Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Visste du dette?

Visste du dette?

Hvem var Josefs far?

Snekkeren Josef fra Nasaret var Jesu adoptivfar. Men hvem var Josefs far? I Jesu slektslinje i Matteusevangeliet står det at han het Jakob, men i slektslinjen i Lukasevangeliet står det at Josef var «sønn av Heli». Er dette en selvmotsigelse? – Lukas 3:23; Matteus 1:16.

Beretningen i Matteusevangeliet sier at «Jakob ble far til Josef». Det greske uttrykket som er brukt her, viser tydelig at Jakob var Josefs biologiske far. Så Matteus tok for seg Josefs biologiske avstamning, Davids kongelige slektslinje. Det var gjennom denne slektslinjen Jesus, Josefs adoptivsønn, fikk sin juridiske rett til tronen.

Men Lukas’ beretning sier: «Josef, sønn av Heli.» Uttrykket «sønn av» kan forstås som «svigersønn av». Et lignende tilfelle finner vi i Lukas 3:27, der Sjealtiel, som egentlig var sønn av Jekonja, er oppført som «sønn av Neri». (1. Krønikebok 3:17; Matteus 1:12) Sjealtiel var sannsynligvis gift med en ikke navngitt datter av Neri og var derfor hans svigersønn. Josef ble på samme måte «sønn» av Heli da han giftet seg med Helis datter Maria. Lukas oppgir derfor Jesu slektslinje «etter kjødet», gjennom hans biologiske mor, Maria. (Romerne 1:3) Bibelen oppgir altså to nyttige oversikter som viser Jesu avstamning.

Hvilke tekstiler og fargestoffer var tilgjengelige i bibelsk tid?

Farget ull funnet i en hule i nærheten av Dødehavet, fra før 135 evt.

Saueull ble mye brukt til tekstiler i Midtøsten i gammel tid, og det samme ble geitehår og kamelhår. De vanligste tekstilene var laget av ull, og Bibelen omtaler ofte sauer, saueklipping og ullplagg. (1. Samuelsbok 25:⁠2; 2. Kongebok 3:⁠4; Job 31:​20) Linplanten, som ble brukt til å lage linstoff, ble dyrket i Egypt og Israel. (1. Mosebok 41:​42; Josva 2:⁠6) Israelittene i bibelsk tid dyrket kanskje ikke bomull, men Bibelen nevner bruken av bomullsstoff i Persia. (Ester 1:⁠6) Silke var et kostbart luksusstoff som sannsynligvis bare ble importert via reisende kjøpmenn fra Det fjerne østen. – Åpenbaringen 18:​11, 12.

«Ull fantes i en rekke naturfarger, fra helt hvitt til mørkebrunt med mange nyanser imellom», sier boken Jesus and His World. Dessuten ble ullen ofte farget. Det dyre fargestoffet purpur ble utvunnet av visse havsnegler, og forskjellige planter, røtter, blad og insekter ble brukt til å lage slike farger som rødt, gult, blått og svart.