Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Guds navn (uthevet) i et gammelt bibelhåndskrift

Hva sier Bibelen?

Hva sier Bibelen?

Har Gud et navn?

NOEN SIER at han ikke har noe navn, andre sier at det er Gud eller Herren, og andre igjen sier at han har mange navn. Hva tror du?

HVA BIBELEN SIER

«Du, som har navnet Jehova, du alene er Den Høyeste over hele jorden.» – Salme 83:18.

HVA MER SIER BIBELEN OM DETTE?

  • Selv om Gud har mange titler, har han gitt seg selv bare ett navn. – 2. Mosebok 3:15, se fotnote til 2. Mosebok 3:14 i NO 1978/85.

  • Gud er ikke et mysterium. Han vil at vi skal bli kjent med ham. – Apostlenes gjerninger 17:27.

  • Å vite hva Guds navn er, kan være det første skrittet mot det å få et vennskap med ham. – Jakob 4:8.

Er det galt å uttale Guds navn?

HVA MENER DU?

  • Ja

  • Nei

  • Kanskje

HVA BIBELEN SIER

«Du skal ikke bruke Jehova din Guds navn på en uverdig måte.» (2. Mosebok 20:7) Det er bare galt å bruke Guds navn hvis det blir gjort på en respektløs måte. – Jeremia 29:9.

HVA MER SIER BIBELEN OM DETTE?

  • Jesus kjente og brukte Guds navn. – Johannes 17:25, 26.

  • Gud vil at vi skal bruke navnet hans når vi henvender oss til ham. – Salme 105:1.

  • Guds fiender prøver å få folk til å glemme navnet hans. – Jeremia 23:27.