Hopp til innhold

Hopp til innholdsfortegnelse

Hva skal Gud gjøre?

Hva skal Gud gjøre?

Hvis du var i en vanskelig situasjon, ville du helt sikkert ha håpet at en god venn ville gjøre noe for å hjelpe deg. Med det i tankene mener noen at Gud ikke er en venn, for de føler at han ikke gjør noe for å hjelpe dem. Men Gud har allerede gjort mye for å hjelpe oss, og han skal også gjøre noe med alle de problemene og lidelsene vi opplever i dag. Hva skal Gud gjøre?

FJERNE ALT DET ONDE

Gud skal gjøre slutt på alt det onde ved å fjerne kilden til det. Bibelen avslører hvem som er denne kilden, når den sier: «Hele verden er i den ondes makt.» (1. Johannes 5:19) ‘Den onde’ er den samme som den Jesus kalte «denne verdens hersker», Satan Djevelen. (Johannes 12:31) Det at Satan påvirker menneskene, er roten til alle problemene på jorden. Hva skal Gud gjøre med dette?

Gjennom sin Sønn, Jesus Kristus, skal Jehova Gud gå til handling for å «gjøre ende på ... Djevelen». (Hebreerne 2:14; 1. Johannes 3:8) Bibelen viser faktisk at Djevelen selv «vet at han har kort tid igjen» før han blir fjernet. (Åpenbaringen 12:12) Gud skal også fjerne alle som gjør det som er ondt. – Salme 37:9; Ordspråkene 2:22.

GJØRE JORDEN TIL ET PARADIS

Når all ondskap er blitt fjernet, vil Skaperen gå til handling for å gjennomføre sin evige hensikt med menneskene og jorden. Hva kan vi glede oss til?

Varig fred og sikkerhet. «De ydmyke skal arve jorden, og de skal føle dyp glede fordi det er stor fred.» – Salme 37:11.

En overflod av næringsrik mat. «Det skal bli rikelig med korn på jorden, på fjelltoppene skal det være en overflod.» – Salme 72:16.

Komfortable hjem og givende arbeid. «De skal bygge hus og bo i dem, og de skal plante vingårder og spise frukten fra dem ... og mine utvalgte skal fullt ut få nyte frukten av sitt arbeid.» – Jesaja 65:21, 22.

Ønsker du å få oppleve slike forhold? Det vil snart være hverdagen for alle!

FJERNE SYKDOM OG DØD

I dag er sykdom og død en uunngåelig del av livet, men slik skal det ikke være så mye lenger. Gud skal snart sørge for at alle de gode tingene som Jesu løsepenge har åpnet muligheten for, blir en realitet, slik at «enhver som viser tro på ham [Jesus], ikke skal bli tilintetgjort, men få evig liv». (Johannes 3:16) Hva vil det bety i praksis?

Sykdom vil bli fullstendig fjernet. «Ingen innbygger kommer til å si: ‘Jeg er syk.’ Folket som bor i landet, vil ha fått sine synder tilgitt.» – Jesaja 33:24.

Døden vil bli fjernet. «Han skal oppsluke døden for evig, og Den Suverene Herre Jehova skal tørke bort tårene fra alle ansikter.» – Jesaja 25:8.

Menneskene skal leve evig. «Den gaven Gud gir, er evig liv ved Kristus Jesus, vår Herre.» – Romerne 6:23.

De døde skal få livet tilbake. «Gud vil sørge for at både rettferdige og urettferdige får en oppstandelse.» (Apostlenes gjerninger 24:15) Så på grunn av løsepengen vil de som har dødd, få livet tilbake. For en fantastisk gave fra Gud!

Hvordan skal Gud gjennomføre alt dette?

 SØRGE FOR EN PERFEKT REGJERING

Gud skal gjennomføre sin hensikt med menneskene og jorden ved hjelp av en regjering i himmelen, som blir ledet av Jesus Kristus. (Salme 110:1, 2) Denne regjeringen er det riket som Jesus lærte sine disipler å be om da han sa: «Vår Far i himmelen ... La ditt rike komme.» – Matteus 6:9, 10.

Guds rike skal herske over jorden og fjerne all elendighet og lidelse fra den. Dette riket er den beste regjeringen menneskene kan ha! Det var derfor Jesus i sin tjeneste på jorden anstrengte seg for å forkynne «det gode budskap om Riket» og ba disiplene sine om å gjøre det samme. – Matteus 4:23; 24:14.

På grunn av sin store kjærlighet til menneskene har Jehova Gud lovt å gjøre alle disse fantastiske tingene for dem. Får ikke dette deg til å ønske å bli kjent med ham og bygge opp et nært forhold til ham? Hva vil det bety for deg å velge å gjøre nettopp det? Det kommer den neste artikkelen inn på.

HVA SKAL GUD GJØRE? Gud skal fjerne sykdom og død, forene menneskene ved hjelp av sitt rike og gjøre jorden til et paradis