Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan kan du oppnå noe mer enn dette livet?

Hvordan kan du oppnå noe mer enn dette livet?

LIVET i dag er ikke slik det var Guds hensikt at det skulle være. Jorden skulle ha vært fylt med mennesker som respekterte Skaperens myndighet som den øverste i universet, som levde etter hans veiledning, og som gjenspeilte hans gode egenskaper. Det var meningen at de skulle samarbeide og glede seg over å oppdra barn, oppdage nye ting og gjøre hele jorden til et paradis.

GUD LOVER AT LIVET PÅ JORDEN SKAL BLI SLIK DET VAR HANS HENSIKT AT DET SKULLE VÆRE

  • «Han gjør slutt på kriger over hele jorden.» – Salme 46:9.

  • «Den fastsatte tiden kom ... til å ødelegge dem som ødelegger jorden.» – Åpenbaringen 11:18.

  • «Ingen innbygger kommer til å si: ‘Jeg er syk.’» – Jesaja 33:24.

  • «Mine utvalgte skal fullt ut få nyte frukten av sitt arbeid.» – Jesaja 65:22.

Hvordan kommer disse profetiene til å bli oppfylt? Gud har utnevnt sin Sønn, Jesus, til å være Konge i en perfekt regjering som skal herske fra himmelen over jorden. Bibelen kaller denne regjeringen Guds rike. (Daniel 2:44) Bibelen sier om Jesus: «Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal herske som Konge.» – Lukas 1:32, 33.

Da Jesus var her på jorden, gjorde han mange mirakler som viste at han som Konge skal sørge for at menneskene får et mye bedre liv enn det de har nå.

JESUS VISTE HVA HAN SKAL GJØRE FOR MENNESKENE

  • Han helbredet alle slags sykdommer og viste på den måten at han skal gjøre slutt på alle helseproblemer. – Matteus 9:35.

  • Han stilte en storm på sjøen og viste dermed at han skal beskytte menneskene ved å kontrollere naturkreftene. – Markus 4:36–39.

  • Han skaffet mat til mange tusen mennesker, noe som viser at han skal sørge for at folk får alt de trenger til livets opphold. – Markus 6:41–44.

  • Han gjorde vann om til vin i et bryllup og viste på den måten at han vil sørge for at menneskene kan nyte livet. – Johannes 2:7–11.

Hvordan kan du oppnå det livet som Gud ønsker å gi dem som elsker ham? Det finnes en vei du må begynne å gå på. Bibelen omtaler den som «veien som fører til livet, og det er få som finner den». – Matteus 7:14.

VEIEN TIL ET BEDRE LIV

Hva er den veien som fører til livet? Gud sier: «Jeg, Jehova, er din Gud, den som lærer deg det som er til beste for deg, den som leder deg på den veien du bør gå.» (Jesaja 48:17) Hvis du går på denne veien, får du det beste livet det er mulig å få.

Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet.» (Johannes 14:6) Ved å tro på de sannhetene Jesus lærte oss, og ved å følge hans eksempel kan vi bygge opp et nært forhold til Gud og få et bedre liv.

Hvordan kan du finne veien til livet? Det finnes mange religioner, men Jesus advarte: «Ikke alle som sier til meg: ‘Herre, Herre’, skal komme inn i himmelens rike, men bare de som gjør min himmelske Fars vilje.» (Matteus 7:21) Han sa også: «Dere skal kjenne dem på deres frukter.» (Matteus 7:16) Bibelen kan hjelpe deg til å se forskjellen på sann og falsk religion. – Johannes 17:17.

Hvordan kan du begynne å gå på veien til livet? Du må bli kjent med ham som har gitt oss livet: Hvem er han? Hva heter han? Hvordan er han? Hva gjør han? Hva vil han at vi skal gjøre? *

Gud ønsker at menneskene ikke bare skal arbeide, spise, ha det gøy og oppdra barn. Vi kan bli kjent med Skaperen og bli hans venn. Vi kan vise at vi elsker ham, ved å gjøre hans vilje. Jesus sa: «Dette fører til evig liv: at de lærer deg å kjenne, den eneste sanne Gud.» – Johannes 17:3.

GJENNOM BIBELEN LÆRER GUD DEG «DET SOM ER TIL BESTE FOR DEG». – JESAJA 48:17

EN GLEDERIK REISE

Når vi lærer om hva Gud vil at vi skal gjøre, oppdager vi kanskje at vi må gjøre noen forandringer i livet. Det kan føles som en stor utfordring. Men i virkeligheten er dette en reise som vil gi deg mye glede når du først tar fatt på den. Jehovas vitner vil gjerne hjelpe deg til å få svar på grunnleggende spørsmål om Gud. Vi tilbyr et gratis bibelkurs som kan holdes på et tidspunkt og et sted som passer for deg. Du kan kontakte oss på nettstedet vårt jw.org.