Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Sannheten om Guds rike

Sannheten om Guds rike

Jesus lærte disiplene sine å be: «Vår Far i himmelen, la ditt navn bli helliget. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden slik som i himmelen.» (Matteus 6:9, 10) Hva er Guds rike? Hva gjør det? Og hvorfor skal vi be om at det må komme?

Jesus er Kongen i Guds rike.

Lukas 1:31–33: «Du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn, og Jehova Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal herske som Konge over Jakobs slekt for evig, og det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

Guds rike var hovedtemaet i Jesu forkynnelse.

Matteus 9:35: «Jesus la nå ut på en rundreise til alle byene og landsbyene. Han underviste i synagogene deres, forkynte det gode budskap om Riket og helbredet alle slags sykdommer og plager.»

Jesus fortalte disiplene om et tegn som skulle hjelpe dem til å forstå at Guds rike snart skulle komme.

Matteus 24:7: «For nasjon skal gå til krig mot nasjon og rike mot rike, og det skal bli matmangel og jordskjelv på det ene stedet etter det andre.»

Jesu disipler forkynner nå om Guds rike over hele jorden.

Matteus 24:14: «Og det gode budskap om Riket skal bli forkynt på hele den bebodde jord, slik at alle nasjonene får høre det, og så skal enden komme.»