Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

 FORSIDETEMA | VIL DU TA IMOT GUDS STØRSTE GAVE?

Guds største gave – hvorfor så verdifull?

Guds største gave – hvorfor så verdifull?

Hva er det som gjør en gave du har fått, spesielt verdifull for deg? Det er sannsynligvis fire faktorer inne i bildet: (1) hvem som gav deg den, (2) hvorfor den ble gitt, (3) hva den kostet giveren, og (4) om gaven dekket et virkelig behov. Det å tenke over disse faktorene kan hjelpe oss til å sette større pris på løsepengen – Guds største gave.

HVEM GAV DEN?

Noen gaver er verdifulle fordi de er blitt gitt av en som har myndighet, eller en som vi har stor respekt for. Andre gaver setter vi stor pris på, ikke nødvendigvis fordi de har stor pengeverdi, men fordi vi har fått dem av et kjært familiemedlem eller en god venn. Det var sånn det var med den gaven Jordan fikk av Russell, som nevnt i den forrige artikkelen. Hvordan kan dette anvendes på den gaven som løsepengen er?

For det første: Bibelen sier at «Gud utsendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle vinne liv ved ham». (1. Johannes 4:9) Det i seg selv gjør denne gaven spesielt verdifull. Ingen har større myndighet enn Gud. En hebraisk skribent skrev om ham: «Du, som har navnet Jehova, du alene er Den Høyeste over hele jorden.» (Salme 83:18) Vi kunne ikke fått en gave fra noen høyere kilde.

For det andre: Gud er «vår Far». (Jesaja 63:16) Hvorfor kan vi si det? Fordi han har gitt oss livet. Dessuten tar han seg lojalt av oss slik en hengiven far tar seg av barna sine. En gang Gud omtalte sitt folk som Efraim, kalte han dem sin ‘dyrebare sønn’ og sitt ‘kjæreste barn’. Han sa også: «Derfor slår mitt hjerte i medynk med ham, jeg må forbarme meg over ham.» (Jeremia 31:20, NO 1978/85) Gud føler det samme for sine tilbedere i dag. Han er ikke bare vår allmektige Skaper, men også vår lojale Far og Venn. Gjør ikke det en hvilken som helst gave fra ham spesielt verdifull?

 HVORFOR BLE DEN GITT?

Noen gaver er verdifulle fordi de blir gitt av ekte kjærlighet, ikke av pliktfølelse. En giver som virkelig er uselvisk, forventer ikke å få noe igjen for sin gavmildhet.

Gud gav sin Sønn til gagn for oss fordi han elsker oss. Bibelen sier: «Ved dette ble Guds kjærlighet tilkjennegitt i vårt tilfelle, fordi Gud utsendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle vinne liv ved ham.» (1. Johannes 4:9) Var Gud forpliktet til å gjøre dette? Nei! «Løsepengen som er betalt av Kristus Jesus», er et uttrykk for Guds «ufortjente godhet». – Romerne 3:24.

Hvorfor kan vi si at Guds gave er et uttrykk for ufortjent godhet? Bibelen forklarer: «Gud anbefaler sin egen kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Romerne 5:8) Det var uselvisk kjærlighet som fikk Gud til å gjøre dette for oss svake, hjelpeløse og syndige mennesker. Vi har ikke fortjent å bli vist en slik kjærlighet, og vi kan heller aldri betale ham tilbake. Denne gaven er det største uttrykk for kjærlighet som noen gang er blitt vist.

HVA KOSTET GAVEN GIVEREN?

Noen gaver er verdifulle fordi de har kostet giveren mye. Når en person er villig til å gi oss noe som er veldig verdifullt for ham, setter vi spesielt stor pris på gaven.

Gud «gav sin enbårne Sønn». (Johannes 3:16) Han kunne ikke ha gitt oss noe som betydde mer for ham. I den enormt lange perioden det må ha tatt Gud å skape universet, arbeidet Jesus ved hans side og ble «den han holdt særlig av». (Ordspråkene 8:30) Jesus blir omtalt som Guds ‘elskede Sønn’ og «den usynlige Guds bilde». (Kolosserne 1:13–15) Aldri har det vært et så nært bånd mellom noen intelligente vesener!

Men Gud gikk så langt at han «ikke engang sparte sin egen Sønn». (Romerne 8:32) Jehova gav oss det mest verdifulle han hadde. Ingen annen gave har kostet ham mer.

ET DESPERAT BEHOV BLIR DEKKET

Noen gaver er verdifulle fordi de dekker et virkelig behov, ja kanskje et akutt behov. For eksempel: Tenk hvor takknemlig du ville bli hvis noen sa seg villig til å betale for en livreddende medisinsk behandling som du selv ikke hadde råd til! Den gaven ville være uvurderlig, ikke sant?

«Liksom alle dør i Adam, så skal også alle bli gjort levende i Kristus.» (1. Korinter 15:22) Som etterkommere av Adam dør vi alle. Vi kan ikke unngå sykdom og død, og vi kan heller ikke selv forlike oss med Gud og bli skyldfrie i hans øyne. Og som små mennesker kan vi gjøre verken oss selv eller andre levende. Bibelen sier det slik: «Ikke én av dem kan på noen måte løskjøpe en bror eller gi Gud en løsepenge for ham ... løskjøpelsesprisen for deres sjel er så høy at den til uavgrenset tid ikke kan betales.» (Salme 49:7, 8, fotnote) Vi har et desperat behov for hjelp fordi vi ikke kan betale «løskjøpelsesprisen». Hvis vi ble overlatt til oss selv, ville vi vært hjelpeløse.

På grunn av sin store kjærlighet var Jehova villig til å betale for den livreddende «behandlingen» vi trenger, slik at ‘alle blir gjort levende’ ved hjelp av Jesus. På hvilken måte gjør løsepengen dette? «Jesu, hans Sønns, blod renser oss fra all synd.»  Ja, tro på Jesu utgytte blod åpner for at man kan få tilgivelse for synd og oppnå evig liv. (1. Johannes 1:7; 5:13) Og hva vil løsepengen gjøre for våre kjære som vi har mistet i døden? «Ettersom døden er kommet ved et menneske, kommer også de dødes oppstandelse ved et menneske [Jesus].» – 1. Korinter 15:21. *

Ingen annen gave enn Jesu offer er blitt gitt av noen høyere kilde eller av større kjærlighet. Ingen har noen gang ofret så mye for oss som Jehova Gud. Og ingen gave dekker et større behov enn dette offeret, som utfrir oss fra synd og død. Nei, ingen gave kan måle seg med verdien av løsepengens ubeskrivelige verdi.

 

^ avsn. 19 Du finner flere opplysninger om at Gud skal oppreise de døde til liv igjen, i kapittel 7 i boken Hva er det Bibelen egentlig lærer?, utgitt av Jehovas vitner og tilgjengelig på jw.org.