Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

FORSIDETEMA | HVORFOR MÅTTE JESUS LIDE OG DØ?

Skjedde det virkelig?

Skjedde det virkelig?

Våren 33 evt. ble Jesus fra Nasaret henrettet. Han ble med urette anklaget for oppvigleri, brutalt slått og naglet til en pæl. Han døde med uutholdelige smerter. Men Gud oppreiste ham til liv igjen, og 40 dager senere steg han opp til himmelen.

Denne spesielle beretningen står i de fire evangeliene i De kristne greske skrifter, også kjent som Det nye testamente. Men har det evangeliene forteller om, virkelig skjedd? Dette er et viktig og relevant spørsmål. Hvis det ikke skjedde, er den kristne tro verdiløs og håpet om evig liv i paradiset bare en ønskedrøm. (1. Korinter 15:14) Hvis det på den annen side virkelig skjedde, har menneskene en strålende framtid, og det er noe som berører deg også. Så, er evangelieberetningene fakta eller fantasi?

HVA FAKTA VISER

I motsetning til fantasifulle legender er evangelieberetningene pinlig nøyaktige og spekket med detaljer. De er for eksempel fulle av navn på virkelige steder. Mange av dem kan man besøke den dag i dag. De forteller om mennesker som historikere kan bekrefte har levd. – Lukas 3:1, 2, 23.

Jesus selv blir omtalt av historieskrivere som levde i det første og andre århundre. * Evangelienes beskrivelse av den måten han døde på, stemmer overens med romerske henrettelsesmetoder på den tiden. Dessuten blir ting fortalt på en ærlig og saklig måte, ja, det blir til og med sagt negative ting om noen av Jesu disipler. (Matteus 26:56; Lukas 22:24–26; Johannes 18:10, 11) Alle disse faktorene viser tydelig at evangelieskribentene var ærlige og nøyaktige når de skrev om Jesus.

HVA MED JESU OPPSTANDELSE?

Det er alminnelig anerkjent at Jesus har levd og dødd, men noen stiller spørsmålstegn ved at han ble oppreist fra de døde. Ikke engang apostlene trodde på de første som kom og fortalte at han hadde fått livet tilbake. (Lukas 24:11) Men all tvil forsvant da de og andre disipler den oppstandne Jesus ved forskjellige anledninger. Ja, én gang var det over 500 øyenvitner til stede. – 1. Korinter 15:6.

Med fare for å bli arrestert og drept fortalte disiplene modig alle – også dem som hadde drept Jesus – at Jesus var blitt oppreist. (Apostlenes gjerninger 4:1–3, 10, 19, 20; 5:27–32) Ville så mange disipler ha vært så modige hvis de ikke var helt overbevist om at Jesus var blitt oppreist? Det at Jesus virkelig ble oppreist, er årsaken til at kristendommen har hatt og fortsatt har så stor innflytelse på verden.

Det evangeliene forteller om Jesu død og oppstandelse, har alle kjennetegnene på en autentisk, historisk beretning. Hvis du leser evangeliene nøye, blir du helt sikkert overbevist om at det de forteller, virkelig skjedde. Og du kan bli enda sikrere når du forstår hvorfor det skjedde. Den neste artikkelen forteller mer om det.

^ avsn. 7 Tacitus, som ble født omkring år 55 evt., skrev: «Opphavsmannen til dette navn [kristne] var en viss Kristus som under Tiberius’ regjering var blitt dømt til døden av prokuratoren Pontius Pilatus.» Jesus blir også nevnt av Sveton (det første århundre), den jødiske historieskriveren Josefus (det første århundre) og Plinius den yngre, stattholder i Bitynia (tidlig i det andre århundre).