Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvem har skylden?

Hvem har skylden?

Hvis det ikke er Gud som står bak lidelsene i verden, hva er da årsaken til at det er så mange problemer, for eksempel stor matmangel, endeløs fattigdom, brutale kriger, naturkatastrofer og alvorlige sykdommer? Guds Ord, Bibelen, peker på tre grunner til at menneskene lider:

  1. Egoisme, grådighet og hat. «Mennesker [har] hersket over andre mennesker til skade for dem.» (Forkynneren 8:9) Én grunn til at mennesker lider, er at de blir ofre for det som ufullkomne, egoistiske og ondskapsfulle mennesker gjør.

  2. Uventede hendelser på uventede tidspunkter. En annen grunn til at mennesker lider, er at de «blir rammet av uventede hendelser på uventede tidspunkter». (Forkynneren 9:11) Noen ganger er altså folk rett og slett på feil sted til feil tid, de blir rammet av ulykker, eller de er uforsiktige og gjør feil.

  3. Denne verdens onde hersker. Bibelen viser tydelig hva som er hovedårsaken til at mennesker lider. Den sier: «Hele verden er i den ondes makt.» (1. Johannes 5:19) ‘Den onde’ er Satan Djevelen, en mektig åndeskapning som opprinnelig var en av Guds engler, men som «ikke [sto] fast i sannheten». (Johannes 8:44) Andre engler sluttet seg til Satan og gjorde opprør mot Gud for å følge sine selviske ønsker. Dermed gjorde de seg selv til demoner. (1. Mosebok 6:1–5) Helt siden dette opprøret har Satan og demonene hatt en sterk og ondskapsfull innflytelse på det som skjer på jorden. Dette gjelder spesielt i vår tid. Djevelen er rasende, og han «villeder hele den bebodde jord», noe som har ført til alle de problemene vi ser i dag. (Åpenbaringen 12:9, 12) Ja, Satan er en brutal hersker. Det gir ham en pervers glede å se at mennesker har det vondt. Det er Satan – ikke Gud – som er årsaken til at mennesker lider.

TENK OVER DETTE: Det er bare en som er hjerteløs og djevelsk, som ville påføre uskyldige mennesker lidelser. Som en kontrast sier Bibelen: «Gud er kjærlighet.» (1. Johannes 4:8) Fordi den sanne Gud er så kjærlig, er det «utenkelig for [ham] å handle ondt og for Den Allmektige å gjøre noe som er galt». – Job 34:10.

Men da spør du kanskje: Hvor lenge vil Den Allmektige Gud tillate at Satan får fortsette sitt grusomme styre? Som vi har sett, hater Gud ondskap, og det gjør ham vondt å se at vi lider. Og dessuten sier hans Ord: «Kast alle deres bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.» (1. Peter 5:7) Gud elsker oss og har makt til å gjøre slutt på all lidelse og urettferdighet, noe den neste artikkelen utdyper. *

^ avsn. 7 Du finner mer informasjon om hvorfor det er så mye nød og lidelse, i leksjon 26 i boken Et håp om en lys framtid, som er utgitt av Jehovas vitner og kan lastes ned gratis på jw.org.