Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Løfter som vil bli oppfylt

Løfter som vil bli oppfylt

Det gode budskap om Guds rike blir forkynt over hele jorden, akkurat som Jesus forutsa. (Matteus 24:14) Den bibelske boken Daniel forteller at dette riket er et styre som Gud står bak. Kapittel 2 i Daniels bok inneholder en profeti som beskriver en rekke av dominerende makter, eller riker, fra det gamle Babylonia og fram til vår tid. Vers 44 forutsier hva som skulle skje:

«Himmelens Gud [skal] opprette et rike som aldri skal bli ødelagt. Dette riket skal ikke bli overlatt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle disse andre rikene, og det alene skal bestå for evig.»

Denne og andre profetier i Bibelen viser at Guds rike skal erstatte alle menneskelige regjeringer og sørge for stabile og gode forhold over hele jorden. Hvordan vil det bli å leve under Guds rikes styre? Her er noen av de fantastiske løftene som snart vil bli oppfylt:

 • ALDRI MER KRIG

  Salme 46:9: «[Gud] gjør slutt på kriger over hele jorden. Han knekker buen og hogger spydet i stykker. Stridsvognene brenner han opp med ild.»

  Forestill deg hvordan verden kunne ha sett ut hvis alle de pengene og all den ekspertisen som nå blir brukt på å lage våpen, hadde blitt brukt på å hjelpe folk i stedet for å ta livet av dem! Slike fredelige forhold vil bli en realitet under Guds rikes styre.

 • ALDRI MER SYKDOM

  Jesaja 33:24: «Ingen innbygger kommer til å si: ‘Jeg er syk.’»

  Se for deg en verden der ingen har hjerteproblemer, kreft, malaria eller noen andre plager. Det vil ikke lenger være behov for sykehus eller medisiner. Menneskene kan se fram til å få perfekt helse!

 • ALDRI MER MATMANGEL

  Salme 72:16: «Det skal bli rikelig med korn på jorden, på fjelltoppene skal det være en overflod.»

  Jorden vil produsere nok mat til alle, og alle vil ha tilgang på den. Sult og feilernæring vil høre fortiden til.

 • ALDRI MER SMERTE, SORG OG DØD

  Åpenbaringen 21:4: «[Gud] skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Sorg og skrik og smerte skal heller ikke være mer. Det som var før, er forsvunnet.»

   Det betyr at vi kan leve for evig på en paradisisk jord! Det er det vår kjærlige Skaper, Jehova Gud, har lovt.

GUDS HENSIKT VIL BLI GJENNOMFØRT

Høres alt dette for godt ut til å være sant? Folk flest vil nok raskt si seg enig i at det livet som er lovt i Bibelen, virkelig høres flott ut, men av ulike grunner er det mange som synes at tanken om å leve evig, er vanskelig å fatte. Det er ikke så rart, for det er jo ingen som har levd evig til nå og kan fortelle om det.

Vi mennesker har vært slaver under synd og død og har slitt med smerte, lidelser og problemer så lenge at mange ser på dette som en naturlig del av livet. Men det er slett ikke det vår Skaper, Jehova Gud, hadde i tankene for menneskene.

For å hjelpe oss til å forstå hvor sikre hans løfter er, understreker Gud dette: «Mitt ord ... skal ikke vende tilbake til meg uten resultater, men det skal utrette alt det jeg ønsker, og det skal gjennomføre alt det jeg sender det ut for å gjøre.» – Jesaja 55:11.

I Bibelen blir Jehova beskrevet som den Gud «som ikke kan lyve». (Titus 1:2) Siden han har lovt alle disse fantastiske tingene om framtiden, vil det være lurt av oss å tenke over slike spørsmål som: Er det virkelig mulig for mennesker å leve evig på jorden i det paradiset som er lovt? Hva må vi gjøre for å få oppleve at Guds løfter blir oppfylt? På de neste sidene i dette bladet finner du nyttige opplysninger som gir svar på disse spørsmålene.