Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

«Dine øyne så meg allerede da jeg var et foster.» – SALME 139:16

Forstår Gud deg?

Forstår Gud deg?

HVA SKAPERVERKET LÆRER OSS

Tenk på et av de næreste forholdene man finner mellom to mennesker – forholdet mellom eneggede tvillinger. De har et helt spesielt bånd. Nancy Segal, som er leder for et amerikansk senter for tvillingforskning, og som selv er tvilling, sier at noen tvillinger kan snakke med hverandre og forstå akkurat hva den andre mener, uten noen nærmere forklaring. En annen kvinne beskrev forholdet mellom seg og den eneggede tvillingsøsteren slik: «Vi vet alt om hverandre.»

Hva er forklaringen på at de forstår hverandre så godt? Studier tyder riktignok på at miljø og oppvekst er noen faktorer som spiller inn, men også at eneggede tvillingers svært like arveanlegg spiller en sentral rolle.

TENK OVER DETTE: Skaperen av det fantastiske arvematerialet vårt forstår bedre enn noen annen hvordan hver og en av oss er satt sammen. Salmisten David sa: «Du skjermet meg i mors liv. Mine knokler var ikke gjemt for deg da jeg ble til i det skjulte ... Dine øyne så meg allerede da jeg var et foster. I din bok sto det om alle dets deler.» (Salme 139:13, 15, 16) Gud er den eneste som forstår oss fullt ut – han kjenner ikke bare vår genetiske sammensetning, men forstår også hvordan det vi har opplevd i livet, har vært med på å forme oss. Guds unike kunnskap om oss og arveanlegget vårt forsikrer oss om at han forstår oss til minste detalj.

HVA BIBELEN LÆRER OSS OM HVOR GODT GUD KJENNER OSS

David sa i bønn: «Jehova, du har gransket meg, og du kjenner meg. Du vet når jeg setter meg, og når jeg reiser meg. På lang avstand vet du hva jeg tenker. Selv om det ikke er et ord på min tunge, Jehova, vet du allerede hva jeg vil si.» (Salme 139:1, 2, 4) I tillegg kjenner Jehova våre innerste følelser, ja, han «legger merke til hver tilbøyelighet i tankene». (1. Krønikebok 28:9; 1. Samuelsbok 16:6, 7) Hva forteller disse versene oss om Gud?

Skaperen legger ikke bare merke til hva vi gjør, men han forstår også hvilke tanker og følelser som ligger bak handlingene våre, selv om vi ikke alltid setter ord på tankene og følelsene våre når vi ber. I tillegg vet han om alt det gode vi ønsker å gjøre, selv når de begrensningene vi har, hindrer oss i å gjøre alt vi har lyst til. Ja, siden Gud har lagt egenskapen kjærlighet i hjertet vårt, gleder han seg når han ser at motivene og tankene våre styres av kjærlighet. – 1. Johannes 4:7–10.

Det er ikke noe som unngår Guds oppmerksomhet. Han er klar over problemene våre, selv når andre ikke vet om dem eller fullt ut forstår dem

 Bibelen forsikrer oss:

  • «Jehovas øyne hviler på de rettferdige, og hans ører hører deres inderlige bønn.» – 1. PETER 3:12.

  • Gud lover: «Jeg skal gi deg innsikt og lære deg om den veien du bør gå. Jeg vil gi deg råd med mitt øye rettet mot deg.» – SALME 32:8.

GUD ER VELDIG MEDFØLENDE

Kan det at vi vet at Gud forstår situasjonen vår og følelsene våre, hjelpe oss til å takle utfordringer? Tenk på det Anna, fra Nigeria, opplevde. Hun forteller: «Jeg var i en desperat situasjon og lurte på om livet var verdt å leve. Samtidig med at jeg som enke tok meg av datteren min, som lå på sykehus med hydrocephalus (opphopning av væske i hjernen), ble jeg diagnostisert med brystkreft. Jeg måtte opereres og få cellegift og strålebehandling. Det var ekstremt tungt for meg å takle det å være på sykehus samtidig med den syke datteren min.»

Hva hjalp Anna til å håndtere situasjonen? «Jeg tenkte mye på slike bibelvers som Filipperne 4:6, 7, der det står at ‘Guds fred, som overgår all forstand, skal beskytte deres hjerte og sinn’. Hver gang jeg tenkte på disse versene, følte jeg meg nær knyttet til Jehova, for jeg ble minnet om at han forstår meg bedre enn jeg selv gjør. Jeg fikk også mye oppmuntring av mine kjære åndelige brødre og søstre i menigheten.

Selv om jeg fortsatt sliter med helsen, går det bedre med både meg og datteren min nå. Vi har Jehova på vår side, så vi har lært oss å ikke tenke negativt når vi møter utfordringer. I Jakob 5:11 får vi forsikringen: ‘Lykkelige er de som har holdt ut. Dere har hørt om Jobs utholdenhet og har sett hvordan Jehova lot det ende, så dere vet at Jehova er svært medfølende og barmhjertig.’» Jehova forsto Jobs situasjon fullt ut, og vi kan være sikre på at han også forstår hvilke utfordringer vi møter.