Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 16

Fortsett å være takknemlig for gjenløsningen

Fortsett å være takknemlig for gjenløsningen

«Menneskesønnen er kommet for å ... gi sitt liv som en løsepenge i bytte for mange.» – MARK 10:45.

SANG 18 Takknemlige for løsepengen

INTRODUKSJON *

1, 2. Hva er løsepengen, og hvorfor trenger vi den?

DA DET fullkomne mennesket Adam syndet, mistet han muligheten til å leve evig, og det gjorde også alle de framtidige etterkommerne hans. Det fantes ingen unnskyldning for det Adam gjorde. Han syndet med vilje. Men hva med etterkommerne hans? Det var ikke deres skyld at Adam syndet. (Rom 5:12, 14) Adam fortjente virkelig dødsstraff for det han gjorde. Men kunne Jehova gjøre noe for at etterkommerne hans skulle få leve evig? Ja! Kort tid etter at Adam hadde syndet, begynte Jehova å gjøre kjent hvordan han ville befri millioner av Adams etterkommere fra synd og død. (1. Mos 3:15) Når tiden var inne, skulle Jehova sende sin Sønn fra himmelen for at han skulle «gi sitt liv som en løsepenge i bytte for mange». – Mark 10:45; Joh 6:51.

2 Hva er denne løsepengen? Den løsepengen det står om i De kristne greske skrifter, er den prisen Jesus betalte for å kjøpe tilbake det Adam mistet. (1. Kor 15:22) Hvorfor var dette nødvendig? Fordi Jehovas norm for rettferdighet krevde at et liv skulle gis for et liv, slik det ble sagt i Moseloven. (2. Mos 21:23, 24) Adam mistet sitt fullkomne menneskeliv. For å oppfylle Jehovas krav til rettferdighet ofret Jesus sitt fullkomne menneskeliv. (Rom 5:17) På den måten blir han «Evig Far» for alle dem som viser tro på gjenløsningen. – Jes 9:6; Rom 3:23, 24.

3. Hvorfor var Jesus villig til å ofre sitt fullkomne menneskeliv, ifølge Johannes 14:31 og 15:13?

3 Jesus var villig til å gi sitt liv fordi han elsker sin himmelske Far, og fordi han elsker oss. (Les Johannes 14:31; 15:13.) På grunn av denne kjærligheten var han fast  bestemt på å være trofast helt til døden og på å gjøre sin Fars vilje. Det førte til at Jehovas opprinnelige hensikt med menneskene og med jorden vil bli gjennomført. I denne artikkelen skal vi se på hvorfor Jehova tillot at Jesus led så mye før han døde. Vi skal også kort se på hva vi kan lære av en bibelskribent som var veldig takknemlig for gjenløsningen. Og til slutt skal vi drøfte hvordan vi kan vise at vi er takknemlige for gjenløsningen, og hvordan vi kan få enda større verdsettelse av det Jehova og Jesus har gjort for oss.

HVORFOR MÅTTE JESUS LIDE?

Tenk på alt det Jesus måtte gjennomgå for å gi sitt liv som en løsepenge for oss! (Se avsnitt 4)

4. Beskriv hvordan Jesus døde.

4 Se for deg hva Jesus gjennomgikk den siste dagen han levde her på jorden som menneske. Selv om han kan be sin Far om å sende mange engler som kan beskytte ham, lar han de romerske soldatene arrestere ham og mishandle ham. (Matt 26:52–54; Joh 18:3; 19:1) De bruker en pisk som river løs strimler av kjøtt. Senere legger de en tung pæl på den blødende ryggen hans. Jesus begynner å slepe med seg pælen til det stedet der han skal henrettes, men på veien dit tvinger soldatene en annen mann til å bære den for ham. (Matt 27:32) Når Jesus kommer fram til henrettelsesstedet, nagler soldatene hendene og føttene hans til pælen. Kroppsvekten gjør at det river i sårene der naglene sitter. Vennene hans sørger, og moren hans gråter, men de jødiske lederne gjør narr av ham. (Luk 23:32–38; Joh 19:25) Jesus henger der med grusomme smerter i flere timer. Kroppsstillingen går hardt utover hjertet og lungene, og det blir vanskeligere og vanskeligere å puste. Jesus vet at han har fullført oppdraget, og rett før han dør, ber han høyt til Jehova en siste gang. Så bøyer han hodet og dør. (Mark 15:37; Luk 23:46; Joh 10:17, 18; 19:30) Det var virkelig en langsom, smertefull og ydmykende måte å dø på!

5. Hva var verre for Jesus enn den måten han døde på?

5 Det verste for Jesus var ikke den måten han ble henrettet på. Det som plaget ham mer, var den anklagen som gjorde at han ble dømt til døden. Han ble anklaget for blasfemi – for å ikke ha respekt for Gud eller for Guds navn. (Matt 26:64–66) Bare tanken på denne anklagen var så forferdelig at Jesus håpet at hans Far ville la ham slippe å bli ydmyket på denne måten. (Matt 26:38, 39, 42) Hvorfor lot Jehova sin elskede Sønn lide og dø? La oss se på tre grunner.

6. Hvorfor måtte Jesus bli hengt på en torturpæl?

6 For det første måtte Jesus bli hengt på en pæl for å befri jødene fra en spesiell forbannelse. (Gal 3:10, 13) De hadde kommet under denne forbannelsen fordi de hadde lovt å holde Guds lov, men var ulydige mot den. Så i tillegg til at de fortjente å dø fordi de var etterkommere av Adam, hadde de denne forbannelsen over seg. (Rom 5:12) Guds lov til israelittene sa at en mann som begikk en synd som det var dødsstraff for, skulle henrettes. I noen tilfeller ble liket etterpå hengt på en pæl. * Loven sa også at en som ble hengt på en pæl, ‘var noe som var forbannet av Gud’. (5. Mos 21:22, 23; 27:26) Ved at Jesus ble hengt på en pæl, tok han på seg forbannelsen i stedet for jødene, slik at det ble mulig for dem å nyte godt  av hans offer, selv om de hadde forkastet ham som Messias.

7. Hva er en annen grunn til at Jehova lot sin Sønn lide?

7 Tenk over en annen grunn til at Jehova lot sin Sønn lide. Han ga Jesus opplæring med tanke på den oppgaven han skulle få som Øversteprest for oss. Jesus opplevde selv hvor vanskelig det er å være lydig mot Gud når man blir utsatt for ekstreme prøvelser. Presset var så stort at han ba om hjelp «med sterke rop og tårer». Siden Jesus har opplevd så store følelsesmessige påkjenninger, forstår han hva vi trenger, og kan hjelpe oss når vi blir satt på prøve. Så takknemlige vi er mot Jehova for at han har gitt oss en forståelsesfull Øversteprest som «kan vise medfølelse med oss i våre svakheter». – Hebr 2:17, 18; 4:14–16; 5:7–10.

8. Hva er en tredje grunn til at Gud lot Jesus lide så intenst?

8 En tredje grunn til at Jehova lot Jesus lide så intenst, var at et viktig spørsmål skulle bli besvart. Vil et menneske være trofast mot Jehova hvis han eller hun møter alvorlige prøvelser? Satan svarer nei. Han påstår at menneskene tjener Jehova bare for å få noe igjen for det, og han mener at de i likhet med Adam ikke elsker Jehova. (Job 1:9–11; 2:4, 5) Fordi Jehova hadde tillit til at hans Sønn ville være lojal, tillot han at han ble prøvd helt til grensen for det et menneske kan tåle. Jesus skuffet ham ikke. Han var lojal og beviste at Satan er en løgner.

EN BIBELSKRIBENT SOM VAR VELDIG TAKKNEMLIG FOR GJENLØSNINGEN

9. Hvorfor er Johannes et godt eksempel for oss?

9 Læren om gjenløsningen har hjulpet mange kristne til å være trofaste. Deres sterke tro har fått dem til å fortsette å forkynne selv om de har møtt motstand, og til å utholde alle slags prøvelser gjennom hele livet. En som gjorde det, var apostelen Johannes. Han forkynte trofast sannheten om Kristus og gjenløsningen, sannsynligvis i over 60 år. Da han var nesten 100 år gammel, ble han tydeligvis sett på som en så stor trussel mot Romerriket at han ble satt i fangenskap på øya Patmos. Hvilken forbrytelse hadde han begått? Han «hadde forkynt om Gud og vitnet om Jesus». (Åp 1:9) For en enestående tro og utholdenhet Johannes viste!

10. Hvordan viser de bøkene Johannes skrev, at han var takknemlig for gjenløsningen?

10 I de bibelbøkene Johannes skrev, kom han ofte inn på hvor høyt han elsket Jesus, og hvor takknemlig han var for gjenløsningen. Over 100 ganger nevner han gjenløsningen eller forskjellige måter vi nyter godt av gjenløsningen på. Johannes skrev for eksempel: «Hvis noen ... begår en synd, har vi en hjelper hos vår Far, nemlig Jesus Kristus, en som er rettferdig.» (1. Joh 2:1, 2) De bøkene Johannes skrev, viser også hvor viktig det er å «vitne om Jesus». (Åp 19:10) Det er tydelig at Johannes var veldig takknemlig for gjenløsningen. Hvordan kan vi vise at vi også er det?

HVORDAN KAN DU VISE AT DU ER TAKKNEMLIG FOR GJENLØSNINGEN?

Hvis vi virkelig setter pris på gjenløsningen, vil vi stå imot fristelser til å synde (Se avsnitt 11) *

11. Hva kan hjelpe oss til å stå imot fristelser?

11 Stå imot fristelser til å synde. Hvis vi virkelig setter pris på gjenløsningen, vil vi ikke tenke: «Jeg trenger ikke å anstrenge meg så mye for å stå imot når jeg blir fristet. Hvis jeg synder, kan jeg jo bare be om  tilgivelse.» Når vi blir fristet til å gjøre noe galt, vil vi i stedet si: «Nei! Etter alt det Jehova og Jesus har gjort for meg, kunne jeg aldri gjøre noe sånt.» I tråd med det kan vi be Jehova om styrke og bønnfalle ham: ‘Hjelp meg så jeg ikke gir etter for fristelser.’ – Matt 6:13.

12. Hvordan kan vi følge veiledningen i 1. Johannes 3:16–18?

12 Elsk dine brødre og søstre. Når vi gjør det, viser vi at vi er glade for gjenløsningen. Hvorfor kan vi si det? Fordi Jesus ikke bare ga livet sitt for oss, men også for våre brødre og søstre. Siden han var villig til å dø for dem, må han elske dem høyt. (Les 1. Johannes 3:16–18.) Vi viser at vi er glad i våre brødre og søstre, ved den måten vi behandler dem på. (Ef 4:29, 31 til 5:2) Vi hjelper dem når de er syke, eller når de møter store prøvelser, for eksempel en naturkatastrofe. Men hva bør vi gjøre hvis en bror eller en søster sier eller gjør noe som sårer oss?

13. Hvorfor må vi tilgi hverandre?

13 Har du en tendens til å gå og bære på negative følelser hvis en bror eller en søster har fornærmet deg? (3. Mos 19:18) Følg i så fall denne veiledningen: «Fortsett å bære over med hverandre og å tilgi hverandre villig, selv om noen har en grunn til å komme med en klage mot en annen. Slik som Jehova villig har tilgitt dere, slik skal dere tilgi hverandre.» (Kol 3:13) Hver gang vi tilgir en bror eller en søster, viser vi vår himmelske Far at vi virkelig er takknemlige for gjenløsningen. Hvordan kan vi få enda større verdsettelse av denne gaven fra Jehova?

HVORDAN KAN DU BLI ENDA MER TAKKNEMLIG FOR GJENLØSNINGEN?

14. Hva er én ting vi kan gjøre for å bli mer takknemlige for gjenløsningen?

14 Takk Jehova for gjenløsningen. «Jeg synes det er viktig å nevne gjenløsningen i bønnene mine hver dag og takke Jehova for denne gaven», sier en 83 år gammel søster i India som heter Joanna. Når du ber til Jehova for deg selv, kan du fortelle ham hva du har gjort galt i løpet av dagen, og be ham om å tilgi deg. Hvis du har begått en alvorlig synd, trenger du selvfølgelig også hjelp fra de eldste. Fordi de er glad i deg, vil de lytte til deg og gi deg veiledning ut fra Guds Ord. De vil  be sammen med deg og be Jehova om å tilgi deg på grunnlag av Jesu offer, slik at du «kan bli [åndelig] helbredet». – Jak 5:14–16.

15. Hvorfor bør vi bruke tid på å lese om og tenke over gjenløsningen?

15 Bruk tid på å tenke over gjenløsningen. «Når jeg leser om hvor mye Jesus led, får jeg tårer i øynene», sier en søster på 73 år som heter Rajamani. Kanskje du også synes det er vondt å tenke på alt det Guds Sønn gjennomgikk. Men jo mer du tenker over Jesu offer, jo dypere kjærlighet får du til ham og til hans Far. Noe som kan hjelpe deg, er å gjøre dette emnet til et eget studieprosjekt.

Ved hjelp av et enkelt måltid viste Jesus disiplene sine hvordan de kunne minnes hans offer (Se avsnitt 16)

16. Hvordan hjelper det oss selv at vi lærer andre om gjenløsningen? (Se forsidebildet.)

16 Lær andre om gjenløsningen. Hver gang vi forteller andre om gjenløsningen, blir vår egen takknemlighet større. Vi har noen flotte verktøy vi kan bruke når vi skal forklare for andre hvorfor Jesus måtte dø for oss. Vi kan for eksempel bruke leksjon 4 i brosjyren Et godt budskap fra Gud! Den leksjonen heter «Hvem er Jesus Kristus?» Eller vi kan bruke kapittel 5 i boken Hva kan Bibelen lære oss? Det kapitlet heter «Gjenløsningen – Guds største gave». Vi får også større takknemlighet for gjenløsningen når vi er til stede på den årlige høytiden til minne om Jesu død og inviterer andre til å feire den sammen med oss. Jehova har virkelig gitt oss et stort privilegium ved at vi får lov til å lære andre om hans Sønn.

17. Hvorfor er gjenløsningen den største gaven Jehova har gitt menneskene?

17 Ja, vi har all grunn til å være dypt takknemlige for gjenløsningen. På grunn av gjenløsningen kan vi ha et nært vennskap med Jehova selv om vi er ufullkomne. På grunn av gjenløsningen vil det bli gjort fullstendig ende på Djevelens gjerninger. (1. Joh 3:8) Og på grunn av gjenløsningen vil Jehovas opprinnelige hensikt med jorden bli gjennomført. Hele jorden skal bli et paradis. Alle du møter, vil elske Jehova og tjene ham. Så la oss hver dag se etter muligheter til å vise at vi er takknemlige for gjenløsningen – Jehovas største gave til menneskene!

SANG 20 Du ga din kjære Sønn

^ avsn. 5 Hvorfor måtte Jesus dø på en så forferdelig måte? Det skal vi få svar på i denne artikkelen. Artikkelen vil også hjelpe oss til å bli enda mer takknemlige for gjenløsningen.

^ avsn. 6 Romerne pleide å nagle eller binde dødsdømte forbrytere til en pæl mens de fortsatt var i live, og Jehova tillot at hans Sønn ble drept på denne måten.

^ avsn. 55 BILDEBESKRIVELSE: Hver bror står imot en fristelse. Den ene står imot fristelsen til å se på upassende bilder, den andre til å røyke en sigarett og den tredje til å ta imot en bestikkelse.