Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Stork

Hva vi kan lære av himmelens fugler

Hva vi kan lære av himmelens fugler

«Jeg ber deg: Spør ... himlenes vingete skapninger, og de skal fortelle deg det ... Hvem blant alle disse vet ikke at det er Jehovas hånd som har gjort dette?» – Job 12:7, 9.

FOR over 3000 år siden innså patriarken Job at himmelens fugler kan fortelle oss mye om Guds skaperverk. Men den karakteristiske atferden deres gjør også at de passer godt i illustrasjoner og metaforer. De mange henvisningene til himmelens fugler i Bibelen lærer oss viktige ting om livet og vårt forhold til Gud. La oss se på noen eksempler.

DER SVALENE BYGGER REIR

Svale

Innbyggerne i Jerusalem var godt kjent med svaler, som ofte bygger reir under takskjegget på hus. Noen bygde reir i Salomos tempel. De svalene som bygde reir på tempelområdet hvert år, følte nok at det var et sikkert og rolig sted, hvor de uforstyrret kunne ale opp fugleungene sine.

Han som komponerte Salme 84 – en av Korahs sønner, som tjente i templet én uke hver sjette måned – la merke til disse reirene på tempelområdet. Fordi han lengtet etter å være som en svale som bodde i Jehovas hus, utbrøt han: «Hvor elskelig din storslagne bolig er, hærstyrkenes Jehova! Min sjel har lengtet, ja vansmektet av lengsel etter Jehovas forgårder. ... Også fuglen har funnet seg et hus, og svalen et rede, hvor den har lagt sine unger – ditt storslagne alter, hærstyrkenes Jehova, min Konge og min Gud!» (Salme 84:1–3) Lengter vi og barna våre også etter å komme regelmessig sammen med Guds folk på møter, og er vi glade for denne muligheten? – Salme 26:8, 12.

STORKEN KJENNER SIN TID

«Storken under himmelen kjenner godt sine fastsatte tider», skrev profeten Jeremia. Han var uten tvil kjent med at storken er en trekkfugl som drar gjennom det lovte land. Om våren har man kunnet telle over 300 000 hvite storker som trekker gjennom Jordandalen på sin vei fra Afrika til Europa. Den innebygde klokken deres får dem til å vende tilbake til sommerens hekkeplasser. Som andre trekkfugler passer de «nøye på tiden for sin ankomst». – Jeremia 8:7.

«Det spesielle med fugletrekket er at det er instinktivt», sier Collins Atlas of Bird Migration. Jehova Gud gav trekkfuglene instinktiv visdom om årstidene, men han gav menneskene evnen til å forstå tider og årstider. (Lukas 12:54–56) I motsetning til den instinktive visdommen som storken har, er kunnskap om Gud den nøkkelen vi mennesker trenger for å forstå det som skjer i vår tid. Israelittene på Jeremias tid la ikke merke til slike tegn. Gud forklarte det underliggende  problemet da han sa: «[Mitt] ord har de forkastet; hvilken visdom har de da?» – Jeremia 8:9.

I dag ser vi tydelige beviser for at vi lever i det Bibelen kaller «de siste dager». (2. Timoteus 3:1–5) Vil du gjøre som storken og passe «nøye på tiden»?

ØRNEN SPEIDER LANGT BORT

Ørn

Ørnen er nevnt mange ganger i Bibelen, og dens karakteristiske silhuett er et kjent innslag i det lovte land. Fra reiret sitt, høyt oppe i en klippe, ‘søker den etter føde; langt bort speider dens øyne uavbrutt’. (Job 39:27–29) Det sies at ørnen har et så skarpt syn at den kan få øye på en kanin på en kilometers avstand.

Akkurat som ørnen kan ‘speide langt bort’, kan Jehova se langt inn i framtiden. Derfor har Jehova sagt: «Fra begynnelsen forteller [jeg] om enden, og fra fordums tid om de ting som ikke er gjort.» (Jesaja 46:10) Hvis vi merker oss Jehovas råd, kan vi dra nytte av hans unike visdom og forutseenhet. – Jesaja 48:17, 18.

Dessuten sammenligner Bibelen dem som stoler på Gud, med ørner: «De som håper på Jehova, skal få ny kraft. De skal stige opp med vinger som ørner.» (Jesaja 40:31) En ørn stiger oppover ved hjelp av termikker, eller oppadgående, varme luftstrømmer. Når ørnen har funnet en oppvind, brer den ut vingene og sirkler rundt i luftstrømmene, slik at den stiger høyere og høyere. Det er altså ikke dens egen styrke som får den til å sveve og seile over lange avstander. På lignende måte er det med dem som stoler på Jehova. De kan være sikre på at han vil gi dem «kraft som er over det normale». – 2. Korinter 4:7, 8.

«SLIK EN HØNE SAMLER SINE KYLLINGER»

Høne og kyllinger

Kort tid før Jesus døde, stoppet han opp og så ut over den jødiske hovedstaden. «Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetene og steiner dem som er sendt til henne», sukket han. «Hvor ofte ville jeg ikke samle dine barn, slik en høne samler sine kyllinger under sine vinger! Men dere ville ikke.» – Matteus 23:37.

Et av de sterkeste instinktene hos fugler er trangen til å beskytte ungene sine. Fugler som har reir på bakken, slik som tamhøns, må være ekstra på vakt mot farer. Hvis en høne ser en hauk sirkle over seg, sender den ut et advarende skrik, noe som får kyllingene til raskt å søke tilflukt under vingene hennes. Der kan kyllingene også få beskyttelse mot sterk sol og kraftig regnvær. Jesus ville på lignende måte gi innbyggerne i Jerusalem åndelig beskyttelse. I dag innbyr Jesus oss til å komme til ham for å få styrke og til å bli beskyttet mot dagliglivets problemer og bekymringer. – Matteus 11:28, 29.

Det er virkelig mye vi kan lære av disse vingede skapningene. Når du betrakter atferden deres, så prøv å tenke på de metaforene som brukes om dem i Bibelen. Måtte svalen hjelpe deg til å sette pris på Jehovas hus for tilbedelse. La Gud gi deg et håp som gjør at du kan «sveve» som en ørn. Følg Jesu oppfordring om å lære om Bibelens sannhet, som kan beskytte deg slik en hønemor beskytter kyllingene sine. Og la storken minne deg om at du må være våken for de viktige hendelsene i verden i vår tid.