Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 STUDIEARTIKKEL 14

Fullfører du din tjeneste?

Fullfører du din tjeneste?

«Fortsett å forkynne det gode budskap, og fullfør din tjeneste.» – 2. TIM 4:5.

SANG 57 Vi forkynner for alle slags mennesker

INTRODUKSJON *

Etter sin oppstandelse møtte Jesus disiplene og befalte dem: ‘Gå og gjør mennesker til disipler’ (Se avsnitt 1)

1. Hva ønsker alle Guds tjenere å gjøre, og hvorfor? (Se forsidebildet.)

JESUS KRISTUS ga disiplene sine denne befalingen: «Gå ... og gjør mennesker fra alle nasjoner til disipler.» (Matt 28:19) Alle Guds trofaste tjenere ønsker å lære hvordan de kan gjøre sitt beste i dette arbeidet og på den måten ‘fullføre sin tjeneste’. (2. Tim 4:5) Dette arbeidet er jo viktigere, mer givende og mer presserende enn noe annet vi kan holde på med. Men det kan være en utfordring å bruke så mye tid i tjenesten som vi skulle ønske.

2. Hva kan gjøre det til en utfordring for oss å fullføre vår tjeneste?

2 Det er også andre viktige ting vi må bruke tid og krefter på. Vi må kanskje jobbe mange timer hver dag for at vi og familien vår skal ha det vi trenger til livets opphold. I tillegg har vi kanskje andre familieforpliktelser, eller vi kan slite med sykdom, nedtrykthet eller alderdomsplager. Hvordan kan vi fullføre vår tjeneste samtidig som vi har slike utfordringer?

3. Hva kan vi trekke ut av Jesu ord i Matteus 13:23?

3 Hvis omstendighetene våre gjør at vi bare får brukt begrenset tid i tjenesten for Jehova, bør vi ikke miste motet. Jesus visste at ikke alle kan bære like mye frukt i Rikets arbeid. (Les Matteus 13:23.) Jehova setter stor pris på alt vi gjør i tjenesten for ham, så lenge vi gjør vårt beste. (Hebr 6:10–12) På den annen side føler vi kanskje at omstendighetene våre tillater oss å gjøre mer  enn det vi gjør nå. I denne artikkelen skal vi se på hvordan vi kan prioritere tjenesten, leve enkelt og bli dyktigere til å forkynne og undervise. Men først: Hva ligger det i det å fullføre sin tjeneste?

4. Hva ligger det i det å fullføre sin tjeneste?

4 For å si det enkelt: For å fullføre vår tjeneste må vi gjøre så mye vi kan i forkynnelses- og undervisningsarbeidet. Men det er ikke bare snakk om hvor mye tid vi bruker. Motivet vårt er også viktig for Jehova. Hvis vi elsker Jehova og vår neste, vil vi legge hele vår sjel i vår kristne tjeneste. * (Mark 12:30, 31; Kol 3:23) Det innebærer at vi gir av oss selv og bruker våre krefter så godt vi kan i tjenesten for Jehova. Når vi setter pris på det privilegiet det er å delta i forkynnelsesarbeidet, prøver vi å dele det gode budskap med så mange vi kan.

5, 6. Kan en som har begrenset tid, prioritere tjenesten? Illustrer.

5 Tenk deg en ung mann som liker å spille gitar. Han spiller så ofte han kan. Etter hvert får han en jobb der han spiller gitar på en kafé i helgene. Men han klarer seg ikke på inntekten derfra. Så han jobber i kassen i en matbutikk fra mandag til fredag. Selv om han bruker mesteparten av tiden i matbutikken, har han hjertet sitt i musikken. Han har veldig lyst til å bli flinkere og skulle gjerne bli musiker på heltid. Samtidig gleder han seg over alle muligheter han får til å spille, også når det bare er snakk om korte stunder.

6 Kanskje du er i en lignende situasjon når det gjelder forkynnelsesarbeidet. Det er kanskje begrenset hvor mye tid du kan bruke på det, selv om det er det du liker å holde på med. Du prøver å bli flinkere til å nå folks hjerte med det gode budskap. Og siden det er mye som legger beslag på tiden din, lurer  du kanskje på hvordan du kan prioritere forkynnelsesarbeidet.

HVORDAN DU KAN PRIORITERE TJENESTEN

7, 8. Hvordan kan vi etterligne Jesus når det gjelder synet på tjenesten?

7 Jesus er et godt eksempel for oss når det gjelder synet på tjenesten. Det han først og fremst fokuserte på i livet, var å snakke om Guds rike. (Joh 4:34, 35) Han gikk hundrevis av kilometer for å forkynne for så mange som mulig og benyttet seg av alle muligheter til å snakke med folk på offentlige steder og i hjemmene deres. Hele livet hans dreide seg om tjenesten.

8 Vi kan etterligne Kristus ved å skape anledninger til å snakke om det gode budskap så ofte som mulig. Vi er villige til å ofre personlig komfort for å delta i forkynnelsesarbeidet. (Mark 6:31–34; 1. Pet 2:21) Noen i menigheten er i stand til å tjene som spesialpionerer, alminnelige pionerer eller hjelpepionerer. Andre har lært seg et annet språk eller har flyttet til et sted der det er behov for flere forkynnere. Men mye av forkynnelsesarbeidet blir utført av vanlige forkynnere, som gjør så godt de kan. Uansett hvordan situasjonen vår er, venter ikke Jehova mer av oss enn vi kan klare. Han vil at vi alle skal finne glede i vår hellige tjeneste, som innbefatter å forkynne «den lykkelige Guds herlige gode budskap». – 1. Tim 1:11; 5. Mos 30:11.

9. (a) Hvordan viste Paulus at han prioriterte forkynnelsesarbeidet, selv når han måtte jobbe som teltmaker? (b) Hva viser Apostlenes gjerninger 28:16, 30, 31 om Paulus’ syn på tjenesten?

9 Paulus var også et godt eksempel. Han så på tjenesten som det viktigste han kunne bruke tid på. Da han var i Korint på sin andre misjonsreise, hadde han lite penger og måtte bruke noe tid på å lage telt. Men Paulus så ikke på det å lage telt som det viktigste han gjorde. Han jobbet med dette for å forsørge seg selv i tjenesten, slik at han kunne forkynne det gode budskap for korinterne uten at det kostet dem noe. (2. Kor 11:7) Selv om Paulus måtte bruke noe tid på verdslig arbeid, fortsatte han å prioritere tjenesten, og han forkynte hver sabbat. Da omstendighetene hans forandret seg til det bedre, kunne han konsentrere seg mer om å forkynne. Han begynte «å bruke all sin tid på å forkynne budskapet, og han vitnet for jødene for å bevise at Jesus er Kristus». (Apg 18:3–5; 2. Kor 11:9) Da han senere satt i husarrest i Roma i to år, forkynte han for besøkende og skrev brev. (Les Apostlenes gjerninger 28:16, 30, 31.) Paulus var fast bestemt på å ikke la noe komme i veien for tjenesten. Han skrev: «Siden vi har denne tjenesten ..., gir vi ikke opp.» (2. Kor 4:1) Selv om vi må bruke tid på verdslig arbeid, kan vi i likhet med Paulus likevel gjøre arbeidet for Riket til det viktigste vi er opptatt med i livet.

Det er mange måter vi kan fullføre vår tjeneste på (Se avsnittene 10 og 11)

10, 11. Hvordan kan vi fullføre vår tjeneste hvis helsen vår begrenser hva vi klarer å gjøre?

10 Hvis det vi kan gjøre i arbeidet fra dør til dør, er begrenset på grunn av høy alder eller dårlig helse, kan vi ta del i andre grener av tjenesten. De kristne i det første århundre forkynte overalt hvor det var folk. De benyttet enhver anledning til å snakke om sannheten – fra hus til hus, på offentlige steder og uformelt – der hvor folk var å  treffe. (Apg 17:17; 20:20) Hvis vi ikke klarer å gå noe særlig, kan vi kanskje sitte på et offentlig sted og snakke med forbipasserende. Eller vi kan kanskje forkynne uformelt eller pr. brev eller telefon. Mange som har store begrensninger, finner mye glede i å forkynne på slike måter.

11 Du kan altså fullføre din tjeneste selv om du har helseproblemer. Tenk igjen på Paulus’ eksempel. Han sa: «Alt har jeg styrke til på grunn av ham som gir meg kraft.» (Fil 4:13) Paulus trengte denne kraften da han ble syk på en av misjonsreisene sine. Den hjalp ham til å forkynne. Han fortalte galaterne: «Det var på grunn av en fysisk sykdom at jeg første gang fikk anledning til å forkynne det gode budskap for dere.» (Gal 4:13) På lignende måte kan kanskje de begrensningene du har på grunn av helsen, gi deg mulighet til å forkynne for andre, for eksempel leger, sykepleiere og andre helsearbeidere. Mange av dem er på jobb når det kommer forkynnere på døren deres.

HVORDAN LEVE ENKELT

12. Hva innebærer det å la øyet være fokusert?

12 Jesus sa: «Øyet er kroppens lampe. Hvis derfor øyet ditt er fokusert [«enkelt», fotn.] vil hele kroppen være fylt av lys.» (Matt 6:22) Hva mente han med det? Han mente at vi må leve enkelt og være fokusert på én ting, ett mål, og ikke la noe distrahere oss. Jesus var selv et godt eksempel ved å la livet dreie seg om tjenesten, og han lærte disiplene å konsentrere seg om det å tjene Jehova og fokusere på Hans rike. Vi etterligner  Jesus når vi lar den kristne tjeneste være det sentrale i livet og setter «Guds rike og hans rettferdighet først». – Matt 6:33.

13. Hva kan hjelpe oss til å fokusere på tjenesten?

13 Én måte vi kan fokusere på tjenesten på, er å forenkle livet vårt, slik at vi kan bruke mer tid på å hjelpe andre til å bli kjent med Jehova og bli glad i ham. * Kan vi for eksempel gjøre endringer i jobbtimeplanen vår, så vi kan bruke mer tid i tjenesten på hverdagene? Kan vi skjære ned på tidkrevende fritidsaktiviteter?

14. Hvilke forandringer gjorde et ektepar for å få mer tid til tjenesten?

14 Det var dette en eldste som heter Elias, og kona hans gjorde. Han forteller: «Vi kunne ikke være pionerer på det tidspunktet, men ett sted måtte vi jo begynne. Så vi tok relativt små skritt for å kunne bruke mer tid i tjenesten. Vi kuttet for eksempel ned på utgiftene våre og på fritidsaktiviteter som vi nå ser at vi brukte altfor mye tid på. Og vi spurte arbeidsgiverne våre om å få en mer fleksibel arbeidstid. Det gjorde at vi fikk mulighet til å forkynne om kveldene, lede flere bibelstudier og også forkynne på hverdagene to ganger i måneden. Det ga oss stor glede!»

HVORDAN BLI DYKTIGERE TIL Å FORKYNNE OG UNDERVISE

Når vi bruker det vi lærer på midtukemøtet, vil vi fortsette å gjøre framskritt i tjenesten (Se avsnittene 15 og 16) *

15, 16. Hvordan kan vi i tråd med 1. Timoteus 4:13, 15 bli dyktigere til å forkynne og undervise? (Se også rammen « Mål som kan hjelpe meg til å fullføre min tjeneste».)

15 Noe annet vi kan gjøre for å fullføre vår tjeneste, er å prøve å bli dyktigere  til å forkynne. I noen yrker kreves det at man jevnlig tar imot videre opplæring for å øke sine kunnskaper og ferdigheter. Det må også kristne forkynnere gjøre. Vi må fortsette å lære hvordan vi kan bli dyktigere i tjenesten. – Ordsp 1:5; les 1. Timoteus 4:13, 15.

16 Hvordan kan vi så fortsette å gjøre framskritt i tjenesten? Ved å følge godt med på midtukemøtet, «Livet og tjenesten som kristne». Dette møtet gir verdifull opplæring som kan hjelpe oss til gradvis å bli dyktigere i tjenesten. Når ordstyreren gir veiledning til dem som har hatt elevoppdrag, kan vi merke oss forslag som kan hjelpe oss til å gjøre framskritt i vår egen tjeneste. Vi kan prøve å følge disse forslagene neste gang vi forkynner for noen. Vi kan også spørre tilsynsmannen i tjenestegruppen vår om hjelp eller samarbeide med ham eller en annen erfaren forkynner, en pioner eller kretstilsynsmannen. Etter hvert som vi blir dyktigere til å bruke de forskjellige tjenesteverktøyene i verktøykassen vår, vil vi erfare større glede når vi forkynner og underviser.

17. Hva vil du erfare ved å fullføre din tjeneste?

17 For en ære det er å få være Jehovas medarbeidere! (1. Kor 3:9) Når du ‘forsikrer deg om hva som er viktigst’, og fokuserer på tjenesten, vil du kunne ‘tjene Jehova med fryd’. (Fil 1:10; Sal 100:2) Som en tjener for Jehova kan du være trygg på at han vil gi deg den styrken du trenger for å fullføre din tjeneste uansett hvilke utfordringer eller begrensninger du måtte ha. (2. Kor 4:1, 7; 6:4) Enten det du kan gjøre i tjenesten, er mye eller lite, ‘kan du glede deg over din egen innsats’ når du legger hele din sjel i tjenesten. (Gal 6:4) Når du fullfører din tjeneste, viser du at du elsker Jehova og din neste. «Ved å gjøre det skal du frelse både deg selv og dem som hører på deg.» – 1. Tim 4:16.

SANG 58 Vi leter etter fredens venner

^ avsn. 5 Vi har fått i oppdrag å forkynne det gode budskap om Riket og gjøre mennesker til disipler. Denne artikkelen viser hvordan vi kan fullføre vår tjeneste til tross for personlige utfordringer vi måtte ha. Den viser også hvordan vi kan få utrettet mer i forkynnelsesarbeidet og oppleve større glede i det.

^ avsn. 4 ORDFORKLARING: Vår kristne tjeneste innbefatter forskjellige sider ved forkynnelse og undervisning, bygging og vedlikehold av teokratiske bygninger og også nødhjelpsarbeid. – 2. Kor 5:18, 19; 8:4.

^ avsn. 13 Se de sju skrittene som er nevnt i rammen «Hvordan du kan forenkle livet» i Vakttårnet for juli 2016, side 10.

^ avsn. 62 BILDEBESKRIVELSE: En søster demonstrerer et gjenbesøk på et midtukemøte. Da ordstyreren etterpå gir veiledning, gjør hun notater i Undervisningsbrosjyren. I helgen bruker hun det hun lærte på møtet, i felttjenesten.