Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva sier Bibelen?

Hva sier Bibelen?

Hva er Harmageddon?

Noen tror ...

at det er en atomkrig eller miljøkatastrofe som skal ødelegge jorden. Hva tror du?

Hva Bibelen sier

Harmageddon er et symbolsk sted der «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag» skal finne sted, altså den krigen Gud skal føre mot de onde. – Åpenbaringen 16:14, 16.

Hva mer sier Bibelen om dette?

  • Gud skal ikke utkjempe Harmageddon-krigen for å ødelegge jorden, men for å redde den fra å bli ødelagt av menneskene. – Åpenbaringen 11:18.

  • Harmageddon-krigen skal gjøre slutt på kriger en gang for alle. – Salme 46:8, 9.

Kan man overleve Harmageddon?

Hva tror du?

  • Ja

  • Nei

  • Kanskje

Hva Bibelen sier

«En stor skare» av mennesker fra alle nasjoner skal overleve «den store trengsel», som avsluttes med Harmageddon-krigen. – Åpenbaringen 7:9, 14.

Hva mer sier Bibelen om dette?

  • Gud vil at så mange som mulig skal overleve Harmageddon. Han ødelegger de onde bare som en siste utvei. – Esekiel 18:32.

  • I Bibelen får vi vite hvordan vi kan overleve Harmageddon. – Sefanja 2:3.