Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Verden er full av nød og lidelse, men er det Gud som står bak?

Hva sier Bibelen?

Hva sier Bibelen?

Er det Gud som står bak nød og lidelse?

Hva mener du?

  • Ja

  • Nei

  • Kanskje

Hva Bibelen sier

«Det er fjernt fra den sanne Gud å handle ondt og fra Den Allmektige å handle urett!» (Job 34:10) Det er aldri Gud som står bak nøden og lidelsene i verden.

Hva mer sier Bibelen om dette?

  • Det er Satan Djevelen, «verdens hersker», som står bak lidelsene. – Johannes 14:30.

  • Nød og lidelse skyldes også ofte de dårlige valgene folk tar. – Jakob 1:14, 15.

Blir det noen gang slutt på nød og lidelse?

Noen tror at vi mennesker kan fjerne nød og lidelse gjennom forente anstrengelser, mens andre ikke tror det er mulig å gjennomføre så store forandringer. Hva mener du?

Hva Bibelen sier

Gud skal gjøre slutt på lidelse. «Døden skal ikke være mer; heller ikke sorg eller skrik eller smerte skal være mer.» – Åpenbaringen 21:3, 4.

Hva mer sier Bibelen om dette?