Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Alle krigsvåpen skal bli ødelagt

Hva sier Bibelen?

Hva sier Bibelen?

Blir det noen gang fred på jorden?

Hva tror du?

  • Ja

  • Nei

  • Kanskje

Hva Bibelen sier

Under Jesu Kristi styre skal det bli «fred i overflod, inntil månen ikke er mer», det vil si for alltid. – Salme 72:7.

Hva mer sier Bibelen om dette?

  • Onde mennesker skal bli fjernet fra jorden, slik at de gode kan «finne sin dypeste glede i den store fred». – Salme 37:10, 11.

  • Gud skal gjøre slutt på alle kriger. – Salme 46:8, 9.

Er det mulig å få fred i sinnet nå?

Noen mener ... at man ikke kan få fred i sinnet så lenge verden er full av lidelser og urettferdighet. Hva mener du?

Hva Bibelen sier

Selv nå kan de som har et nært forhold til Gud, ha «Guds fred, som overgår all tanke». – Filipperne 4:6, 7.

Hva mer sier Bibelen om dette?

  • Gud lover å fjerne alt som er vondt og urettferdig. Han sier: «Se, jeg gjør alle ting nye.» – Åpenbaringen 21:4, 5.

  • Vi kan få indre fred ved å dekke vårt «åndelige behov». – Matteus 5:3.