi har en Skaper, hvorfor er det da så mange som ikke tror at Gud har skapt alt liv? Noen har rett og slett aldri undersøkt saken selv. Robert, som nå er et av Jehovas vitner, sier: «Siden det aldri ble sagt noe om en skapelse på skolen, gikk jeg bare ut fra at det ikke var sant. Det var ikke før jeg var i 20-årene, at jeg snakket med Jehovas vitner og fikk vite at det finnes logiske og overbevisende argumenter i Bibelen for at det har vært en skapelse.» * – Se rammen « Til dere foreldre».

6. Hvorfor vil noen ikke tro på en Skaper?

6 Noen tror ikke på en Skaper fordi de sier at de bare tror på det de kan se. De gjør selvfølgelig unntak for slike usynlige ting som tyngdekraften, som jo er noe virkelig. Den troen Bibelen  snakker om, er basert på beviser for andre «virkelige ting som ikke ses». (Hebr 11:1) Det krever tid og innsats å undersøke bevisene selv, og mange er ikke motivert til å gjøre det. De som ikke bryr seg om å undersøke bevisene, kommer kanskje fram til at det ikke finnes en Gud.

7. Er det bare folk med lite utdannelse som tror på en Skaper? Forklar.

7 Noen vitenskapsfolk som har studert bevisene, har blitt overbevist om at Gud har skapt universet. * Akkurat som Robert, som er nevnt tidligere, gikk noen av dem bare ut fra at det ikke finnes en Skaper, fordi de aldri lærte om en skapelse på universitetet. Men det er mange vitenskapsfolk  som har blitt kjent med Jehova og blitt glad i ham. De har bygd opp tro på Gud, og det må vi også gjøre, uansett hvor lite eller mye utdannelse vi har. Det er ingen som kan gjøre det for oss.

HVORDAN DU KAN BYGGE OPP DIN TRO PÅ SKAPEREN

8, 9. (a) Hvilket spørsmål skal vi se på nå? (b) Hvorfor er det bra å studere skaperverket?

8 Hvordan kan du bygge opp din tro på Skaperen? Vi skal nå se på fire måter.

9 Studer skaperverket. Du kan bygge opp din tro på Skaperen ved å ta deg tid til å se på dyrene, plantene og stjernene. (Sal 19:1; Jes 40:26) Jo mer du studerer slike ting, jo mer overbevist vil du bli om at Jehova er Skaperen. Publikasjonene våre har ofte artikler som handler om forskjellige trekk ved skaperverket. Ikke hopp over slike artikler selv om du synes de er vanskelige å forstå. Prøv å få så mye utbytte av dem som mulig. Og ikke glem de vakre videoene om skaperverket som vi har hatt på de regionale stevnene de siste årene. De er lagt ut på nettstedet vårt, jw.org, slik at vi kan se dem flere ganger.

10. Nevn et eksempel på at skaperverket viser at det må finnes en Skaper. (Romerne 1:20)

10 Legg merke til hva du kan lære om Skaperen, når du studerer forskjellige ting i skaperverket. (Les Romerne 1:20.) For eksempel vet du kanskje at solen ikke bare gir oss den varmen vi trenger for å leve, men også sender ut skadelig ultrafiolett stråling. Vi mennesker trenger beskyttelse mot denne strålingen. Og det får vi! Hvordan? Jorden har sitt eget beskyttende skjold – et gasslag av ozon som filtrerer bort den skadelige strålingen. Når den ultrafiolette strålingen fra solen blir mer intens, vokser ozonlaget. Er du ikke enig i at det må være noen som står bak denne prosessen, og at han må være en kjærlig og intelligent Skaper?

11. Hvor kan du finne trosstyrkende fakta om skaperverket? (Se rammen « Noe av det trosstyrkende materialet vi har».)

11 Du kan finne mange trosstyrkende fakta om skaperverket ved å bruke Indeks til Vakttårnets publikasjoner og ved å utforske jw.org. Kanskje du vil begynne med artiklene og videoene i serien «Står det en Designer bak?» De er korte og inneholder imponerende fakta om dyr og planter. De forteller også om hvordan forskere har prøvd å kopiere det de ser i naturen.

12. Hva bør vi legge merke til når vi studerer Bibelen?

12 Studer Bibelen. Den biokjemikeren som er nevnt tidligere, trodde i utgangspunktet ikke på en Skaper. Men etter hvert begynte han å tro på en skapelse. Han sier: «Troen min var ikke bare basert på det jeg studerte som forsker. Den var også bygd på et grundig studium av Bibelen.» Kanskje du allerede vet mye om hva Bibelen lærer. Men for å bygge opp din tro på Skaperen må du fortsette å studere Bibelen. (Jos 1:8; Sal 119:97) Legg merke til hvor detaljert Bibelen beskriver historiske hendelser, og hvordan profetier har blitt oppfylt. Legg også merke til at de forskjellige bøkene i Bibelen stemmer overens. Dette kan styrke din tro på at det finnes en kjærlig og intelligent Skaper, og at Bibelen inneholder hans budskap til oss. * – 2. Tim 3:14; 2. Pet 1:21.

13. Nevn et eksempel på at Bibelen inneholder gode råd.

 13 Når du studerer Bibelen, kan du tenke over hvor nyttig veiledningen i den er. For eksempel sa Bibelen for lenge siden at kjærlighet til penger er skadelig og fører til «mange smerter». (1. Tim 6:9, 10; Ordsp 28:20; Matt 6:24) Er dette fortsatt sant? En bok som handler om folks holdninger i vår tid, sier: «Materialistiske mennesker er stort sett mindre lykkelige og mer deprimerte. Også de som bare ønsker seg mer penger, har dårligere psykisk helse. Dessuten har de flere fysiske helseproblemer.» (The Narcissism Epidemic) Så fornuftig Bibelens advarsel mot kjærlighet til penger er! Kan du komme på andre bibelske prinsipper som har hjulpet deg? Når vi tenker over hvor fornuftige og tidløse rådene i Bibelen er, skjønner vi at vår kjærlige Skaper vet hva som er best for oss, og vi får lyst til å følge den veiledningen som kommer fra ham. (Jak 1:5) Det vil gjøre livet vårt bedre. – Jes 48:17, 18.

14. Hva vil du lære om Jehova når du studerer Bibelen?

14 Studer med det rette motivet – å bli bedre kjent med Jehova. (Joh 17:3) Etter hvert som du studerer Bibelen, vil du få et tydeligere bilde av Skaperens personlighet og egenskaper – de samme egenskapene som du legger merke til når du studerer skaperverket. Disse egenskapene må tilhøre en virkelig person og kan ikke være et resultat av noens fantasi. (2. Mos 34:6, 7; Sal 145:8, 9) Etter hvert som du blir bedre og bedre kjent med Jehova, vil du få sterkere tro på ham, dypere kjærlighet til ham og et nærere vennskap med ham.

15. Hvorfor er det bra for deg å fortelle andre om din tro?

15 Fortell andre om din tro på Gud. Det styrker din egen tro. Men hva om noen du forkynner for, stiller et spørsmål om Guds eksistens og du er usikker på hva du skal svare? Gjør undersøkelser i publikasjonene våre for å finne et bibelsk svar som du kan bruke neste gang du snakker med personen. (1. Pet 3:15) Du kan også be en erfaren forkynner om hjelp. Uansett om personen godtar svarene fra Bibelen eller ikke, har du hatt nytte av de undersøkelsene du har gjort. Troen din har blitt sterkere. Derfor blir du ikke så lett påvirket når folk som virker kloke og intelligente, påstår at det ikke finnes en Skaper.

HOLD TROEN DIN STERK!

16. Hva kan skje hvis vi ikke gjør noe for å holde troen vår sterk?

16 Uansett hvor lenge vi har tjent Jehova, må vi fortsette å gjøre en bevisst innsats for å styrke troen vår. Hvorfor? Fordi hvis vi ikke passer på, kan troen vår bli svakere. Husk at tro har å gjøre med virkelige ting som er usynlige. Det vi ikke ser, kan vi lett glemme. Derfor kalte Paulus mangel på tro «den synden som lett vikler seg rundt oss». (Hebr 12:1) Hvordan kan vi holde troen vår sterk? – 2. Tess 1:3.

17. Hva trenger vi for å holde troen sterk?

17 For det første: Be Jehova om å få hans hellige ånd, og gjør det ofte. Hvorfor? Fordi tro er en del av åndens frukt. (Gal 5:22, 23) Vi kan ikke bygge opp tro på Skaperen og holde den sterk hvis vi  ikke får hjelp av hans hellige ånd. Når vi fortsetter å be Jehova om å få hans ånd, vil han gi oss den. (Luk 11:13) Vi kan helt konkret be: «Gi oss mer tro.» – Luk 17:5.

18. Hvilken gave har vi fått? (Salme 1:2, 3)

18 For det andre: Ha en god rutine for å studere Bibelen for deg selv. (Les Salme 1:2, 3.) Da Salme 1 ble skrevet, var det ikke mange israelitter som hadde et skriftlig eksemplar av hele Guds lov. Men kongen og prestene hadde tilgang til slike eksemplarer, og hvert sjuende år ble «mennene, kvinnene, barna og utlendingene» i Israel kalt sammen for å høre på en opplesning av Guds lov. (5. Mos 31:10–12) På Jesu tid var det få som hadde egne skriftruller. De fleste skriftrullene ble oppbevart i synagogene. Men i dag har nesten alle tilgang til hele Bibelen eller deler av den. Det er en stor gave. Hvordan kan vi vise at vi er takknemlige for at vi har Bibelen?

19. Hva må vi gjøre for å holde troen vår sterk?

19 Vi kan vise at vi er takknemlige for Bibelen, ved å lese i den regelmessig. Vi må sette av tid til å lese og studere Bibelen og ikke bare gjøre det når vi tilfeldigvis føler at vi har tid til det. Når vi har en fast rutine for studium, kan vi holde troen vår sterk.

20. Hva vil vi fortsette å gjøre?

20 Til forskjell fra «de kloke og intellektuelle» i denne verden har vi en sterk tro som er basert på Guds Ord. (Matt 11:25, 26) Fordi vi har studert Bibelen, vet vi hvorfor forholdene på jorden bare blir verre og verre, og hva Jehova skal gjøre med det. Så la oss fortsette å styrke troen vår og hjelpe så mange som mulig til å få tro på at det finnes en Skaper. (1. Tim 2:3, 4) Og la oss glede oss til den tiden da alle som lever på jorden, vil være enige i det som står i Åpenbaringen 4:11: «Du er verdig, Jehova vår Gud, til å bli lovprist ... For du har skapt alt.»

SANG 2 Jehova er ditt navn

^ avsn. 5 Bibelen forklarer tydelig at Jehova Gud har skapt alt. Men det er mange som ikke tror på det. De mener at livet har blitt til av seg selv. Kan påstandene deres få oss til å tvile på at Jehova har skapt alt? Nei, ikke hvis vi går inn for å styrke vår tro på Gud og på Bibelen. I denne artikkelen skal vi lære hvordan vi kan gjøre det.

^ avsn. 5 På mange skoler blir skapelsen ikke engang nevnt som en mulig forklaring på hvordan livet oppsto. Noen pedagoger mener at det ville være å krenke elevenes religionsfrihet.

^ avsn. 7 I Indeks til Vakttårnets publikasjoner kan man finne kommentarer fra over 60 vitenskapsfolk som tror på en skapelse. Under stikkordet «Vitenskap» kan du se etter underpunktet «vitenskapsmenn gir uttrykk for tro på en skapelse». Man kan også finne noen av disse uttalelsene ved hjelp av Emneguide for Jehovas vitner. Under emnet «Vitenskap og teknologi» finner du underpunktet «‘Intervju’ (artikkelserie i Våkn opp!)».

^ avsn. 12 Se for eksempel artikkelen «Er Bibelen uforenelig med vitenskapen?» i Våkn opp! for februar 2011 og artikkelen «Det Jehova forutsier, blir til virkelighet» i Vakttårnet for 1. januar 2008.