Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Sannheten om Gud og Jesus

Sannheten om Gud og Jesus

Selv om menneskene tilber mange guder, finnes det bare én sann Gud. (Johannes 17:3) Han er ‘Den Aller Høyeste’, Skaperen av alt og Kilden til alt liv. Det er bare han som er verdig til å bli tilbedt. – Daniel 7:18; Åpenbaringen 4:11.

Hvem er Gud?

Guds navn står i Bibelens opprinnelige tekst rundt 7000 ganger

JEHOVA er Guds navn

HERRE, GUD, FAR er noen av Jehovas titler

Hva er Guds navn? Gud sier selv: «Jeg er Jehova, det er mitt navn.» (Jesaja 42:8) Dette navnet forekommer rundt 7000 ganger i Bibelen. Men i mange bibeloversettelser har man tatt seg den frihet å erstatte Guds egennavn med en tittel, for eksempel «Herren». Gud ønsker at du skal være hans venn, så han oppfordrer deg til å ‘påkalle hans navn’. – Salme 105:1.

Jehovas titler. Bibelen omtaler Jehova med slike titler som «Gud», «Den Allmektige», «Skaperen», «Far», «Herre» og «Den Høyeste». I mange av de bønnene som står nedskrevet i Bibelen, blir Jehova tiltalt både med en respektfull tittel og med sitt personlige navn, Jehova. – Daniel 9:4.

 Guds natur. Gud er en usynlig ånd. (Johannes 4:24) Bibelen sier: «Ingen har noen gang sett Gud.» (Johannes 1:18) Bibelen forteller om hvilke følelser han har. Mennesker kan såre ham, eller de kan ‘glede hans hjerte’. – Ordspråkene 27:11; Salme 78:40, 41.

Guds fantastiske egenskaper. Gud gjør ikke forskjell på folk – nasjonalitet og bakgrunn spiller ingen rolle for ham. (Apostlenes gjerninger 10:34, 35) Han er også «en barmhjertig og medfølende Gud, sen til vrede og rik på lojal kjærlighet og sannhet». (2. Mosebok 34:6, 7) Men fire av egenskapene hans blir spesielt framhevet i Bibelen.

Makt. Fordi han er «Gud Den Allmektige», har han ubegrenset makt og kan gjennomføre alt han lover. – 1. Mosebok 17:1.

Visdom. Guds visdom overgår alle andres. Det er det Bibelen mener når den sier at Gud er «den eneste som er vis». – Romerne 16:27.

Rettferdighet. Guds «måte å handle på er alltid rett». Alt han gjør, er fullkomment, og han er en Gud «som aldri er urettferdig». – 5. Mosebok 32:4.

Kjærlighet. Bibelen sier at «Gud er kjærlighet». (1. Johannes 4:8) Gud ikke bare viser kjærlighet – han er selve innbegrepet av kjærlighet. Hans store kjærlighet påvirker alt han gjør, og vi merker den på mange måter.

Guds vennskap med mennesker. Gud er vår kjærlige himmelske Far. (Matteus 6:9) Hvis vi tror på ham, kan vi bli hans venner. (Salme 25:14) Gud oppfordrer deg til å be til ham og få et nært forhold til ham. Ja, Bibelen sier: «Kast alle deres bekymringer på ham, for han har omsorg for dere.» – 1. Peter 5:7; Jakob 4:8.

Hva er forskjellen mellom Gud og Jesus?

Jesus er ikke Gud. Jesus er unik, for han er den eneste som er skapt direkte av Gud. Det er derfor Bibelen omtaler ham som Guds Sønn. (Johannes 20:31) Etter at Jehova hadde skapt Jesus, brukte han ham som «en mesterarbeider» til å skape alt annet og alle andre. – Ordspråkene 8:30, 31; Kolosserne 1:15, 16.

 Jesus Kristus påsto aldri at han var Gud. Han sa i stedet: «Jeg er en representant for [Gud], og han har sendt meg.» (Johannes 7:29) En gang Jesus snakket med en av disiplene sine, omtalte han Jehova som «min Far og deres Far» og «min Gud og deres Gud». (Johannes 20:17) Etter at Jesus døde, oppreiste Jehova ham til liv i himmelen og satte ham ved sin høyre hånd og ga ham stor myndighet. – Matteus 28:18; Apostlenes gjerninger 2:32, 33.

Jesus Kristus kan hjelpe deg til å få et nært forhold til Gud

Jesus kom til jorden for å lære oss om sin Far. Jehova selv sa om Jesus: «Dette er min Sønn, som jeg elsker. Hør på ham!» (Markus 9:7) Jesus er den som kjenner Gud aller best. Han sa: «Ingen vet hvem Faren er, bortsett fra Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare ham for.» – Lukas 10:22.

Jesus gjenspeiler Guds egenskaper på en fullkommen måte. Jesus etterlignet sin Fars egenskaper så nøyaktig at han kunne si: «Den som har sett meg, har også sett min Far.» (Johannes 14:9) Fordi Jesus gjenspeilte sin Fars kjærlighet i det han sa og gjorde, ble folk tiltrukket av Gud. Jesus sa: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kan komme til min Far på noen annen måte enn gjennom meg.» (Johannes 14:6) Han sa også: «De sanne tilbedere skal tilbe vår himmelske Far med ånd og sannhet, for det er slike tilbedere vår himmelske Far ser etter.» (Johannes 4:23) Tenk på det! Jehova ser etter slike som deg, som ønsker å få vite sannheten om ham.