Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | ENGLER – FINNES DE?

Hvordan englene kan hjelpe deg

Hvordan englene kan hjelpe deg

Trofaste engler er veldig interessert i det menneskene gjør, og de er aktivt med på å gjøre Jehovas vilje. Bibelen sier at englene ropte av glede da Gud skapte jorden, og at «alle Guds sønner begynte å rope ut sitt bifall». (Job 38:4, 7) Og opp igjennom hele historien har engler ønsket «å skue inn i» profetier om ting som skal skje på jorden. – 1. Peter 1:11, 12.

Bibelen viser at engler noen ganger har beskyttet sanne tilbedere for at Guds vilje skal bli gjennomført. (Salme 34:7) Her er noen eksempler:

  • Da Jehova ødela Sodoma og Gomorra, hjalp to engler den rettferdige Lot og familien hans med å flykte. – 1. Mosebok 19:1, 15–26.

  • Da tre unge hebreere i det gamle Babylon ble dømt til å dø i en brennende ovn, «sendte [Gud] sin engel og reddet sine tjenere». – Daniel 3:19–28.

  • Etter at den rettferdige mannen Daniel hadde vært en natt i en hule med sultne løver, forklarte han at han hadde overlevd fordi «Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap». – Daniel 6:16, 22.

Vi har mange eksempler på at englene har hjulpet trofaste mennesker

ENGLENE HJALP DEN FØRSTE KRISTNE MENIGHET

Noen ganger grep Guds engler inn for å hjelpe den første kristne menighet hvis det var nødvendig for at Jehovas hensikt skulle bli gjennomført. Her er noen eksempler:

  • En engel befridde noen apostler som satt i fengsel, ved å åpne fengselsdørene. Engelen sa at de skulle gå og forkynne i templet. – Apostlenes gjerninger 5:17–21.

  • En engel ba evangelisten Filip om å gå til ørkenveien mellom Jerusalem og Gaza og forkynne for en etiopier som hadde reist til Jerusalem for å tilbe der. – Apostlenes gjerninger 8:26–33.

  • Da Guds tid var inne til at ikke-jøder kunne bli kristne, viste en engel seg for den romerske offiseren Kornelius i et syn og sa til ham at han måtte få hentet apostelen Peter hjem til seg. – Apostlenes gjerninger 10:3–5.

  • Da apostelen Peter ble fengslet, viste en engel seg for ham og hjalp ham ut av fengselet. – Apostlenes gjerninger 12:1–11.

 HVORDAN ENGLENE KAN HJELPE DEG

Vi har ingen beviser for at Gud nå i vår tid bruker engler til å hjelpe mennesker gjennom slike mirakler som skjedde i bibelsk tid. Men Jesus sa om vår tid: «Dette gode budskap om riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord til et vitnesbyrd for alle nasjonene; og så skal enden komme.» (Matteus 24:14) Visste du at de som gjør dette arbeidet, gjør det under englenes ledelse?

Englene er med på å utbre det gode budskap over hele jorden

Noe apostelen Johannes skrev i Åpenbaringsboken, indikerte at englene ivrig skulle hjelpe folk over hele jorden til å lære om Jehova Gud og hans hensikt med menneskene. Det står: «Jeg så en annen engel fly i midthimmelen, og han hadde et evig godt budskap å forkynne som gledelige nyheter for dem som bor på jorden, og for hver nasjon og stamme og hvert tungemål og folk, og han sa med høy røst: ‘Frykt Gud og gi ham ære, for timen for hans dom er kommet, og tilbe derfor ham som dannet himmelen og jorden og hav og vannkilder.’» (Åpenbaringen 14:6, 7) Mange opplevelser fra vår tid viser at englene faktisk hjelper til i det globale forkynnelsesarbeidet. Og når bare én synder angrer og vender tilbake til Jehova, «blir det glede blant Guds engler». – Lukas 15:10.

Hva kommer til å skje når forkynnelsesarbeidet er ferdig? Da skal «hærene i himmelen», altså englene, kjempe sammen med Jesus Kristus, kongers Konge, i «krigen på Guds, Den Allmektiges, store dag», Harmageddon. (Åpenbaringen 16:14–16; 19:14–16) Mektige engler skal fullbyrde Guds dommer når Jesus «bringer hevn over dem som ... ikke adlyder det gode budskap om vår Herre Jesus». – 2. Tessaloniker 1:7, 8.

Englene er virkelig interessert i oss personlig. De er svært opptatt av hvordan det går med dem som vil tjene Gud, og Jehova har ofte brukt dem til å styrke og beskytte sine trofaste tjenere på jorden. – Hebreerne 1:14.

Vi må alle ta et viktig valg. Vil vi høre på det gode budskapet som forkynnes verden over? Jehovas vitner vil med glede hjelpe deg til å dra nytte av det Guds engler gjør til beste for menneskene.