Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Du kan få leve evig på jorden

Du kan få leve evig på jorden

TENK FOR EN FANTASTISK MULIGHET! Han som har skapt oss, har lovt å gi oss evig liv – her på jorden. Men det er det mange som synes er vanskelig å tro på. De sier kanskje: «Alle må jo dø før eller senere. Det er en naturlig del av livet.» Andre tenker at det er mulig å leve evig, men ikke her på jorden. De sier at evig liv er noe man får etter at man er død og har kommet til himmelen. Hva tror du?

Før du svarer, bør du tenke over Bibelens svar på disse tre spørsmålene: Hva viser den måten vi er skapt på, om hvor lenge det var meningen at vi skulle leve? Hva var Guds opprinnelige hensikt med jorden og menneskene? Hvorfor ble menneskene egentlig underlagt døden?

HVORFOR MENNESKENE ER UNIKE

Av alle de formene for liv som Gud har skapt på jorden, er mennesket unikt. Hvordan det? Bibelen viser at det bare var menneskene som ble skapt i «Guds bilde». (1. Mosebok 1:26, 27) Hva betyr det? Det betyr at menneskene fikk karaktertrekk og egenskaper som gjenspeilte Guds egenskaper, for eksempel hans kjærlighet og rettferdighetssans.

Dessuten ble menneskene skapt med evnen til å tenke og resonnere og til å skille mellom rett og galt. Det er derfor vi kan sette pris på storheten i universet og de fantastiske underne i naturen. Vi kan også glede oss over kunst, musikk og poesi. Framfor alt har menneskene den unike evnen å kunne bygge opp et nært forhold til Skaperen. Slike egenskaper utgjør et enormt skille mellom menneskene og alle andre levende skapninger på jorden.

Så tenk over dette: Hvis Gud hadde tenkt at vi bare skulle leve noen få år, ville han da ha gitt menneskene slike bemerkelsesverdige egenskaper og et bortimot uendelig potensial til å utvikle og forbedre dem? Sannheten er at Gud har gitt oss mennesker disse unike egenskapene og evnene for at vi skal kunne glede oss over livet her på jorden i all evighet.

GUDS OPPRINNELIGE HENSIKT

Noen sier imidlertid at Gud aldri hadde tenkt at vi mennesker skulle leve evig på jorden. De mener at jorden ble utformet for at den skulle være et midlertidig hjem for menneskene, et sted der Gud prøver dem for å se hvem som fortjener å komme til himmelen og leve evig der sammen med ham. Men hvis det var sant, ville ikke det egentlig gjøre  Gud ansvarlig for all den ondskapen som fyller jorden? Det ville være direkte i strid med Guds personlighet, for Bibelen sier om ham: «Hans måte å handle på er alltid rett. En trofast Gud som aldri er urettferdig. Rettferdig og rettskaffen er han.» – 5. Mosebok 32:4.

Bibelen viser tydelig hva som var Guds opprinnelige hensikt med jorden: «Himmelen tilhører Jehova, men jorden har han gitt til menneskene.» (Salme 115:16) Ja, Gud skapte jorden for at den skulle være et vakkert, permanent hjem for menneskene, og han fylte den med alt vi trenger for å kunne leve et meningsfylt, endeløst liv. – 1. Mosebok 2:8, 9.

«Himmelen tilhører Jehova, men jorden har han gitt til menneskene.» – Salme 115:16

Bibelen viser også tydelig hva som er Guds hensikt med menneskeheten. Han ga det første menneskeparet dette oppdraget: «Fyll jorden og legg den under dere, og rå over ... alle levende skapninger som beveger seg på jorden.» (1. Mosebok 1:28) Tenk for et privilegium – de skulle ta vare på sitt paradisiske hjem og utvide det til å omfatte hele jorden! De framtidsutsiktene Adam og Eva og deres eventuelle etterkommere hadde, var evig liv på jorden, ikke i himmelen.

HVORFOR DØR VI?

Hva er da grunnen til at vi dør? Bibelen viser at en av Guds åndeskapninger, senere identifisert som den opprørske Satan Djevelen, prøvde å sabotere Guds måte å gjøre tingene på i Eden. Hvordan gjorde han det?

Satan lokket Adam og Eva, våre første foreldre, til å støtte ham i opprøret mot Gud. Da Satan påsto at Gud holdt noe godt tilbake fra dem – retten til selv å bestemme hva som er rett, og hva som er galt – valgte de å stille seg på Satans side og vende Gud ryggen. Hva førte det til? Akkurat som Gud hadde advart dem om, førte det til at de med tiden døde. De mistet muligheten til å leve evig på en paradisisk jord. – 1. Mosebok 2:17; 3:1–6; 5:5.

Det at Adam og Eva gjorde opprør, har fått følger for alle mennesker som har levd hittil. Guds Ord sier: «Synden kom inn i verden ved ett menneske [Adam], og ved synden kom døden. Og døden spredte seg til alle mennesker fordi de alle syndet.» (Romerne 5:12) Vi dør fordi vi har arvet synd og død fra våre første foreldre, ikke fordi Gud har en forutbestemt mystisk «plan» for oss.

DU KAN FÅ LEVE EVIG PÅ JORDEN

Opprøret i Eden fikk ikke satt en stopper for Guds opprinnelige hensikt med menneskene og jorden. Guds fullkomne kjærlighet og rettferdighetssans fikk ham til å sørge for en måte å befri oss fra synd og død på. Apostelen Paulus forklarte det slik: «Den lønnen synden betaler, er døden, men den gaven Gud gir, er evig liv ved Kristus Jesus, vår Herre.» (Romerne 6:23) Ja, «Gud elsket verden så høyt at han ga sin enbårne Sønn [Jesus Kristus], for at enhver som viser tro på ham, ikke skal bli tilintetgjort, men få evig liv». (Johannes 3:16) Ved villig å gi livet sitt som en løsepenge kjøpte Jesus tilbake alt det som gikk tapt som følge av at Adam syndet. *

Guds løfte om at jorden skal bli et paradis, vil snart bli oppfylt. Du kan få oppleve at dette fantastiske løftet blir en realitet hvis du følger Jesu oppfordring: «Gå inn gjennom den trange port. For vid er den porten og bred er den veien som fører til tilintetgjørelsen, og det er mange som velger den. Men trang er den porten og smal er den veien som fører til livet, og det er få som finner den.» (Matteus 7:13, 14) Din framtid avhenger altså av hvilke valg du tar. Hva velger du?

^ avsn. 17 Flere opplysninger om hva denne løsepengen kan bety for deg, finnes i kapittel 5 i boken Hva kan Bibelen lære oss?, utgitt av Jehovas vitner og tilgjengelig på jw.org.