Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 33

Gled deg over de privilegiene du har

Gled deg over de privilegiene du har

«Det er bedre å nyte det øynene ser, enn å vandre etter sine ønsker.» – FORK 6:9.

SANG 111 Våre grunner til glede

INTRODUKSJON *

1. Hvilke mål setter mange seg?

 DET er mye arbeid som skal gjøres nå som det går mot slutten for denne verden. (Matt 24:14; Luk 10:2; 1. Pet 5:2) Vi har alle lyst til å gjøre så mye vi kan i tjenesten for Jehova. Mange prøver å gjøre mer i forkynnelsen. Noen vil gjerne begynne som pionerer. Andre håper å få tjene på Betel eller være med på teokratiske byggeprosjekter. Og mange brødre har som mål å kvalifisere seg til å bli menighetstjener eller eldste. (1. Tim 3:1, 8) Jehova gleder seg virkelig over å se denne villige innstillingen hos sitt folk. – Sal 110:3; Jes 6:8.

2. Hvordan reagerer vi kanskje hvis vi ikke når de åndelige målene våre?

2 Men vi kan bli skuffet hvis det har gått lang tid og vi ennå ikke har nådd de åndelige målene våre. Eller vi synes kanskje det er trist at det er enkelte privilegier vi ikke kan få på grunn av alderen vår eller andre faktorer. (Ordsp 13:12) Slik er det med Melissa *. Hun skulle gjerne ha tjent på Betel eller gått på Skolen for kristne forkynnere, men hun sier: «Jeg er over aldersgrensen. Nå er disse privilegiene noe jeg bare kan drømme om. Av og til synes jeg det er trist å tenke på.»

3. Hva må noen kanskje gjøre for å bli kvalifisert til å få flere privilegier?

3 Noen som er unge og spreke, må kanskje bli mer modne og utvikle visse egenskaper før de er kvalifisert til å få flere privilegier. De kan være intelligente, fulle av gode ideer og ivrige, men må kanskje lære seg å bli mer  tålmodige og grundige og bli flinkere til å vise andre respekt. Hvis du konsentrerer deg om å jobbe med bestemte egenskaper, får du kanskje et tjenesteprivilegium raskere enn du hadde trodd. Tenk på det Nick opplevde. Da han var 20 år, ble han veldig skuffet over at han ikke ble utnevnt til menighetstjener. Han sier: «Jeg følte at det måtte være noe galt med meg.» Men Nick ga ikke opp. Han gjorde sitt beste i forkynnelsen og i de oppgavene han hadde i menigheten. I dag er han medlem av utvalget ved et avdelingskontor.

4. Hva skal vi se på i denne artikkelen?

4 Er du skuffet fordi du ikke har nådd et bestemt åndelig mål ennå? Be i så fall til Jehova og fortell ham hvordan du føler det. (Sal 37:5–7) I tillegg kan du spørre erfarne brødre om forslag til hvordan du kan gjøre åndelige framskritt. Gå så inn for å følge de rådene du har fått. Hvis du gjør det, kan det være at du får det privilegiet du ønsker deg, eller når det målet du har satt deg. Men hva om du i likhet med Melissa, som er nevnt tidligere, ønsker deg et privilegium som det for tiden ikke er mulig for deg å få? Hvordan kan du likevel være glad og fornøyd? For å få svar på det spørsmålet skal vi nå se på (1) hva som kan gi oss glede, (2) hvordan vi kan få større glede, og (3) hvilke mål vi kan sette oss.

HVA SOM KAN GI OSS GLEDE

5. Hva bør vi fokusere på for å kunne være glade og fornøyde? (Forkynneren 6:9)

5 Forkynneren 6:9 viser at innstillingen vår har mye å si for om vi er glade og fornøyde. (Les.) En som nyter «det øynene ser», er takknemlig for det han har, blant annet livssituasjonen sin. En som på den annen side vandrer «etter sine ønsker», blir aldri fornøyd, for han fortsetter å ønske seg noe han ikke kan få. Hva lærer vi av det? For å føle glede bør vi fokusere på det vi har, og på det vi realistisk sett kan håpe å oppnå.

6. Hvilken illustrasjon skal vi drøfte nå, og hva kan vi lære av den?

6 Er det virkelig mulig å være fornøyd med det man har nå? Vi liker jo utfordringer og å lære oss nye ting. Men det er mulig å være fornøyd. Vi kan til og med «nyte det øynene ser», og ikke bare finne oss i at situasjonen er som den er. Hvordan kan vi klare det? For å få svar på det skal vi se nærmere på Jesu illustrasjon om talentene, som står i Matteus 25:14–30. Vi skal se på hva den kan lære oss om det å føle glede i den situasjonen man er i, og hvordan man til og med kan få større glede.

HVORDAN VI KAN FÅ STØRRE GLEDE

7. Gjenfortell kort Jesu illustrasjon om talentene.

7 I illustrasjonen skulle en mann ut på en reise. Før han dro, kalte han til seg slavene sine og ga hver av dem talenter som de skulle gjøre forretninger med. * Mannen visste at slavene hadde forskjellig kapasitet, så han ga fem talenter til en av slavene, to til en annen og én til en tredje. De to første slavene var arbeidsomme og tjente mer penger for sin herre. Men den tredje slaven gjorde ingenting med de pengene han hadde fått ansvaret for. Så herren hans ville ikke ha ham i sin tjeneste lenger.

8. Hvorfor kunne den første slaven være glad?

 8 Den første slaven må ha følt det som en stor ære å bli betrodd fem av herrens talenter. Det var mye penger, og det fortalte noe om hvor stor tillit herren hadde til ham. Men hva med den andre slaven? Han kunne ha blitt skuffet fordi han ikke fikk like mange talenter som den første slaven. Men hvordan reagerte han?

Hva kan vi lære av den andre slaven i Jesu illustrasjon? (1) Han fikk to talenter av sin herre. (2) Han sto på for å tjene mer penger for sin herre. (3) Han doblet sin herres talenter (Se avsnittene 9–11)

9. Hva sa Jesus ikke om den andre slaven? (Matteus 25:22, 23)

9 Les Matteus 25:22, 23. Jesus sa ikke at den andre slaven ble såret og sint fordi han bare hadde fått to talenter. Og Jesus sa ikke at slaven tenkte: «Får jeg ikke mer enn dette? Jeg er da like flink som den slaven som fikk fem talenter! Hvis min herre ikke setter pris på meg, kan jeg like gjerne grave ned disse to talentene og tjene penger til meg selv i stedet.»

10. Hva gjorde den andre slaven med talentene sine?

10 I likhet med den første slaven forsto den andre slaven at han var betrodd et stort ansvar, og han sto på for å tjene mer penger for sin herre. Han klarte faktisk å doble de to talentene. Herren ble veldig glad for den store innsatsen slaven hadde gjort. Han belønnet ham ved å gi ham enda større ansvar.

11. Hvordan kan vi få større glede?

11 Vi kan på lignende måte få større glede ved å engasjere oss fullt ut i de oppgavene vi har fått i tjenesten for Jehova. Gjør ditt aller beste i forkynnelsesarbeidet  og i menighetens aktiviteter. (Apg 18:5; Hebr 10:24, 25) Forbered deg godt til møtene, slik at du kan bidra med oppbyggende kommentarer. Ikke ta lett på elevoppdrag du får på midtukemøtet. Vær punktlig og pålitelig når du blir bedt om å hjelpe til med en bestemt oppgave i menigheten. Ikke tenk at en oppgave er så lite viktig at du ikke trenger å bruke noe tid på den. Prøv å bli flinkere i de oppgavene du har. (Ordsp 22:29) Jo mer du engasjerer deg i teokratiske aktiviteter og oppgaver, jo raskere vil du gjøre framskritt, og jo større glede vil du føle. (Gal 6:4) Det blir også lettere for deg å glede deg med andre når de får et privilegium som du gjerne ville hatt. – Rom 12:15; Gal 5:26.

12. Hva har hjulpet Melissa og Nick til å få større glede?

12 Husker du Melissa, som hadde så lyst til å tjene på Betel eller gå på Skolen for kristne forkynnere, men som var over aldersgrensen? Hun sier: «Jeg prøver å gjøre mitt beste i pionertjenesten og å bruke alle de forskjellige forkynnelsesmetodene. Det gir meg stor glede.» Og hva med Nick? Hvordan taklet han skuffelsen over at han ikke ble utnevnt til menighetstjener? «Jeg konsentrerte meg om de privilegiene jeg hadde – å gå på feltet og å bidra med meningsfylte kommentarer på møtene. Jeg søkte også om å få tjene på Betel og fikk lov til å begynne der allerede året etter.»

13. Hva blir resultatet hvis du engasjerer deg i de oppgavene du har? (Forkynneren 2:24)

13 Hvis du engasjerer deg fullt ut i de oppgavene du har nå, vil du da få større ansvar i framtiden? Kanskje det, slik Nick opplevde. Men hvis ikke kan du i likhet med Melissa likevel få større glede. Det gir virkelig en god følelse å vite at man utretter noe meningsfylt. (Les Forkynneren 2:24.) Dessuten gir det stor glede å vite at vår Herre Jesus Kristus synes at det vi gjør, er bra.

HVILKE MÅL KAN VI SETTE OSS?

14. Hva bør vi huske på når det gjelder åndelige mål?

14 Betyr det at vi skal konsentrere oss om de oppgavene vi har nå, at vi skal slutte å se etter muligheter til å gjøre mer i tjenesten for Jehova? Nei. Vi kan og bør sette oss åndelige mål som hjelper oss til å bli flinkere forkynnere og lærere og enda nyttigere for våre brødre og søstre. Vi kan nå slike mål hvis vi er kloke og beskjedne og mer opptatt av å hjelpe andre enn av å fokusere på oss selv. – Ordsp 11:2; Apg 20:35.

15. Hvilke mål kan du sette deg?

15 Hvilke mål kan du sette deg? Be Jehova om hjelp til å se hvilke mål som er realistiske for deg. (Ordsp 16:3; Jak 1:5) Kan du sette deg et av de målene som ble nevnt i  avsnitt 1 – å være hjelpepioner, bli alminnelig pioner, tjene på Betel eller være med på teokratiske byggeprosjekter? Eller kan du lære deg et nytt språk for å forkynne for innvandrere eller til og med flytte til et sted der de snakker det språket? Du kan lære mer om noen av disse målene ved å lese kapittel 10 i boken Organisert for å gjøre Jehovas vilje og ved å snakke med de eldste i menigheten din. * Når du arbeider for å nå slike  mål, kan alle tydelig se at du gjør framskritt, og du vil få større glede.

16. Hva kan du gjøre hvis et bestemt mål er urealistisk for deg?

16 Men hva om de målene vi har nevnt så langt, er urealistiske for deg akkurat nå? Løsningen er å se etter et annet mål, et som det er mulig for deg å oppnå. Her kommer noen forslag.

Hva er et mål du kan sette deg? (Se avsnitt 17) *

17. Hva kan en bror gjøre for å bli flinkere til å undervise, ifølge 1. Timoteus 4:13, 15?

17 Les 1. Timoteus 4:13, 15. Hvis du er en døpt bror, kan du prøve å bli flinkere til å lese høyt, tale og undervise. Hvorfor? Fordi når du ‘går helt opp i’ dette, vil tilhørerne dine lære mer av oppdragene dine. Sett deg som mål å studere hver leksjon i brosjyren Opplesning og undervisning – hvordan bli flinkere og å følge de rådene som blir gitt der. Studer én leksjon om gangen, øv grundig hjemme, og gå inn for å bruke det du har lært, når du holder taler. Be om forslag fra veiledningsassistenten eller andre eldste som «arbeider hardt når det gjelder tale og undervisning». * (1. Tim 5:17) Fokuser ikke bare på å forstå selve teknikken, men også på å hjelpe tilhørerne dine til å styrke sin tro eller på å motivere dem til å gjøre noe bestemt. På den måten vil både du og de få større glede.

Hva er et mål du kan sette deg? (Se avsnitt 18) *

18. Hva kan hjelpe oss til å nå mål i felttjenesten?

18 Vi har alle fått i oppdrag å forkynne og å gjøre mennesker til disipler. (Matt 28:19, 20; Rom 10:14) Har du lyst til å bli flinkere i dette viktige arbeidet? Studer  Undervisningsbrosjyren og sett deg konkrete mål som kan hjelpe deg til å bruke det du lærer. Du kan også få nyttige forslag i Livet og tjenesten som kristne – arbeidshefte og i videoene med samtaleforslag som blir vist på midtukemøtet. Prøv forskjellige framgangsmåter for å finne ut hva som fungerer best. Når du følger disse forslagene, blir du en dyktig forkynner, og det gir stor glede. – 2. Tim 4:5.

Hva er et mål du kan sette deg? (Se avsnitt 19) *

19. Hvordan kan du gå fram for å utvikle kristne egenskaper?

19 Når du tenker over hvilke mål du kan sette deg, må du ikke glemme et av de viktigste – å utvikle kristne egenskaper. (Gal 5:22, 23; Kol 3:12; 2. Pet 1:5–8) Hvordan kan du gå fram? Kanskje du for eksempel har lyst til å få sterkere tro. Du kan lese artikler i publikasjonene våre som inneholder konkrete forslag til hvordan man kan styrke troen. Og du kan lære mye av å se på innslag på JW Broadcasting® som forteller om brødre og søstre som har vist enestående tro i forskjellige vanskelige situasjoner. Tenk så over hvordan du kan etterligne deres tro i ditt eget liv.

20. Hvordan kan vi føle større glede og ikke ta skuffelser så tungt?

20 Vi ønsker selvfølgelig alle at vi kunne ha gjort mer for Jehova enn vi kan nå. Det ønsket vil vi få oppfylt i den nye verden. I mellomtiden bør vi bruke de mulighetene som står åpne for oss. Da vil vi føle større glede og ikke ta skuffelser så tungt. Framfor alt vil det gi ære og pris til Jehova, vår ‘lykkelige Gud’. (1. Tim 1:11) Så la oss glede oss over de privilegiene vi har!

SANG 82 «La deres lys skinne»

^ avsn. 5 Vi elsker Jehova og ønsker å gjøre alt vi kan i tjenesten for ham. Derfor setter vi oss kanskje som mål å gjøre mer i forkynnelsen eller å bli kvalifisert til å få flere oppgaver i menigheten. Men hva om vi ikke når målene våre, selv om vi gjør så godt vi kan? Hvordan kan vi fortsette å være engasjert og ikke miste gleden? Vi kan lære noe om dette av Jesu illustrasjon om talentene.

^ avsn. 2 Noen av navnene er forandret.

^ avsn. 7 ORDFORKLARING: En talent tilsvarte cirka 20 årslønner for en vanlig arbeider.

^ avsn. 15 Døpte brødre bør gå inn for å kvalifisere seg til å bli menighetstjenere og eldste. Kravene til menighetstjenere og eldste blir drøftet i kapitlene 5 og 6 i boken Organisert for å gjøre Jehovas vilje.

^ avsn. 17 ORDFORKLARING: Veiledningsassistenten er en eldste som har fått i oppgave å gi privat veiledning etter behov til eldste og menighetstjenere. Det kan han gjøre angående et hvilket som helst lese- eller taleoppdrag de har på møtene i menigheten.

^ avsn. 64 BILDEBESKRIVELSE: En bror som har som mål å bli flinkere til å undervise, gjør undersøkelser i publikasjonene våre.

^ avsn. 66 BILDEBESKRIVELSE: En søster som har satt seg som mål å forkynne uformelt, tilbyr et kontaktkort til en servitør.

^ avsn. 68 BILDEBESKRIVELSE: En søster som har som mål å bli mer gavmild, overrasker en annen søster med en gave.