Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Gud skal snart gjøre slutt på all lidelse

Gud skal snart gjøre slutt på all lidelse

«Hvor lenge, Jehova, skal jeg rope om hjelp uten at du hører? Hvor lenge skal jeg be om hjelp på grunn av vold uten at du griper inn?» (Habakkuk 1:2, 3) Dette sa Habakkuk, en mann som hadde et nært forhold til Gud. Var disse spørsmålene et tegn på at han manglet tro? Overhodet ikke! Gud forsikret Habakkuk om at han hadde fastsatt en tid da han skulle gjøre slutt på lidelser. – Habakkuk 2:2, 3.

Når du eller noen du er glad i, har det vondt, er det lett å tenke at Gud er sen til å handle – at Gud allerede burde ha gjort noe med situasjonen. Men Bibelen forsikrer oss: «Jehova er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, slik noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han ønsker ikke at noen skal bli tilintetgjort, men at alle skal nå fram til anger.» – 2. Peter 3:9.

NÅR VIL GUD GÅ TIL HANDLING?

Veldig snart! Jesus sa at en spesiell generasjon skulle være vitne til en unik kombinasjon av forhold i verden som ville markere de siste dagene av en ‘verdensordning’. (Matteus 24:3–42) Oppfyllelsen av Jesu profeti i våre dager viser at den tiden da Gud skal gripe inn i det som skjer på jorden, er svært nær. *

Men hvordan skal Gud gjøre slutt på all lidelse? Da Jesus var på jorden, viste han hvilken makt Gud har til å lindre menneskenes lidelser. Tenk over noen eksempler:

Naturkatastrofer: En gang Jesus og apostlene hans seilte over Galilea-sjøen, brøt det ut en voldsom storm, og båten deres holdt på å synke. Men Jesus viste at han og hans Far har kontroll over naturkreftene. (Kolosserne 1:15, 16) Jesus sa ganske enkelt: «Stille! Vær rolig!» Hva skjedde da? «Vinden la seg, og det ble helt stille.» – Markus 4:35–39.

Sykdom: Jesus var kjent for at han kunne helbrede alle slags sykdommer og plager. Han helbredet for eksempel blinde og lamme og personer som led av epilepsi eller av spedalskhet. «Han ... helbredet alle som var syke.» – Matteus 4:23, 24; 8:16; 11:2–5.

Matmangel: Jesus brukte de evnene han hadde fått av sin Far, til å mangedoble en liten mengde mat. Bibelen forteller at han to ganger i løpet av sin tjeneste sørget for mat til flere tusen mennesker. – Matteus 14:14–21; 15:32–38.

Død: At Jehova har makt til å gjøre slutt på døden, blir bevist ved at Jesus tre ganger ga mennesker som hadde dødd, livet tilbake. Bibelen forteller at en av dem Jesus oppreiste, hadde vært død i fire dager. – Markus 5:35–42; Lukas 7:11–16; Johannes 11:3–44.

^ avsn. 5 Du kan lære mer om de siste dager i leksjon 32 i boken Et håp om en lys framtid, som er utgitt av Jehovas vitner og kan lastes ned gratis på jw.org.