Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hvordan kan du be og bli hørt?

Hvordan kan du be og bli hørt?

Jehova Gud «hører bønner». (Salme 65:2) Vi kan snakke med ham hvor som helst og når som helst, og vi kan be både høyt og inni oss. Jehova vil at vi skal tiltale ham som «Far», og han er virkelig den beste Far vi kan ha. (Matteus 6:9) Fordi han elsker oss, lærer han oss hvordan vi kan be og bli hørt av ham.

BE TIL JEHOVA GUD I JESU NAVN

«Hvis dere ber min Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn.» – Johannes 16:23.

Disse ordene, som ble sagt av Jesus, viser tydelig at vi skal be til hans Far, Jehova, og at vi skal gjøre det i Jesu Kristi navn, ikke gjennom helgener, engler eller avdøde forfedre eller ved hjelp av religiøse bilder. Når vi ber til Gud i Jesu navn, viser vi at vi anerkjenner Jesu viktige rolle. Jesus sa: «Ingen kan komme til min Far på noen annen måte enn gjennom meg.» – Johannes 14:6.

SNAKK FRA HJERTET

«Åpne deres hjerte for ham.» – Salme 62:8.

Når vi ber til Jehova, bør vi snakke på samme måte som vi vil snakke til en kjærlig far. I stedet for å lese opp fra en bønnebok eller å gjenta noe vi har lært utenat, bør vi snakke til ham på en respektfull måte og fra hjertet.

BE I SAMSVAR MED GUDS VILJE

«Uansett hva vi ber om i samsvar med hans vilje, så hører han oss.» – 1. Johannes 5:14.

I Bibelen forteller Jehova Gud oss hva han vil gjøre for oss, og hva han ønsker at vi skal gjøre for ham. For at Gud skal godta bønnene våre, må vi be «i samsvar med hans vilje». Og for å kunne gjøre det må vi studere Bibelen, slik at vi blir godt kjent med ham. Da vil bønnene våre være etter hans hjerte.

 HVA KAN VI BE OM?

Be om ting du trenger. Vi kan be Gud om å få dekket våre daglige behov – mat, klær og et sted å bo. Vi kan også be om å få visdom til å ta kloke valg og om styrke til å utholde de vanskelighetene vi møter. Vi kan be om å få tro, om å få tilgivelse og om å få Guds hjelp. – Lukas 11:3, 4, 13; Jakob 1:5, 17.

Be for andre. Omsorgsfulle foreldre ønsker at barna deres skal være glad i hverandre. På lignende måte ønsker Jehova at hans barn på jorden skal bry seg om hverandre. Det er derfor passende å be for ektefellen sin, barna sine, familien sin og vennene sine. Disippelen Jakob skrev: «Be for hverandre.» – Jakob 5:16.

Gi uttrykk for takknemlighet. Bibelen sier om Skaperen: «Han har gitt dere regn fra himmelen og fruktbare årstider og sørget for mat i overflod og fylt deres hjerte med glede.» (Apostlenes gjerninger 14:17) Når vi tenker på alt det Gud har gjort for oss, blir vi motivert til å takke ham i bønn. Vi bør naturligvis også vise vår takknemlighet mot Gud ved den måten vi lever på. – Kolosserne 3:15.

 VÆR TÅLMODIG OG FORTSETT Å BE

Noen ganger blir vi kanskje motløse fordi vi ikke får svar på bønnene våre med en gang. Bør vi trekke den slutning at Gud ikke er interessert i oss? Nei! Her er noen eksempler som viser at vi kanskje rett og slett må fortsette å be.

Steve, som er nevnt i den første artikkelen, sier: «Hadde det ikke vært for bønn, ville jeg ha mistet livsmotet for mange år siden.» Hva var det som fikk ham til å forstå verdien av bønn? Han begynte å studere Bibelen og lærte hvor viktig det er å be og å fortsette å be. Han sier: «Jeg ber til Gud for å takke ham for all den kjærlige støtten jeg har fått av omtenksomme venner. Jeg er lykkeligere nå enn noen gang.»

Hva med Jenny, som følte at hun ikke fortjente å bli hørt av Gud? Hun sier: «Da jeg var aller lengst nede, tryglet jeg Gud om å hjelpe meg til å forstå hvorfor jeg følte at jeg ikke var noe verdt.» Hvordan hjalp det henne? «Det å snakke med Gud har hjulpet meg til å se ting i det rette perspektiv, til å forstå at selv om mitt eget hjerte fordømmer meg, så gjør ikke han det. Det har også hjulpet meg til ikke å gi opp.» Hva mer har bønnene hennes ført til? «Bønn har hjulpet meg til å betrakte Jehova som en virkelig, omsorgsfull og kjærlig Gud, Far og Venn, som alltid vil være der for meg og hjelpe meg så lenge jeg fortsetter å prøve å gjøre det han ønsker.»

‘Jeg forstår at han er det beste svaret på bønnene mine’, sier Isabel om sønnen, Gerard, som gleder seg over livet til tross for den funksjonshemningen han har

Tenk også over det en som heter Isabel, har erfart. Da hun ble gravid, sa legene til henne at barnet kom til å bli født med en alvorlig funksjonshemning. Hun ble helt knust. Noen rådet henne til og med til å ta abort. «Det kjentes som om jeg skulle dø av all den smerten jeg følte inni meg», sier hun. Hva gjorde hun? «Jeg ba og ba til Gud om at han måtte støtte meg», sier hun videre. Hun fødte en gutt, Gerard, og han var funksjonshemmet. Føler Isabel at Gud besvarte bønnene hennes? Ja, det gjør hun! På hvilken måte? Hun sier: «Når jeg ser at sønnen min, som nå er 14 år gammel, gleder seg over livet til tross for den funksjonshemningen han har, forstår jeg at han er det beste svaret på bønnene mine, den største velsignelsen Jehova Gud har gitt meg.»

Slike uttalelser fra hjertet får oss til å tenke på noe en bibelskribent sa: «Du vil høre de ydmykes bønn, Jehova. Du vil styrke deres hjerte og lytte oppmerksomt til dem.» (Salme 10:17) Ja, vi har virkelig gode grunner til å fortsette å be!

I Bibelen finner vi mange av de bønnene Jesus ba da han var på jorden. Den som er mest kjent, er den han lærte disiplene sine. Hva kan vi lære av den?