Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | ENGLER – FINNES DE?

Har du en skytsengel?

Har du en skytsengel?

Bibelen lærer ikke at alle har en personlig skytsengel. Det er sant at Jesus sa: «Se til at dere ikke forakter en av disse små [Kristi disipler]; for jeg sier dere at deres engler i himmelen alltid ser min himmelske Fars ansikt.» (Matteus 18:10) Men Jesus sa ikke her at hvert menneske har en skytsengel. Det han mente, var at englene er aktivt interessert i hver disippel. Så sanne tilbedere er ikke uforsiktige eller utsetter seg for farer fordi de mener at Guds engler beskytter dem.

Betyr det at englene ikke hjelper mennesker? Nei. (Salme 91:11) Noen er overbevist om at Gud har beskyttet og ledet dem ved hjelp av engler. Kenneth, som ble nevnt i den første artikkelen, er en av dem. Selv om vi ikke kan si det sikkert, kan han ha rett. Jehovas vitner ser ofte tegn på englenes hjelp i forkynnelsesarbeidet. Men fordi englene er usynlige, er det vanskelig å si nøyaktig i hvor stor grad Gud bruker dem for å hjelpe enkeltpersoner. Det er uansett aldri feil å takke Den Allmektige for all hjelp han kan ha gitt. – Kolosserne 3:15; Jakob 1:17, 18.