Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

STUDIEARTIKKEL 15

Hva vi kan lære av det siste Jesus sa

Hva vi kan lære av det siste Jesus sa

«Dette er min Sønn, som jeg elsker og har godkjent. Hør på ham!» – MATT 17:5.

SANG 17 «Det vil jeg»

INTRODUKSJON *

1, 2. Hvordan var situasjonen da Jesus sa sine siste ord som menneske?

DET er på dagtid 14. nisan i år 33. Jesus har blitt utsatt for falske anklager og blitt dømt for noe han ikke har gjort. Han har blitt gjort narr av, torturert og så hengt opp på en torturpæl. Romerske soldater har slått nagler gjennom hendene og føttene hans. Hver gang han trekker pusten, og hver gang han sier noe, gjør det forferdelig vondt. Men han må snakke, for han har viktige ting han vil si.

2 La oss se nærmere på det Jesus sa mens han hang på torturpælen rett før han døde, og hva vi kan lære av disse uttalelsene. Ja, la oss ‘høre på ham’. – Matt 17:5.

«FAR, TILGI DEM»

3. Hvem tenkte Jesus sannsynligvis på da han sa: «Far, tilgi dem»?

3 Hva sa Jesus? Da Jesus ble festet til pælen, ba han: «Far, tilgi dem.» Hvem tenkte han på? Vi får et hint om det i det neste Jesus sa: «De vet ikke hva de gjør.» (Luk 23:33, 34) Jesus siktet sannsynligvis til de romerske soldatene som slo naglene gjennom hendene og føttene hans. De visste ikke hvem han egentlig var. Han kan også ha tenkt på noen i den folkemengden som hadde forlangt at han skulle henrettes, men som senere begynte å tro på ham. (Apg 2:36–38) Jesus ble ikke sint og bitter selv om han ble urettferdig behandlet. (1. Pet 2:23) I stedet ba han Jehova om å tilgi dem som tok livet av ham.

4. Hva kan vi lære av at Jesus var villig til å tilgi dem som motarbeidet ham?

4 Hva kan vi lære av det Jesus sa? I likhet med Jesus må vi være villige til å tilgi andre. (Kol 3:13) Noen i familien vår og andre motarbeider oss kanskje fordi de ikke forstår det vi tror på, og den måten vi lever på. Det kan være at de lyver om oss, ydmyker oss foran andre, ødelegger litteraturen vår eller til og med truer med å skade oss fysisk. I stedet for å gå og være bitre kan vi be til Jehova om at han må åpne øynene til dem som motarbeider oss, slik at de en dag kan forstå sannheten. (Matt 5:44, 45) Noen ganger synes vi kanskje at det er vanskelig å tilgi, spesielt hvis vi har blitt veldig dårlig behandlet. Men hvis vi lar sinne og bitterhet slå rot i hjertet vårt, skader vi oss selv. En søster sa: «Jeg forstår at det å tilgi ikke betyr at jeg godtar det som har skjedd, eller synes det er greit at andre behandler meg dårlig. Det betyr bare at jeg velger å ikke gå og bære på negative følelser.» (Sal 37:8) Når vi bestemmer oss for å tilgi, velger vi å ikke fortsette å være bitre på grunn av det som har skjedd. – Ef 4:31, 32.

«DU SKAL VÆRE MED MEG I PARADISET»

5. Hva lovte Jesus en av forbryterne, og hvorfor ga han det løftet?

5 Hva sa Jesus? To forbrytere som også skulle henrettes, hang på pæler ved siden av Jesus. Til å begynne med var begge to med på å håne ham. (Matt 27:44) Men så sluttet den ene av dem å gjøre det. Han skjønte etter hvert at Jesus ikke hadde «gjort noe galt». (Luk 23:40, 41) Han viste også at han trodde på at Jesus skulle bli oppreist fra døden, og at han en dag skulle herske som konge. Han sa: «Jesus, husk meg når du kommer i ditt rike.» (Luk 23:42) Han hadde forstått at Jesus var Frelseren! Jesus svarte ham: «I sannhet sier jeg deg i dag: Du skal være med meg i paradiset.» (Luk 23:43) * Legg merke til at Jesus gjorde løftet veldig personlig ved å bruke ordene «jeg», «deg» og «meg». Fordi Jesus visste at hans Far er barmhjertig, kunne han gi forbryteren dette håpet. – Sal 103:8.

6. Hva lærer vi av det Jesus sa til forbryteren?

6 Hva kan vi lære av det Jesus sa? Jesus er et perfekt speilbilde av sin Far. (Hebr 1:3) Jehova vil gjerne tilgi oss og vise oss barmhjertighet. For at han skal kunne gjøre det, må vi angre oppriktig på det gale vi har gjort tidligere, og vise tro på at vi kan få tilgivelse for syndene våre på grunn av Jesu offer. (1. Joh 1:7) Noen synes kanskje det er vanskelig å tro at Jehova kan tilgi dem de syndene de har begått tidligere. Hvis du av og til føler det slik, så tenk over dette: Rett før Jesus døde, viste han barmhjertighet mot den dødsdømte forbryteren som nettopp hadde begynt å tro på ham. Så selvfølgelig vil Jehova vise barmhjertighet mot sine trofaste tjenere, som gjør sitt beste for å være lydige mot ham! – Sal 51:1; 1. Joh 2:1, 2.

«SE! DIN SØNN! ... SE! DIN MOR!»

7. Hva sa Jesus til Maria og Johannes ifølge Johannes 19:26, 27, og hvorfor sa han dette?

7 Hva sa Jesus? (Les Johannes 19:26, 27.) Jesus var opptatt av at moren hans, som sannsynligvis var enke, skulle ha det bra. Søsknene hans kunne kanskje dekke de materielle behovene hennes. Men hvem kunne dekke de åndelige behovene? Det virker ikke som om brødrene hans hadde begynt å tro på ham ennå. Men Johannes var en trofast apostel og en av Jesu nærmeste venner. Jesus så på dem som tilba Jehova sammen med ham, som sin åndelige familie. (Matt 12:46–50) Så fordi han var glad i Maria, overlot han omsorgen for henne til Johannes, for han visste at han ville ta godt hånd om henne åndelig sett. Til moren sin sa han: «Se! Din sønn!» Og til Johannes sa han: «Se! Din mor!» Fra den dagen av var Johannes som en sønn for Maria, og han tok seg av henne som om hun var moren hans. For en omtanke Jesus hadde for moren sin – hun som hadde tatt seg av ham da han ble født, og som nå sto ved torturpælen rett før han døde.

8. Hva kan vi lære av det Jesus sa til Maria og Johannes?

8 Hva kan vi lære av det Jesus sa? Vi kan føle oss sterkere knyttet til våre åndelige brødre og søstre enn til vår nærmeste familie. Det kan være at familien vår motarbeider oss eller ikke vil ha noe mer med oss å gjøre. Men som Jesus lovte, vil vi få «100 ganger mer» enn vi har mistet, hvis vi holder oss til Jehova og hans organisasjon. Mange vil bli som en sønn, datter, mor eller far for oss. (Mark 10:29, 30) Er du ikke glad for å være en del av en åndelig familie som er forent på grunn av tro og kjærlighet – kjærlighet til Jehova og til hverandre? – Kol 3:14; 1. Pet 2:17.

«MIN GUD, HVORFOR HAR DU FORLATT MEG?»

9. Hva ligger det i det Jesus sa ifølge Matteus 27:46?

9 Hva sa Jesus? Rett før Jesus døde, ropte han: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matt 27:46) Bibelen forklarer ikke hvorfor Jesus sa dette. Men tenk over hva som ligger i disse ordene. Én ting er at Jesus oppfylte profetien i Salme 22:1 ved å si dette. * Dessuten viste disse ordene at Jehova ikke «vernet om» sin Sønn. (Job 1:10) Jesus forsto at hans Far nå tillot at fiendene hans fikk gjøre hva som helst med ham for at hans lojalitet skulle bli prøvd til det ytterste. Ikke noe annet menneske har blitt prøvd i så stor grad som Jesus ble. I tillegg viste disse ordene at han ikke var skyldig i noen forbrytelse som han fortjente dødsstraff for.

10. Hva kan vi lære av det Jesus sa til sin Far?

10 Hva kan vi lære av det Jesus sa? Én ting vi lærer, er at vi ikke kan regne med at Jehova vil beskytte oss mot trosprøver. Akkurat som Jesus ble prøvd til det ytterste, må vi også være villige til å være trofaste helt til døden hvis det skulle være nødvendig. (Matt 16:24, 25) Men Jehova har lovt oss at han ikke vil la oss bli prøvd ut over det vi kan tåle. (1. Kor 10:13) Noe annet vi lærer, er at vi i likhet med Jesus kan oppleve å bli urettferdig behandlet. (1. Pet 2:19, 20) De som motarbeider oss, gjør ikke det fordi vi har gjort noe galt, men fordi vi ikke er en del av verden, og fordi vi forkynner sannheten. (Joh 17:14; 1. Pet 4:15, 16) Jesus forsto hvorfor Jehova tillot at han led. Men andre trofaste tjenere som har opplevd vanskeligheter, har noen ganger lurt på hvorfor Jehova har tillatt dette. (Hab 1:3) Vår Gud er tålmodig og barmhjertig og forstår at de som føler det slik, ikke mangler tro, men at de trenger den trøsten som bare han kan gi. – 2. Kor 1:3, 4.

«JEG ER TØRST»

11. Hvorfor sa Jesus det som står i Johannes 19:28?

11 Hva sa Jesus? (Les Johannes 19:28.) Hvorfor sa Jesus: «Jeg er tørst»? Han gjorde det «for at skriftstedet skulle bli oppfylt», det vil si profetien i Salme 22:15, der det står: «Min styrke har tørket ut og er blitt som et potteskår, min tunge klistrer seg til ganen.» Dessuten må Jesus ha vært veldig tørst etter alt det han hadde vært igjennom, deriblant de forferdelige smertene på torturpælen. Han trengte hjelp for å få slokket tørsten.

12. Hva kan vi lære av at Jesus sa: «Jeg er tørst»?

12 Hva kan vi lære av det Jesus sa? Jesus mente ikke at det var et tegn på svakhet å si ifra om et behov han hadde, og det bør ikke vi heller. Vi har kanskje vært vant til å ikke fortelle andre hva vi trenger. Men hvis vi kommer i en situasjon der vi trenger hjelp fra andre, bør vi ikke være redde for å be om det. Hvis man for eksempel er gammel eller har dårlig helse, må man kanskje spørre en venn om å bli kjørt til butikken eller til en legetime. Hvis vi er lei oss eller motløse, må vi kanskje fortelle en eldste eller en annen moden kristen venn at vi trenger et lyttende øre eller «et godt ord» som kan oppmuntre oss. (Ordsp 12:25) Husk at våre brødre og søstre er veldig glad i oss, og de vil gjerne hjelpe oss «i vanskelige tider». (Ordsp 17:17). Men de er ikke tankelesere. De vet kanskje ikke at vi trenger hjelp hvis vi ikke sier det til dem.

«DET ER FULLFØRT!»

13. Hva utrettet Jesus ved å være lojal helt til døden?

13 Hva sa Jesus? Rundt klokken tre om ettermiddagen den 14. nisan ropte Jesus: «Det er fullført!» (Joh 19:30) Nå som døden bare var noen øyeblikk unna, visste Jesus at han hadde gjennomført alt det Jehova ville at han skulle gjøre. Ved å være lojal helt til han døde, utrettet han flere ting. For det første beviste han at Satan er en løgner. Jesus viste at et fullkomment menneske kan være helt og fullt lojal uansett hva Satan gjør. For det andre ga han sitt liv som en løsepenge. Fordi han ofret sitt liv, er det mulig for ufullkomne mennesker å ha et godt forhold til Jehova og ha håp om evig liv. For det tredje viste Jesus at han støttet Jehovas rett til å herske, og han renvasket sin Fars navn.

14. Hvordan bør vi ønske å leve hver dag? Forklar.

14 Hva kan vi lære av det Jesus sa? Vi må gjøre alt vi kan for å være lojale mot Jehova hver eneste dag. Tenk på noe som ble sagt av bror Maxwell Friend, som var lærer på Vakttårnets bibelskole Gilead. På et internasjonalt stevne sa bror Friend i en tale om trofasthet: «Ikke utsett til i morgen det du kan gjøre eller si i dag. Er du sikker på at det kommer en morgendag? Lev hver dag som om det er din siste sjanse til å vise at du er verdig til å få evig liv.» Ja, la oss leve hver dag som om det er vår siste sjanse til å vise at vi er lojale mot Jehova. Hvis vi blir stilt ansikt til ansikt med døden, vil vi i så fall kunne si: «Jehova, jeg har gjort mitt beste for å være lojal, for å bevise at Satan er en løgner og for å hellige ditt navn og støtte din rett til å herske.»

«I DINE HENDER OVERGIR JEG MIN ÅND»

15. Hva var Jesus sikker på, ifølge Lukas 23:46?

15 Hva sa Jesus? (Les Lukas 23:46.) Full av tillit sa Jesus: «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Jesus visste at han var avhengig av Jehova for å få livet tilbake, og han var sikker på at hans Far ville huske ham.

16. Hva lærer du av Joshuas gode eksempel?

16 Hva kan vi lære av det Jesus sa? Vær villig til å legge livet ditt i Jehovas hender. For å kunne gjøre det må du ‘sette din lit til Jehova av hele ditt hjerte’. (Ordsp 3:5) Tenk på Joshua, en bror som var 15 år og hadde en dødelig sykdom. Han sa nei til medisinsk behandling som var et brudd på Guds lov. Kort tid før han døde, sa han til moren sin: «Mamma, jeg er i Jehovas hender ... Dette kan jeg si sikkert, mamma: Jeg vet at Jehova kommer til å gi meg livet tilbake i oppstandelsen. Han har gransket mitt hjerte, og jeg elsker ham virkelig.» * Vi bør alle spørre oss selv: Vil jeg fortsette å ha en sterk tro hvis jeg kommer i en situasjon der jeg risikerer å miste livet fordi jeg er trofast mot Jehova? Vil jeg legge livet mitt i Jehovas hender og stole på at han vil huske meg?

17, 18. Hva har vi lært? (Se også rammen « Hva vi lærer av det siste Jesus sa».)

17 Så viktige ting vi lærer av det siste Jesus sa! Vi blir minnet om at vi må tilgi andre og stole på at Jehova vil tilgi oss. Vi har en fantastisk åndelig familie av brødre og søstre som gjerne vil hjelpe oss. Men når vi trenger hjelp, må vi la dem få vite det. Vi vet at Jehova vil hjelpe oss til å holde ut en hvilken som helst prøvelse vi møter. Vi forstår hvor viktig det er at vi lever hver dag som om det er vår siste sjanse til å vise at vi er lojale mot Jehova. Og vi er sikre på at vi trygt kan legge livet vårt i Jehovas hender.

18 Ja, det ligger virkelig mye i det Jesus sa mens han hang på torturpælen rett før han døde. Ved å leve etter det vi har lært i denne artikkelen, er vi lydige mot det Jehova sa om sin sønn: «Hør på ham!» – Matt 17:5.

SANG 126 Vær på vakt, stå fast, vær sterke!

^ avsn. 5 Som det står i Matteus 17:5, vil Jehova at vi skal høre på hans Sønn. I denne artikkelen skal vi se på flere ting vi kan lære av det Jesus sa mens han hang på torturpælen rett før han døde.

^ avsn. 5 Jesus mente ikke at forbryteren skulle komme til himmelen, men at han skulle få livet tilbake i paradiset på jorden.

^ avsn. 9 «Spørsmål fra leserne» i dette nummeret drøfter noen mulige grunner til at Jesus siterte fra Salme 22:1.

^ avsn. 16 Se artikkelen «Joshuas tro – en seier for barns rettigheter» i Våkn opp! for 22. januar 1995.