Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Profetier som har gått i oppfyllelse

Profetier som har gått i oppfyllelse

Tidligere i bladet ble det referert til historien om da Kroisos ble villedet av oraklet i Delfi, noe som førte til at han ble beseiret av kongen av Persia. Bibelen, derimot, inneholder en bemerkelsesverdig profeti om kongen av Persia som ble oppfylt til minste detalj.

Profetien gikk ut på at kongen av Persia skulle erobre den mektige byen Babylon. Omkring 200 år før det skjedde – lenge før kongen i det hele tatt var født – omtalte den hebraiske profeten Jesaja kongen ved hans navn, Kyros, og beskrev hvordan han kom til å innta byen.

Jesaja 44:24, 27, 28: «Dette sier Jehova, ... ‘Jeg sier til det dype vannet: «Fordamp! Jeg skal tørke ut alle dine elver.» Jeg sier om Kyros: «Han er min hyrde, han skal gjennomføre alt det jeg vil.» Jeg sier om Jerusalem: «Byen skal bli gjenoppbygd», og om templet: «Din grunnvoll skal bli lagt.»’»

Ifølge den greske historieskriveren Herodot ledet Kyros’ hær bort vannet i elven Eufrat, som rant gjennom Babylon. Strategien til Kyros gjorde det mulig for soldatene å ta seg inn i byen langs elveleiet. Etter å ha inntatt byen befridde Kyros de jødene som var i eksil der, og lot dem dra tilbake og gjenoppbygge Jerusalem, som var blitt ødelagt 70 år tidligere.

Jesaja 45:1: «Dette er hva jeg, Jehova, sier til min salvede, til Kyros, ham som jeg har grepet i hans høyre hånd for å legge nasjoner under ham, for å avvæpne konger, for å åpne de doble dørene foran ham, så portene ikke skal være stengt.»

Perserne gikk inn i byen gjennom de massive tofløyede dørene i bymuren. Tankeløst nok hadde babylonerne latt dørene stå åpne. Hvis de hadde vært klar over Kyros’ planer, ville de jo ha lukket alle portene som vendte ut mot elven. Men slik situasjonen var nå, var byen helt forsvarsløs.

Denne bemerkelsesverdige profetien er bare en av mange profetier i Bibelen som har gått i oppfyllelse til punkt og prikke. * I motsetning til de spådommene mennesker kommer med, som gjerne blir tilskrevet falske guder, kommer Bibelens profetier fra den Gud som har sagt: «Fra begynnelsen forutsier jeg slutten, lang tid i forveien forutsier jeg det som ennå ikke har skjedd.» – Jesaja 46:10.

Det er bare den sanne Gud, som har navnet Jehova, som kan si noe slikt. En rekke hebraiskkyndige  mener at navnet hans betyr «han får ... til å bli», noe som peker på hans evne til å vite om framtidige begivenheter og forme dem i harmoni med sin vilje. Dette forsikrer oss om at han kommer til å oppfylle alt det han har lovt.

PROFETIER SOM BLIR OPPFYLT I DAG

Har du lyst til å vite hva Bibelens profetier sier om vår tid? For cirka 2000 år siden ble det forutsagt i Bibelen at det skulle være «kritiske tider som er vanskelige å mestre», i «de siste dager». De siste dager for hva? Ikke for jorden eller menneskeheten, men for alle de konfliktene, lidelsene og undertrykkende handlingene som har herjet menneskeheten opp gjennom tidene. La oss se på noen få av de profetiene som skulle bli oppfylt i «de siste dager».

2. Timoteus 3:1–5: «I de siste dager ... skal menneskene være egoistiske, glad i penger, skrytende, arrogante, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, illojale, uten naturlig hengivenhet, uforsonlige, baktalende, uten selvkontroll, voldsomme, uten kjærlighet til det som er godt, forræderske, egenrådige og oppblåst av stolthet. De kommer til å elske nytelser mer enn de elsker Gud. De framstår som mennesker med gudsfrykt, men er falske, for de lever ikke i samsvar med dens kraft.»

Er du ikke enig i at slike karaktertrekk blir mer og mer vanlige hos folk i dag? Har du lagt merke til at mange mennesker er egoistiske, elsker penger og drives av stolthet? Eller at folk er forlangende og uvillige til å ordne opp i konflikter? Du har helt sikkert lagt merke til at det har blitt veldig vanlig at barn er ulydige mot foreldrene sine, og at folk generelt er mer glad i nytelser enn de er i Gud. Og alt dette blir bare verre og verre.

Matteus 24:6, 7: «Dere kommer til å høre lyden av krig og meldinger om krig. ... nasjon skal gå til krig mot nasjon og rike mot rike.»

Ifølge noen beregninger er det siden 1914 langt over 100 millioner som har dødd på grunn av krig og væpnede konflikter, et tall som er høyere enn befolkningstallet i de fleste land. Prøv å forestille deg alle tårene, all sorgen og alle lidelsene som skjuler seg bak dette enorme tallet. Har nasjonene innsett hvilke lidelser de har forårsaket, og gjort slutt på krig?

Matteus 24:7: «Det skal bli matmangel.»

I en rapport fra Verdens matvareprogram sto det: «I en verden hvor vi produserer nok mat til alle, er det fortsatt 815 millioner – 1 av 9 – som går sultne til sengs hver kveld. Og enda flere – 1 av 3 – lider av en eller annen form for feilernæring.» Det blir anslått at det hvert år er mer enn tre millioner barn som dør av sult.

Lukas 21:11: «Det skal bli store jordskjelv.»

Hvert år inntreffer det cirka 50 000 jordskjelv som er kraftige nok til at mennesker kan kjenne dem. Omkring 100 av dem gjør alvorlige skader på bygninger, og gjennomsnittlig inntreffer det ett svært kraftig jordskjelv i året. Ifølge et anslag var det 471 000 som mistet livet i jordskjelv bare mellom 1975 og 2000.

Matteus 24:14: «Det gode budskap om Riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord, slik at alle nasjonene får høre det, og så skal enden komme.»

Jehovas vitner, som nå teller over åtte millioner, har forkynt det gode budskap om Guds rike over hele verden, i over 240 land og områder. De utbrer dette budskapet både i pulserende storbyer og i avsidesliggende landsbyer, i jungelen og i fjellstrøk. Profetien forutsier at når Gud mener at dette arbeidet er fullført, «skal enden komme». Hva vil det innebære? Det vil innebære enden på menneskers styre og starten på Guds rikes styre. Hvilke løfter skal Guds rike oppfylle? Les videre for å få svar på det.