Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Samarbeid med Jehova hver dag

Samarbeid med Jehova hver dag

«Vi er Guds medarbeidere.» – 1. KOR 3:9.

SANGER: 64, 111

1. På hvilke måter kan vi samarbeide med Jehova?

DA Jehova skapte menneskene, var tanken hans at fullkomne mennesker skulle samarbeide med ham om å gjennomføre hans hensikter. Selv om menneskene nå er ufullkomne, er det likevel mulig for trofaste tjenere for Jehova å samarbeide med ham hver dag. Vi blir «Guds medarbeidere» ved for eksempel å forkynne det gode budskap om hans rike og gjøre mennesker til disipler. (1. Kor 3:5–9) Tenk så stort at vi kan bli regnet verdige til å få samarbeide med universets allmektige Skaper i et arbeid som han ser på som viktig! Men det er ikke bare ved å forkynne og gjøre andre til disipler at vi samarbeider med Jehova. I denne artikkelen skal vi se på noen andre måter vi kan gjøre det på: ved å hjelpe familien vår og brødre og søstre i menigheten, ved å være gjestfrie, ved å melde oss som frivillige til teokratiske prosjekter og ved å utvide vår hellige tjeneste. – Kol 3:23.

2. Hvorfor bør du ikke sammenligne det du gjør for Jehova, med det andre gjør?

2 Når du studerer denne artikkelen, så ikke sammenlign det du kan gjøre for Jehova, med det andre gjør. Husk at alder, helse, omstendigheter og evner varierer fra person til person. Paulus skrev under inspirasjon: «La hver enkelt vurdere sine egne gjerninger – så kan han glede seg over sin egen innsats,  uten å sammenligne seg med en annen.» – Gal 6:4.

HJELP FAMILIEN DIN OG BRØDRE OG SØSTRE I MENIGHETEN

3. Hvorfor kan det sies at man samarbeider med Gud når man tar seg av familien sin?

3 Jehova forventer at hans tjenere tar seg av familien sin. Det kan for eksempel være at du må ha en jobb som gjør at du kan forsørge familien din. Mange mødre er hjemmeværende for å ta seg av barna sine. Og noen voksne barn må ta hånd om skrøpelige foreldre. Det er viktig å ta seg av familien sin, for Guds Ord sier: «Hvis noen ikke sørger for dem som han har ansvar for, og særlig for dem som tilhører familien hans, da har han fornektet troen og er verre enn en som er uten tro.» (1. Tim 5:8) Hvis du har slike forpliktelser, kan du sannsynligvis ikke sette av så mye tid til teokratiske aktiviteter som du skulle ønske. Men ikke la det ta motet fra deg. Det gleder Jehova at du sørger godt for familien din. – 1. Kor 10:31.

4. Hvordan kan foreldre vise at de setter Rikets interesser foran sine egne ønsker, og hva kan det føre til?

4 Kristne foreldre samarbeider med Jehova når de oppmuntrer barna sine til å sette seg mål i tjenesten for Jehova. Mange som har gjort dette, har opplevd at barna deres senere har begynt i heltidstjenesten og flyttet til et sted langt hjemmefra for å tjene der. Noen er misjonærer, og andre er pionerer på et sted med stort behov, mens andre igjen tjener på Betel. De store avstandene gjør kanskje at familien ikke får vært sammen så ofte som de skulle ønske. Men foreldrene er selvoppofrende og oppmuntrer barna sine til å fortsette i sine tjenesteoppdrag. Hvorfor? De finner stor glede i å vite at barna deres setter Rikets interesser først i livet. (3. Joh 4) Kanskje mange av disse foreldrene føler det på samme måte som Hanna, som sa at hun ga sønnen Samuel til Jehova. De ser med rette på et slikt samarbeid med Jehova som et dyrebart privilegium. De vil ikke ha det annerledes. – 1. Sam 1:28.

5. Hva slags praktisk hjelp kan du tilby deg å gi noen i menigheten? (Se det første bildet i artikkelen.)

5 Hvis du ikke har store familieforpliktelser, kan du da hjelpe brødre og søstre som er omsorgspersoner, eller som er syke eller eldre, eller som av andre grunner kan trenge litt hjelp? Hvorfor ikke se deg rundt i menigheten og merke deg hvem som har behov for hjelp? Kanskje du kan avlaste en søster som tar seg av sin gamle far eller mor, og være litt sammen med faren eller moren mens søsteren ordner med andre ting. Eller kanskje du kan stille opp for noen som trenger hjelp til å komme seg på møtene, til å dra ut og handle eller gjøre andre ærender eller til å få besøkt noen på sykehuset. Når du gjør dette, kan det være at du samarbeider med Jehova om å besvare en bønn. – Les 1. Korinter 10:24.

VÆR GJESTFRI

6. Hva innebærer det å vise gjestfrihet?

6 Guds medarbeidere er kjent for å være gjestfrie. Det greske ordet som i Bibelen er oversatt med «gjestfrihet», betyr «vennlighet mot fremmede». (Hebr 13:2; fotn.) Guds Ord inneholder beretninger som lærer oss hvordan vi kan vise slik vennlighet og kjærlighet. (1. Mos 18:1–5) Vi kan og bør benytte oss av muligheter vi har til å hjelpe andre, enten de er «våre brødre og søstre i troen» eller ikke. – Gal 6:10.

7. Hva kan du få igjen for å være gjestfri mot besøkende heltidstjenere?

7 Kan du samarbeide med Gud ved å  være gjestfri mot heltidstjenere som besøker menigheten? (Les 3. Johannes 5, 8.) Slik gjestfrihet fører ofte til «en utveksling av oppmuntring». (Rom 1:11, 12) Tenk over det en som heter Olaf, erfarte. For flere tiår siden, da han var ung og bodde hjemme, skulle menigheten hans få besøk av kretstilsynsmannen, men det var ingen i menigheten som kunne ha ham boende hos seg. Olaf spurte foreldrene sine, som ikke var i sannheten, om kretstilsynsmannen, som var enslig, kunne bo hos dem. De sa at det var i orden, men at Olaf i så fall måtte sove på sofaen. Det var Olaf villig til, og han angret ikke på det. «Det var en fantastisk uke!» sier han. «Kretstilsynsmannen og jeg sto opp tidlig hver morgen og snakket om mange interessante temaer mens vi spiste frokost. Den oppmuntringen jeg fikk, ga meg et ønske om å begynne i heltidstjenesten.» De siste 40 årene har Olaf tjent som misjonær i flere forskjellige land.

8. Hvorfor bør vi være vennlige mot andre selv om de ikke virker takknemlige? Nevn et eksempel.

8 Du kan vise fremmede vennlighet og kjærlighet på mange måter, selv om det du gjør, til å begynne med ikke skulle bli satt pris på. Tenk over dette eksemplet: En søster i Spania studerte med en kvinne fra Ecuador som het Yesica. En dag under studiet begynte Yesica å gråte og klarte ikke å stoppe. Søsteren spurte hvorfor hun gråt. Yesica fortalte at før hun flyttet til Spania, var hun så fattig at hun en dag ikke hadde noe mat. Det eneste hun hadde å gi datteren sin, var vann. Hun prøvde å vugge barnet sitt i søvn mens hun ba til Gud om hjelp. Like etterpå kom det to Jehovas vitner på besøk, men Yesica var uvennlig mot dem og rev i stykker det bladet de tilbød henne. «Er dette den maten dere vil at jeg skal gi datteren min?» spurte hun. Søstrene prøvde å trøste henne, men forgjeves. Senere kom de tilbake og satte igjen en kurv med mat utenfor døren hennes. Vennligheten deres gjorde inntrykk på Yesica, og nå under studiet gråt hun fordi hun forsto at hun hadde ignorert Guds svar på bønnen hennes. Nå var hun fast bestemt på å tjene Jehova. Søstrenes gavmildhet førte virkelig til noe positivt! – Fork 11:1, 6.

MELD DEG SOM FRIVILLIG TIL TEOKRATISKE PROSJEKTER

9, 10. (a) Nevn noen tilfeller i bibelsk tid da det var behov for frivillige blant Guds folk. (b) På hvilke måter kan villige brødre hjelpe til i menigheten i dag?

9 På forskjellige tidspunkter i det gamle Israels historie var det behov for frivillige. (2. Mos 36:2; 1. Krøn 29:5; Neh 11:2) Vi som lever nå, har også mange muligheter til å melde oss frivillig til å bruke av vår tid, våre midler og våre evner for å hjelpe våre brødre og søstre. Du vil føle stor glede og få mange velsignelser når du stiller deg til disposisjon.

10 Guds Ord oppfordrer brødre til å samarbeide med Jehova ved å gå inn for å kvalifisere seg til å få tjenesteprivilegier og større ansvar i menigheten. (1. Tim 3:1, 8, 9; 1. Pet 5:2, 3) De som gjør det, ønsker å hjelpe andre både praktisk og åndelig. (Apg 6:1–4) Har de eldste spurt deg om du er villig til å være ordenstjener eller til å hjelpe til med litteraturen, distriktskartene, vedlikeholdet av Rikets sal, eller noe lignende? De som tar seg av slike oppgaver, kan fortelle at det er veldig givende å hjelpe andre på disse måtene.

Når man melder seg som frivillig til teokratiske prosjekter, får man mange muligheter til å få nye venner (Se avsnitt 11)

11. Hvordan har en søster hatt glede av de vennene hun har fått i forbindelse med teokratiske prosjekter?

11 De som stiller opp på teokratiske  prosjekter, får ofte nye venner. Ta for eksempel Margie, en søster som har vært med på bygging av Rikets saler i 18 år. I årenes løp har hun tatt flere unge søstre under sine vinger for å gi dem opplæring. Hun har erfart at dette er en fin måte å gi og få åndelig oppmuntring på. (Rom 1:12) I vanskelige perioder i livet har Margie fått oppmuntring av de vennene hun har fått under byggeprosjektene. Har du noen gang meldt deg som frivillig til et slikt prosjekt? Kan du stille deg til rådighet, enten du er faglært eller ikke?

12. Hvilke muligheter har vi til å gi hjelp etter en naturkatastrofe?

12 Når det skjer en naturkatastrofe, får vi mulighet til å samarbeide med Gud ved å hjelpe våre brødre og søstre på praktiske måter. Vi kan for eksempel gi dem som er rammet, økonomisk støtte. (Joh 13:34, 35; Apg 11:27–30) Og vi kan hjelpe til med opprydning eller gjenoppbygging. Gabriela, en søster i Polen som opplevde at hjemmet hennes ble ødelagt av en flom, lyste opp da det kom brødre fra menigheter i nærheten for å hjelpe henne. «Jeg har ikke lyst til å snakke om hva jeg mistet – det er bare materielle ting», sier hun. «Jeg vil heller fortelle hvor mye jeg fikk. Det jeg opplevde, forsikret meg om at det å tilhøre den kristne menighet er et unikt privilegium og også en kilde til glede og lykke.» Mange som får hjelp etter en naturkatastrofe, sier at de føler seg rikere etterpå. Og de som samarbeider med Jehova om å gi slik hjelp, føler selv stor glede og tilfredshet. – Les Apostlenes gjerninger 20:35; 2. Korinter 9:6, 7.

13. Hvordan kan det at vi melder oss som frivillige, styrke vårt forhold til Jehova? Nevn et eksempel.

13 En søster som heter Stephanie, og noen andre forkynnere samarbeidet med Jehova ved å hjelpe brødre og søstre som hadde kommet til USA som flyktninger. De hjalp til med å finne og møblere boliger til familier som hadde flyktet fra krigsherjede områder. «Vi ble rørt da vi så hvor glade og takknemlige de ble over å oppleve kjærligheten i sitt verdensomfattende  brorskap», sier Stephanie og tilføyer: «Familiene føler at vi har hjulpet dem, men i virkeligheten har de hjulpet oss mye mer. Den kjærligheten, enheten, troen og tilliten til Jehova som vi har vært vitne til, har virkelig styrket vår kjærlighet til Jehova og gjør at vi føler dypere takknemlighet for alt vi får gjennom hans organisasjon.»

UTVID DIN TJENESTE

14, 15. (a) Hvilken innstilling hadde profeten Jesaja? (b) Hvordan kan Rikets forkynnere i vår tid vise at de har samme innstilling som Jesaja?

14 Har du lyst til å samarbeide med Jehova i større grad? Er du villig til å flytte til et sted hvor det er større behov for arbeidere i hans organisasjon? Man trenger selvfølgelig ikke å reise langt hjemmefra for å gjøre noe for Jehova. Men noen brødre og søstre er i en situasjon som gjør at de kan flytte og tjene på steder langt unna. De har samme innstilling som profeten Jesaja. Da Jehova spurte: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?», svarte Jesaja: «Her er jeg! Send meg!» (Jes 6:8) Ønsker du og har du mulighet til å reagere på samme måte som Jesaja og stille villig opp for å dekke teokratiske behov? Hva slags behov kan det være snakk om?

15 Jesus sa om forkynnelses- og undervisningsarbeidet: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre om å sende ut arbeidere for å høste inn det som er hans.» (Matt 9:37, 38) Kan du tjene på et sted med større behov, kanskje som pioner? Eller kan du hjelpe noen andre til å gjøre det? Mange brødre og søstre føler at den beste måten de kan vise at de elsker Gud og sin neste på, er å være pionerer på steder der det er stort behov for forkynnere. Kan du komme på noen andre måter du kan øke eller utvide tjenesten din på? Det gir stor glede å gjøre det.

16, 17. Hvilke andre muligheter finnes det til å gjøre mer for Jehova?

16 Er du villig til å tjene på Betel eller til å være med på teokratiske byggeprosjekter, kanskje som midlertidig arbeider eller som deltidspendler? Det er et konstant behov for brødre og søstre som er villige til å tjene Jehova der det trengs, og til å utføre en hvilken som helst oppgave de blir bedt om, også oppgaver innenfor et annet område enn det de har erfaring fra. Jehova setter pris på dem som har en selvoppofrende innstilling og er villige til å tjene hvor det enn måtte være behov. – Sal 110:3.

17 Kunne du tenke deg mer opplæring, så du blir bedre rustet til å utføre din hellige tjeneste? Kanskje du kan søke på Skolen for kristne forkynnere. Denne skolen gir opplæring til åndelige brødre og søstre som er i heltidstjenesten, slik at de kan bli brukt enda mer av Jehovas organisasjon. De som søker på skolen, må være villige til å utføre et hvilket som helst oppdrag de får når skolen er ferdig. Er du villig til å benytte deg av denne muligheten til å få større tjenesteprivilegier? – 1. Kor 9:23.

18. Hva får du igjen for å samarbeide med Jehova hver dag?

18 Vi som tilhører Jehovas folk, ønsker å vise gavmildhet – som er et uttrykk for godhet, vennlighet og kjærlighet – og å bry oss om andre hver dag. Når vi gjør det, opplever vi glede, lykke og fred. (Gal 5:22, 23) Uansett hvordan din livssituasjon er, kan du føle glede når du etterligner Jehovas gavmilde personlighet og fortsetter å være en av hans dyrebare medarbeidere! – Ordsp 3:9, 10.