VAKTTÅRNET Nr. 6 2016 | Et glimt inn i åndeverdenen

Se det usynlige ved hjelp av det som står i Bibelen.

FORSIDETEMA

Spørsmål om dem som er i åndeverdenen

Det er mulig å finne pålitelige svar.

FORSIDETEMA

Syner av dem som er i himmelen

Hva forteller Bibelen om Jehova Gud, Jesus Kristus og trofaste engler?

Hva vi kan lære av himmelens fugler

Fjærkledde medlemmer av dyreriket lærer oss ikke bare noe om Guds skaperverk, men oppmuntrer oss også til å tenke over hva som er viktig i livet.

Lefèvre d’Étaples – han ville at folk flest skulle forstå Guds Ord

Hvordan klarte han å nå det målet trass i motstand?

LIVSHISTORIE

Jeg har tatt imot Bibelens sannhet uten hender og armer

En ung mann ble alvorlig skadet i en ulykke, men finner likevel grunn til å tro på en Skaper.

Hva sier Bibelen?

Lytter Gud til bønnene dine, og besvarer han dem?

Mer på nett

Har Gud skapt Djevelen?

Hvor kommer Djevelen fra? Finn ut hvorfor Jesus sa at Djevelen ’ikke stod fast i sannheten’.