Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Er det bare en liten misforståelse?

Er det bare en liten misforståelse?

En liten jente så røyk stige opp fra fabrikkpiper og bli til noe som så ut som lette skyer. Hun sa at det fabrikken gjorde, var å lage skyer. En slik misforståelse fra barnemunn er kanskje bare morsom. Men større misforståelser kan få innvirkning på livet vårt. Hvis du for eksempel mistolker etiketten på et legemiddel, kan det få alvorlige konsekvenser.

Misforståelser om åndelige spørsmål kan være enda mer alvorlig. Noen misforstod for eksempel det Jesus lærte andre. (Johannes 6:48–68) I stedet for å lære mer forkastet de alt det Jesus hadde lært dem. Tenk hva de gikk glipp av!

Leser du Bibelen for å få råd og veiledning? Det er bra. Men kan det tenkes at du misforstår noe du har lest der? Mange gjør det. Tenk over tre vanlige misforståelser.

  • Noen misforstår Bibelens oppfordring om å ‘frykte den sanne Gud’. De tror at det snakkes om en sykelig frykt for Gud. (Forkynneren 12:13) Men Gud vil ikke at de som tilber ham, skal føle det slik. Han sier: «Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke spent omkring, for jeg er din Gud. Jeg vil styrke deg. Jeg vil virkelig hjelpe deg.» (Jesaja 41:10) Å frykte Gud betyr ganske enkelt å ha ærefrykt og dyp respekt for ham.

  • Kommer jorden til å bli brent opp med ild?

    Noen misforstår disse ordene fra Bibelen: «For alt er det en fastsatt tid, ... en tid til å fødes og en tid til å dø.» De tror at Gud har bestemt det nøyaktige tidspunktet for når hvert enkelt menneske skal dø. (Forkynneren 3:1, 2) Men disse versene drøfter menneskenes livssyklus og det faktum at vi alle dør. Guds Ord lærer oss også at de avgjørelsene vi treffer, kan påvirke hvor lenge vi lever. Vi leser for eksempel: «Frykt for Jehova vil føye dager til.» (Ordspråkene 10:27; Salme 90:10; Jesaja 55:3) Hvordan? Hvis vi har respekt for Guds Ord, vil vi holde oss unna slike skadelige ting som å drikke for mye og begå seksuell umoral. – 1. Korinter 6:9, 10.

  • Noen oppfatter Bibelen bokstavelig når den sier at himmelen og jorden er «spart til ild», og de trekker den slutning at Gud vil ødelegge planeten vår. (2. Peter 3:7) Men Gud lover at han aldri vil tillate at den bokstavelige jordkloden blir ødelagt. Gud «har grunnlagt jorden på dens grunnfestede steder; den skal ikke bli brakt til å vakle, ikke til uavgrenset tid, eller til evig tid». (Salme 104:5; Jesaja 45:18) Det er vår tids korrupte verdensordning – ikke den bokstavelige himmelen og jorden – som vil bli fjernet for alltid, som om den skulle bli ødelagt av ild. Ordet himmel, når det er brukt bokstavelig, kan sikte til jordens atmosfære, verdensrommet eller Guds bolig. Ikke noe av dette skal bli ødelagt.

HVORFOR BLIR BIBELEN NOEN GANGER MISFORSTÅTT?

Som disse eksemplene viser, er det mange som misforstår vers de leser i Bibelen. Men hvorfor tillater Gud at det skjer? Noen kan kanskje tenke: «Hvis Gud er allvis og allvitende, kunne han ha gitt oss en bok som var så tydelig skrevet at alle lett kunne forstå den. Hvorfor har han ikke gjort det?» Tenk over tre grunner til at Bibelen ofte blir misforstått.

  1. Bibelen er skrevet for at den skal bli forstått av dem som er ydmyke og villige til å lære. Jesus sa til sin Far: «Jeg lovpriser deg offentlig, Far, himmelens og jordens Herre, fordi  du omhyggelig har skjult disse ting for vise og intellektuelle og åpenbart dem for spedbarn.» (Lukas 10:21) Bibelen er skrevet på en slik måte at det bare er de som har en rett innstilling, som vil forstå budskapet i den. De som har en stolt holdning – noe som er vanlig blant de «vise og intellektuelle» – har lett for å misforstå Bibelen. Men de som leser Bibelen med den samme holdningen som «spedbarn», eller små barn – som er ydmyke og ivrige etter å lære – blir belønnet med en bedre forståelse av Guds budskap. Gud har virkelig forfattet Bibelen på en fremragende måte!

  2. Bibelen er skrevet med tanke på dem som oppriktig ønsker Guds hjelp til å forstå den. Jesus viste at folk ville trenge hjelp til fullt ut å forstå hans lære. Hvordan skulle de få slik hjelp? Jesus forklarte: «Hjelperen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, denne skal lære dere alt.» (Johannes 14:26) Gud gir altså av sin hellige ånd – sin mektige, virksomme kraft – for å hjelpe folk til å forstå det de leser i Bibelen. Men Gud holder sin ånd tilbake fra dem som ikke stoler på ham, så Bibelen virker ofte uforståelig for dem. Den hellige ånd kan også få kunnskapsrike kristne til å hjelpe dem som ønsker en bedre forståelse av Bibelen. – Apostlenes gjerninger 8:26–35.

  3. Noen deler av Bibelen kan bare forstås av dem som lever i en bestemt tidsperiode i historien. Profeten Daniel, for eksempel, ble bedt om å skrive ned et budskap som skulle forstås i en fjern framtid. En engel sa til ham: «Daniel, skjul ordene og forsegl boken inntil endens tid.» I århundrenes løp har mange lest Daniels bok uten virkelig å forstå den. Ja, det var faktisk noe av det Daniel hadde skrevet ned, han selv ikke forstod. Han innrømmet ydmykt: «Jeg hørte det, men jeg kunne ikke forstå det.» Med tiden skulle noen som levde i den tidsperioden som Gud hadde utpekt, få en rett forståelse av Daniels profeti. Engelen forklarte: «Gå bort, Daniel, for ordene er blitt skjult og forseglet inntil endens tid.» Hvem skulle forstå Guds budskap? «Ingen onde skal forstå; men de som har innsikt, skal forstå.» (Daniel 12:4, 8–10) Så Gud åpenbarer ikke betydningen av visse bibelvers før hans tid er inne til det.

Har det hendt at tidsaspektet har fått Jehovas vitner til å misforstå noe i Bibelen? Ja. Men når Guds tid har vært inne til å klargjøre ting, har Jehovas vitner raskt justert sin forståelse. De mener at de på den måten etterligner Jesu apostler, som ydmykt justerte sin tenkemåte når Jesus korrigerte dem. – Apostlenes gjerninger 1:6, 7.

En liten jentes fantasifulle tanker om hvor skyene kommer fra, er kanskje bare en liten misforståelse. Men det Bibelen lærer, er av stor betydning for deg. Bibelen er altfor viktig til at noen kan forstå budskapet i den ved å lese den uavhengig av andre. Så be om hjelp til å forstå det du leser. Oppsøk dem som studerer Bibelen med en ydmyk holdning, som stoler på Guds hellige ånd for å forstå Bibelen, og som er overbevist om at vi lever på det tidspunktet i historien da Gud ønsker at vi skal forstå mer av Bibelen enn noen gang. Nøl ikke med å snakke med Jehovas vitner eller å lese godt dokumenterte artikler på jw.org. Bibelen lover: «Hvis du roper på forstanden ..., da skal du forstå frykten for Jehova, og kunnskap om Gud skal du finne.» – Ordspråkene 2:3–5.