Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Løsepengen, en gave fra Gud som gjør det mulig å  leve evig, er den beste gaven av alle

 FORSIDETEMA | HVA ER DEN BESTE GAVEN?

Hvilken gave er den beste av alle?

Hvilken gave er den beste av alle?

«Enhver god gave og enhver fullkommen gave kommer ovenfra, for den kommer ned fra himmellysenes Far.» (Jakob 1:17) Dette verset forteller oss at vår himmelske Far, Jehova Gud, virkelig er gavmild. Men av alle de gavene Gud har gitt oss, er det en som er større enn alle de andre. Hvilken gave er det? De kjente ordene til Jesus i Johannes 3:16 svarer på det: «Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbårne Sønn, for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men ha evig liv.»

Ja, Gud ga sin kjære Sønn. Det er virkelig den største gaven noen av oss kunne få! For den gaven gjør at vi en dag kan bli fri fra synd og slippe å bli gamle og dø. (Salme 51:5; Johannes 8:34) Uansett hvor hardt vi prøver, er det umulig for oss å få til dette selv. Men Gud har gjort det mulig for oss fordi han elsker oss. Ved å gi sin Sønn, Jesus Kristus, som en løsepenge har Jehova Gud gjort det mulig for menneskene å kunne leve evig. Men hva vil det egentlig si at Jesus ble gitt som en løsepenge? Hvorfor trenger vi denne løsepengen? Og hvordan kan vi få glede av den?

En løsepenge er en pris som blir betalt for å kjøpe noen eller noe fri. Bibelen forteller at våre første foreldre, Adam og Eva, ble skapt syndfrie. De hadde muligheter til å leve evig på en paradisisk jord sammen med familien de etter hvert ville få. (1. Mosebok 1:26–28) Dessverre valgte de å kaste bort alt dette ved å være ulydige mot Gud, og på den måten ble de syndere. Hva førte det til? Bibelen svarer: «Synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden ... spredte seg til alle mennesker fordi de alle hadde syndet.» (Romerne 5:12) I stedet for at Adam ga videre et fullkomment liv til etterkommerne sine, ga han videre synd og konsekvensene av synden, nemlig døden.

En løsepenge må tilsvare verdien av det som er tapt. Da Adam med overlegg var ulydig mot Gud, syndet han, og det førte til at et fullkomment menneskeliv – Adams liv – gikk tapt. Ifølge Bibelen førte dette også til at Adams etterkommere ble slaver under synd og død. Det var derfor behov for at det ble gitt et annet fullkomment menneskeliv – Jesu liv. Et slikt offer ville gjøre det mulig for menneskene å bli fri fra synd og død. (Romerne 5:19; Efeserne 1:7) Det er bare fordi Gud i sin kjærlighet betalte denne løsepengen, at menneskene har mulighet til å få tilbake det Adam og Eva mistet – evig liv på en paradisisk jord. – Åpenbaringen 21:3–5.

Når vi tenker på hva denne løsepengen fører til, at den gjør det mulig for oss å leve evig, er det ingen tvil om at denne gaven fra Gud er den største gaven av alle. Den er virkelig en «fullkommen gave», og den oppfyller alle de kriteriene til en verdifull gave som vi så på i forrige artikkel. La oss se hvordan.

Det vi ønsker oss. Vi mennesker har et sterkt ønske i oss om å fortsette å leve og ikke dø. (Forkynneren  3:11) Men det er ikke et ønske vi selv kan oppfylle. Løsepengen, derimot, gjør det mulig for oss. Bibelen sier: «Den lønn synden betaler, er døden, men den gave Gud gir, er evig liv ved Kristus Jesus, vår Herre.» – Romerne 6:23.

Det vi trenger. Menneskene kunne ikke selv sørge for en løsepenge. I Bibelen får vi vite at prisen for et menneskes liv er så høy at den «ikke kan betales» av menneskene. (Salme 49:8, fotnote) Derfor er vi helt avhengige av Guds hjelp for å bli fri fra synd og død. Gjennom «løsepengen som er betalt av Kristus Jesus», har Gud gitt oss akkurat det vi trenger! – Romerne 3:23, 24.

Perfekt tidspunkt. Bibelen sier: «Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Romerne 5:8) Fordi løsepengen ble gitt mens vi «ennå var syndere», viser den hvor høyt Gud elsker oss til tross for at vi er ufullkomne. Og den gir oss masse fint å se fram til, selv om vi foreløpig må leve med konsekvensene av synden.

Et godt og uselvisk motiv. I Bibelen står det hva som fikk Gud til å gi sin Sønn som en løsepenge: «Ved dette ble Guds kjærlighet tilkjennegitt i vårt tilfelle, fordi Gud utsendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle vinne liv ved ham. Kjærligheten er i denne henseende ikke at vi har elsket Gud, men at han elsket oss.» – 1. Johannes 4:9, 10.

Hvordan kan du vise at du er takknemlig for denne store gaven? Husk at Jesus sa at den som «viser tro på ham», skal få evig liv. (Johannes 3:16) Tro er ifølge Bibelen «den sikre forventning om ting en håper på». (Hebreerne 11:1) For å få en slik tro trenger man nøyaktig kunnskap. Vi oppfordrer deg derfor til å lære mer om Jehova Gud, han som har gitt oss denne fullkomne gaven, og til å finne ut mer om hva du må gjøre for å få evig liv, slik Jesu løsepenge har åpnet muligheten for.

Du kan få mer informasjon om hva Bibelen sier om dette, på jw.org, og Jehovas vitner vil gjerne hjelpe deg. Når du lærer mer om løsepengen og hva den kan bety for deg, kommer du helt sikkert til å føle stor takknemlighet overfor Jehova Gud som har gitt oss denne fantastiske gaven – den beste gaven av alle! – Romerne 7:25.