Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva kommer Guds rike til å utrette?

Hva kommer Guds rike til å utrette?

Jesus lærte disiplene sine å be om at Guds rike må komme. Han visste at alt det grusomme som skjer på jorden, ikke er slik Gud vil at det skal være, og at Guds rike er den eneste regjeringen som kan løse menneskenes problemer. Hva skal Guds rike utrette?

HVA GUDS RIKE ALLEREDE HAR GJORT

I den forrige artikkelen drøftet vi det tegnet som Jesus beskrev. Dette tegnet er et synlig bevis for at Guds rike er blitt opprettet i himmelen med Jesus Kristus som Konge.

Da Jesus ble Konge, kastet han Satan og demonene ut av himmelen, slik Bibelen hadde forutsagt. De kan nå bare påvirke det som skjer på jorden, og det er en av grunnene til at forholdene er blitt så mye verre siden 1914. – Åpenbaringen 12:7, 9.

Til tross for at verdensforholdene blir verre og verre, er Jesus, som Konge i Guds rike, engasjert i å hjelpe mennesker rundt om på jorden. Takket være det verdensomfattende bibelske undervisningsarbeidet som Jesus forutsa, er det mange som lærer å følge bibelske prinsipper i dagliglivet. (Jesaja 2:2–4) Det har hjulpet millioner til å få et bedre familieliv og til å forstå at man ikke bør la jobb og materielle ting bli det viktigste i livet. De lærer altså hvordan de kan få et bedre liv nå, og hvordan de kan bli slike mennesker som Gud vil ha som innbyggere i sitt rike.

HVA ER DET NESTE GUDS RIKE SKAL UTRETTE?

Selv om Jesus allerede hersker i himmelen, er det fremdeles mennesker som hersker på jorden. Men Gud har sagt til Jesus: «Dra seirende fram midt iblant dine fiender.» (Salme 110:2) Jesus skal snart utslette alle disse fiendene og skape gode forhold for dem som ønsker å gjøre Guds vilje.

Om kort tid vil Guds rike gå til handling og gjøre dette:

  • Avskaffe falsk religion. Religioner som har lært folk løgner om Gud og gjort livet vanskelig for folk, skal bli borte. Bibelen framstiller falsk religion som en prostituert. Det at falsk religion blir ødelagt, vil komme som et sjokk på mange. – Åpenbaringen 17:15, 16.

  • Gjøre slutt på menneskenes styre. Guds rike skal gå til handling for å gjøre slutt på menneskenes styre. – Åpenbaringen 19:15, 17, 18.

  • Fjerne onde mennesker. Hva med dem som er bestemt på å gjøre det som er ondt, og som ikke vil gjøre Guds vilje? «De onde skal bli utslettet fra jorden.» – Ordspråkene 2:22.

  • Fjerne Satan og demonene. Satan og demonene vil ikke kunne «villede nasjonene lenger». – Åpenbaringen 20:3.

Hva vil alt dette bety for dem som anerkjenner Guds rikes styre?

HVA GUDS RIKE SKAL GJØRE FOR MENNESKENE

Som Konge i himmelen skal Jesus utrette mye mer enn det en hvilken som helst menneskelig hersker noen gang kunne ha klart. Han skal få hjelp av 144 000 medregenter som blir valgt ut blant menneskene. (Åpenbaringen 5:9, 10; 14:1, 3) Han skal sørge for at Guds vilje skjer her på jorden. Hva skal Guds rike gjøre for dem som bor på jorden?

  • Fjerne sykdom og død. «Ingen innbygger kommer til å si: ‘Jeg er syk’», og «døden skal ikke være mer». – Jesaja 33:24; Åpenbaringen 21:4.

  • Innføre ekte fred og trygghet. «Dine sønners fred skal være stor», og «hver og en skal sitte under sin vinranke og under sitt fikentre, og ingen skal gjøre dem redde». – Jesaja 54:13; Mika 4:4.

  • Gi menneskene et meningsfylt arbeid. «Mine utvalgte skal fullt ut få nyte frukten av sitt arbeid. De skal ikke slite forgjeves.» – Jesaja 65:22, 23.

  • Løse miljøproblemer. «Ødemarken og det uttørkede landet skal juble, og ørkensletten skal glede seg og blomstre som safrankrokusen.» – Jesaja 35:1.

  • Lære menneskene hva de må gjøre for å få leve evig. «Dette fører til evig liv: at de lærer deg å kjenne, den eneste sanne Gud, og ham som du har utsendt, Jesus Kristus.» – Johannes 17:3.

Gud ønsker at du skal få glede deg over disse velsignelsene. (Jesaja 48:18) Den neste artikkelen drøfter hva du kan gjøre nå for å få oppleve en slik fantastisk framtid.