Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Når kommer enden? Hva Jesus sa

Når kommer enden? Hva Jesus sa

Som vi lærte i den forrige artikkelen, sier ikke Bibelen at jorden eller menneskene skal forsvinne. Når Bibelen snakker om verdens ende, mener den at denne onde verdensordningen og de som støtter den, skal fjernes. Men sier Bibelen noe om når verdens ende kommer?

TENK OVER TO UTTALELSER JESUS KOM MED OM ENDEN:

«Hold dere derfor våkne, for dere kjenner verken dagen eller timen.» – MATTEUS 25:13.

«Følg nøye med og hold dere våkne, for dere vet ikke når tiden er inne.» – MARKUS 13:33.

Det er derfor ingen mennesker som vet nøyaktig når enden for denne verden kommer. Men Gud har bestemt «når tiden er inne» til at det skal skje. Han har fastsatt «dagen og timen». (Matteus 24:36) Betyr dette at det ikke går an å finne ut noe om når enden nærmer seg? Jo, det gjør det. Jesus sa at disiplene skulle se etter en bestemt utvikling i verden som ville vise at enden var nær.

TEGNET

Denne utviklingen i verden skulle være tegnet på «avslutningen på verdensordningen». Jesus nevnte flere ting: «Nasjon skal gå til krig mot nasjon og rike mot rike, og det skal bli matmangel og jordskjelv på det ene stedet etter det andre.» (Matteus 24:3, 7) Han sa også at det skulle være «epidemier». (Lukas 21:11) Ser du at det Jesus sa, blir oppfylt?

Mange i dag lider på grunn av ødeleggende kriger, sultkatastrofer, jordskjelv og fryktelige sykdommer. I 2004, for eksempel, førte et kraftig jordskjelv i Indiahavet til en tsunami som tok livet av rundt 225 000 mennesker. I løpet av et drøyt år krevde covid-19-pandemien cirka 2,6 millioner menneskeliv verden over. Jesus sa at slike ting skulle vise at enden for denne verden var nær.

 «DE SISTE DAGER»

Bibelen omtaler perioden rett før verdens ende som «de siste dager». (2. Peter 3:3, 4) Ifølge 2. Timoteus 3:1–5 skulle de siste dager kjennetegnes av at det gikk kraftig nedover med moralen blant folk. (Se rammen « Hvordan menneskene skulle være rett før enden kom».) Synes du at folk i dag er egoistiske, grådige, voldsomme og ukjærlige? Dette er med på å bevise at vi lever rett før verdens ende.

Hvor lenge skal de siste dager vare? Bare en «kort tid», ifølge Bibelen. Så skal Gud «ødelegge dem som ødelegger jorden». – Åpenbaringen 11:15–18; 12:12.

 JORDEN SKAL SNART BLI ET PARADIS!

Gud har allerede fastsatt tidspunktet for når han skal gjøre slutt på denne onde verden. (Matteus 24:36) Men det finnes flere gode nyheter: Gud «ønsker ikke at noen skal bli tilintetgjort». (2. Peter 3:9) Han gir oss mennesker muligheten til å lære om ham og om hvordan han vil at vi skal leve. Hvorfor? Fordi han vil at vi skal overleve enden for denne verden og få leve i hans nye verden, når jorden blir et paradis.

Gud har organisert et globalt undervisningsarbeid, slik at folk kan få vite hvordan de kan komme inn i den nye verden og leve der når det er hans rike som styrer. Jesus sa at det gode budskap om Guds rike skulle bli forkynt «på hele den bebodde jord». (Matteus 24:14) I 2019 brukte Jehovas vitner verden over mer enn to milliarder timer på å gjøre andre kjent med det budskapet om håp Bibelen inneholder. Jesus sa at denne forkynnelseskampanjen skulle foregå over hele jorden før enden kom.

Snart er det ikke menneskene som skal regjere lenger. Men den gode nyheten er at du kan få overleve enden for denne verden og få leve på den paradisiske jorden som Gud har lovt. Den neste artikkelen handler om hva du må gjøre for å få leve da.

Jesu profeti om «de siste dager» gir oss håp