Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Du kan forberede deg nå på livet i den nye verden

Jorden skal snart bli et paradis!

Jorden skal snart bli et paradis!

Gud skapte jorden for at lydige mennesker skulle bo på den for evig. (Salme 37:29) Han lot de to første menneskene, Adam og Eva, få bo i den vakre Edens hage, og han ga dem og etterkommerne deres i oppdrag å dyrke jorden og ta hånd om den. – 1. Mosebok 1:28; 2:15.

Dagens verden ligner ikke mye på det paradiset Gud hadde tenkt at jorden skulle være. Men Gud har ikke ombestemt seg. Hvordan skal han gjennomføre sin opprinnelige hensikt? Som vi har sett i de forrige artiklene, kommer ikke Gud til å ødelegge selve jorden. Han vil i stedet la lydige mennesker få bo på den. Hvordan kommer forholdene på jorden til å være når Gud oppfyller løftene sine?

En verdensregjering

Når Guds himmelske regjering om kort tid hersker over hele menneskeheten, kommer alle på jorden til å ha det bra. De vil ha et godt og fredelig forhold til hverandre og kunne utføre meningsfylt arbeid. Gud har utnevnt Jesus Kristus til å styre over jorden. Til forskjell fra mange herskere i dag vil Jesus alltid gjøre det som er til beste for dem han har myndighet over. Hans styre vil være basert på kjærlighet, og han vil være en omtenksom, medfølende og rettferdig Konge. – Jesaja 11:4.

Internasjonal enhet

I den nye verden vil ikke folk være splittet på grunn av nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Det vil bare finnes ett forent folk. (Åpenbaringen 7:9, 10) Alle på jorden vil elske Gud og elske sine medmennesker, og i tråd med Guds opprinnelige hensikt vil de samarbeide om å ta vare på hjemmet sitt, jorden. – Salme 115:16.

Naturen i balanse

Når Guds rike hersker over jorden, vil Skaperen ta full kontroll over været, slik at det er i perfekt balanse. (Salme 24:1, 2) Da Jesus var på jorden, ga han oss et innblikk i hva han kan gjøre ved hjelp av kraft fra Gud, da han uten problemer fikk en kraftig storm til å roe seg. (Markus 4:39, 41) Når han styrer, trenger ingen å være redde for naturkatastrofer. Under Guds rike vil vi leve i fred med dyrene og ikke lenger ødelegge miljøet. – Hosea 2:18.

Perfekt helse og mer enn nok mat

Alle kommer til å ha perfekt helse. Ingen skal bli syke, bli gamle eller dø. (Jesaja 35:5, 6) Miljøet vil være like rent og vakkert som det var da de første menneskene levde i Edens hage. I Eden fantes det rikelig med mat, og slik vil det også være i den nye verden, for da vil alle mennesker få mer enn nok å spise når de dyrker jorden. (1. Mosebok 2:9) I likhet med israelittene i gammel tid vil alle i paradiset «spise brød til [de] er mette». – 3. Mosebok 26:4, 5.

Ekte fred og trygghet

Under Guds verdensregjering vil det være fred overalt, og alle vil behandle hverandre på en vennlig og rettferdig måte. Det vil ikke være noen kriger eller noe maktmisbruk, og ingen trenger å slite for å skaffe seg det aller nødvendigste. Bibelen lover: «Hver og en skal sitte under sin vinranke og under sitt fikentre, og ingen skal gjøre dem redde.» – Mika 4:3, 4.

Gode boforhold og meningsfylt arbeid

Alle familier vil ha et hjem, og de trenger ikke å være redde for å miste det. Alt arbeidet de gjør, vil føles givende. Bibelen sier om dem som får leve i Guds nye verden: «De skal ikke slite forgjeves.» – Jesaja 65:21–23.

God utdannelse

Bibelen lover: «Jorden skal være fylt med kunnskapen om Jehova.» (Jesaja 11:9) Skaperen, Jehova, vil dele sin uendelig store visdom med dem som lever i den nye verden, og de vil lære mer om alt det vakre han har skapt. De kommer ikke til å bruke kunnskapen sin til å lage våpen eller til å skade andre mennesker. (Jesaja 2:4) De vil i stedet lære å leve i fred med hverandre og å ta vare på jorden. – Salme 37:11.

Evig liv

Gud brukte lang tid på å legge forholdene på jorden til rette for at vi mennesker skulle kunne glede oss over livet hver eneste dag. Hans hensikt er at menneskene skal leve på jorden for evig. (Salme 37:29; Jesaja 45:18) For at det skal kunne skje, skal Gud «oppsluke døden for evig». (Jesaja 25:8) «Døden skal ikke være mer. Sorg og skrik og smerte skal heller ikke være mer», lover Bibelen. (Åpenbaringen 21:4) Gud vil gi alle mennesker muligheten til å leve evig. Det gjelder både dem som han lar overleve når han ødelegger denne onde verden, og de utallige døde som han vil oppreise til liv igjen i den nye verden. – Johannes 5:28, 29; Apostlenes gjerninger 24:15.

Ja, menneskeheten skal snart få en helt ny start. Millioner av mennesker over hele verden forbereder seg allerede nå på å være med på det. Selv om de er ufullkomne, prøver de å være den slags mennesker Gud vil ha i sin nye verden. Hvordan forbereder de seg? Ved å lære om Jehova Gud og om ham som han sendte til jorden, Jesus Kristus. – Johannes 17:3.

Du kan lære mer om hva du må gjøre for å få overleve enden for denne verden og få leve i den nye og bedre verden som kommer snart. Du kan spørre et av Jehovas vitner om å få et gratis og interaktivt bibelkurs ved hjelp av boken Et håp om en lys framtid.