Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | ENGLER – FINNES DE?

Sannheten om englene

Sannheten om englene

Har du lyst til å vite sannheten om englene – hvem de er, hvordan de ble til, og hva de gjør? Det beste stedet å finne svarene er i Guds inspirerte Ord, Bibelen. (2. Timoteus 3:16) Så hva sier Bibelen?

  • Englene er usynlige ånder, slik også Gud er, og de «har ikke kjøtt og ben». De lojale englene holder til i himmelen og har direkte adgang til Gud. – Lukas 24:39; Matteus 18:10; Johannes 4:24.

  • Noen ganger har engler vist seg som mennesker for å utføre et oppdrag fra Gud, for så å dematerialisere seg etter utført oppdrag. – Dommerne 6:11–23; 13:15–20.

  • Selv om englene i Bibelen alltid blir omtalt i hankjønn og alltid har materialisert seg som menn, finnes det ikke menn og kvinner blant englene. De verken gifter seg eller reproduserer seg. Og englene har ikke begynt livet sitt som mennesker på jorden, verken som babyer, barn eller voksne. Englene er skapt av Jehova. Derfor blir de kalt «den sanne Guds sønner». – Job 1:6; Salme 148:2, 5.

  • Bibelen snakker om «menneskers og englers tunger», noe som tyder på at disse åndepersonene har språk og tale. Selv om Gud har brukt engler til å kommunisere med mennesker, tillater han ikke at vi tilber engler eller ber til dem. – 1. Korinter 13:1; Åpenbaringen 22:8, 9.

  • Det finnes myriader av myriader av engler, kanskje så mange som milliarder av dem. * – Daniel 7:10; Åpenbaringen 5:11.

  • Englene er «veldige i kraft», de er mye mektigere enn menneskene, og de har overmenneskelig intelligens. De kan tydeligvis bevege seg i en enorm fart, mye raskere enn det som er mulig i den fysiske verden. – Salme 103:20; Daniel 9:20–23.

  • Til tross for englenes høye mentale og åndelige evner har de begrensninger, og det finnes også ting de ikke vet. – Matteus 24:36; 1. Peter 1:12.

  • Englene ble skapt med personlighet, guddommelige egenskaper og fri vilje. Så de kan velge om de vil gjøre det som er rett, eller det som er galt, akkurat som menneskene. Dessverre har noen engler valgt å gjøre opprør mot Gud. – Judas 6.

^ avsn. 8 En myriade er 10 000. Én myriade ganger én myriade er 100 millioner. Men Åpenbaringen snakker om «myriader av myriader» av engler. Det betyr flere hundre millioner, kanskje milliarder, av åndevesener!