VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE April 2017

Dette nummeret inneholder studieartiklene for perioden 29. mai til 2. juli 2017.

«Innfri ditt løfte»

Hva innebærer det å gi Jehova et løfte? Hva sier Bibelen?

Hva vil forsvinne når Guds rike kommer?

Bibelen sier at «verden forsvinner». Men hva menes det egentlig med «verden»?

LIVSHISTORIE

Fast bestemt på å være en Kristi soldat

Dimítrios Psarrás ble fengslet fordi han ikke ville gripe til våpen. Men han fortsatte å bringe ære til Gud til tross for de alvorlige prøvelsene som fulgte.

«Hele jordens Dommer» gjør alltid det som er rett

Hvorfor kan vi si at Jehova ikke er i stand til å være urettferdig? Og hvorfor er dette viktig for kristne i dag?

Har du Jehovas syn på rettferdighet?

For å ha Jehovas syn på rettferdighet må man både være ydmyk og være villig til å tilgi. Hvorfor er det slik?

Din villige innstilling bringer ære til Jehova

Den Allmektige Gud setter pris på de anstrengelsene hans tjenere gjør seg for å støtte gjennomføringen av hans hensikt, uansett hvor ubetydelige disse anstrengelsene kan virke.