VAKTTÅRNET Nr. 2 2016 | Hvorfor måtte Jesus lide og dø?

Hvilken betydning har det for deg at en mann ble henrettet for omkring 2000 år siden?

FORSIDETEMA

Skjedde det virkelig?

Hva er det som viser at evangelieberetningene om Jesus er sanne?

FORSIDETEMA

Hvorfor måtte Jesus lide og dø?

Hva kan hans død bety for deg?

Bør kristne tilbe i helligdommer?

Mange av de store religionene i verden har helligdommer. Er det større sjanse for å bli bønnhørt hvis man ber i en helligdom?

Ta advarsler alvorlig. Det kan redde livet ditt!

Bibelens profetier inneholder tydelige tegn på en kommende katastrofe. Vil du ta dem alvorlig?

Hvem delte Bibelen inn i kapitler og vers?

Hvorfor slo dette systemet an?

Hva sier Bibelen?

Kan Djevelen ha kontroll over folk?

Mer på nett

Døde Jesus på et kors?

Mange ser på korset som symbol på kristendommen. Bør vi bruke det i tilbedelsen?